Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ГОЛОДОМОР В УКРАЇНІ 19321933 РОКІВ ЯК ПРОБЛЕМА СВІТОВОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ

ГОЛОДОМОР В УКРАЇНІ 19321933 РОКІВ ЯК ПРОБЛЕМА СВІТОВОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ

Назва:
ГОЛОДОМОР В УКРАЇНІ 19321933 РОКІВ ЯК ПРОБЛЕМА СВІТОВОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,75 KB
Завантажень:
79
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
ЯЦЕНКО АНДРІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
УДК 070(100):94:314.156.5(477)“1932/1933”
ГОЛОДОМОР В УКРАЇНІ 19321933 РОКІВ
ЯК ПРОБЛЕМА СВІТОВОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ
Спеціальність 10.01.08 журналістика
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Львів 2005


Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі зарубіжної преси й інформації Львівського національного університету імені Івана Франка.
Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент
ЯЦИМІРСЬКА Марія Григорівна,
Львівський національний університет імені Івана Франка,
завідувач кафедри мови засобів масової інформації
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
Сворак Степан Дмитрович,
Прикарпатський університет імені В. С. Стефаника,
професор кафедри політології;
кандидат філологічних наук, доцент
Мукомела Олександр Гнатович,
Інститут журналістики Київського національного
університету імені Тараса Шевченка,
доцент кафедри міжнародної журналістики
Провідна установа: Національний університет
“Києво-Могилянська академія”,
Міністерство освіти і науки України
Захист відбудеться 24 лютого 2005 року о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.051.16 у Львівському національному універ-ситеті імені Івана Франка за адресою: 79000, м. Львів, вул. Університетська, 1.
З дисертацією можна ознайомитися в Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка за адресою: 79005, м. Львів, вул. М. Драгоманова, 5.
Автореферат розіслано 20 січня 2005 року
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат філологічних наук, доцент Т. Я. Лильо
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Однією з основ буття нації є її історія. Кож-на людина й весь народ хочуть осмислити власне минуле своїми, доступ-ни-ми їм засобами, покладаючись на достовірні історичні факти, на хрис-тиян-ську мораль, на досвід пережитого лиха, на розуміння добра, зла, справед-ли-вос-ті. Протягом тривалого часу голодомор в Україні 19321933 років був ціл-ко-ви-то викреслений з політичної історії. Забороняли писати про нього в пресі й літературі, згадувати в офіційних документах. Будь-які відомості про голод 1930-х років зберігалися в спеціальних папках, доступ до яких був обмежений.
Лише в період гласності, демократизації й національного від-роджен-ня України почали говорити про ліквідацію цієї “білої плями”, про об’єк-тив-не й повне її висвітлення. Політики, науковці на підставі публікацій і дослід-жень намагаються зрозуміти, що насправді відбулося в 19321933 роках, осмис-лити причини голодомору, з’ясувати його суть, демографічні на-слід-ки тощо. Адже правда про голод найбільше потрібна сучасному по-ко-лінню, яке творить майбутнє України.
Вибір теми дисертації зумовлений новою епохою, в якій живе україн-ський народ, і тими завданнями, які поставлено перед науковцями після проголошення незалежності України.
Голодомор в Україні 19321933 років явище світової історії, злочин проти людства, який належним чином висвітлювали на сторінках світової преси.
Сьогодні особливо важливо, щоб міжнародна спільнота визнала голод не тільки терористичною акцією, а насамперед актом геноциду, що є прин-ци-по-вим для розвитку демократичних процесів у нашій державі. Для цього в Украї-ні закладено правову базу дослідження. Зокрема, в 2002 році Президент Украї-ни виголосив Звернення до українського народу в зв’язку з Днем па-м’я-ті жертв голодомору та політичних репресій, який відзначаємо в четверту су-бо-ту листопада. Упродовж 20022003 років Верховна Рада України ухвалила тексти постанов, проведено круглі столи, семінари тощо. Важливим є вико-нан-ня рекомендацій, висловлених учасниками парла-ментських слухань 12 лю-то-го 2003 року. Серед них питання про передачу до Національного архівного фонду матеріалів Комісії Конгресу Сполучених Штатів Америки з роз-слідування голодомору в Україні 19321933 років, про перетворення Цент-ру досліджень геноциду в Україні Інституту історії України НАН Украї-ни на самостійний науково-дослідний інститут, про створення в Києві Дер-жав-ного історико-меморіального комплексу жертв голодомору, політичних репре-сій та насильницьких депортацій, про систематичне дослідження істо-рич-ної правди через залучення до наукового обігу джерел із закордонних архівів, передусім Російської Федерації (доку-мен-ти федеральних архівів та відомчих архівів силових служб), а також Великобританії, Італії, Німеччини, Румунії, Франції (аналітично-інформа-ційні матеріали спецслужб, диплома-тич-них представників, журналістів за 19321933 роки) тощо.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ГОЛОДОМОР В УКРАЇНІ 19321933 РОКІВ ЯК ПРОБЛЕМА СВІТОВОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок