Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати реферат: ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА / сторінка 4

Назва:
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,44 KB
Завантажень:
106
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Луцьк, 1998), “Педагогічна теорія та педагогічний досвід: перспективи та розвиток” (м.Луцьк, 1998), “Гуманізація та гуманітаризація математичної освіти” (м.Луцьк, 2000), “Інноваційна система виховної роботи на основі проектування соціального розвитку особистості”(м. Луцьк, 2001). Положення дисертації обговорювалися на засіданнях кафедри педагогіки та психології Волинського обласного навчально-методичного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів та кафедри педагогічної і вікової психології Волинського державного університету імені Лесі Українки. Основні результати дослідження впроваджувались автором у навчально-виховний процес початкових класів шкіл м. Луцька і доповідалися на методичних об'єднаннях шкіл м. Луцька і Волинської області та семінарах, які проводились на базі Волинського обласного навчально-методичного інституту післядипломної освіти педагогічних кадрів.
Публікації. Основні теоретичні положення дисертації, результати дослідження, висновки відображені у 9 публікаціях автора, 4 з яких у фахових наукових виданнях.
Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та 6 додатків. Основний зміст дисертації викладено на 168 сторінках комп'ютерного набору. Список використаних джерел складається з 240 найменувань. У роботі вміщено 10 таблиць, загальним обсягом 8 сторінок.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обгрунтовано актуальність досліджуваної проблеми, визначено об'єкт, предмет і мету дослідження, сформульовано гіпотезу, завдання, розкрито методологічні та теоретичні засади дослідження; висвітлено наукову новизну, теоретичну і практичну цінність роботи, розкрито форми її апробації та наведено відомості про структуру дисертації.
У першому розділі - “Особистісний розвиток як проблема психології виховання” - висвітлюється стан вивчення досліджуваної проблеми у філософській, психологічній, педагогічній та методичній літературі; аналізуються основні поняття - “особистість”, “моральна цінність”, “морально-духовна культура”, “особистісний розвиток”; визначається необхідність аналізу особистісного розвитку молодшого школяра через становлення його як активного суб'єкта виховної діяльності; розглядаються основні підходи до вивчення особистісного розвитку у сучасній психології; обгрунтовуються психолого-педагогічні умови та індивідуально-вікові закономірності особистісного розвитку в молодшому шкільному віці.
Вихідним у дисертації є положення про те, що саме моральна діяльність у молодшому шкільному віці виступає реальною сферою об'єктивації особистісного розвитку, оскільки формування основних компонентів цієї діяльності забезпечує вияв об'єктом свого внутрішнього потенціалу, своїх потреб і можливостей. Учень є не тільки об'єктом, а й суб'єктом виховання. При цьому найістотніша ознака полягає в тому, що її метою та результатом є зміни самого суб'єкта, які полягають, зокрема, в оволодінні ним навичками і звичками морально-духовної культури, моральної поведінки, ставлення до інших людей, до самого себе. Виходячи з цього, можна було підійти до вивчення проблеми розкриття психологічної сутності особистісного розвитку через аналіз взаємодії основних структурних компонентів моральної діяльності (мотиваційний компонент, прийняття (через розуміння) виховної задачі, виконання виховних вправ, дії оцінки та контролю як умова рефлексії). На цій основі визначалася своєрідність особистісного розвитку як особливої форми суб'єктивної активності, спрямованої на розкриття потреб, прагнень, можливостей молодшого школяра.
Конкретно науковим методологічним орієнтиром нашого дослідження була культурно-історична концепція Л.С.Виготського, принципи психологічного дослідження, розроблені С.Л.Рубінштейном, О.М.Леонтьєвим, Л.І.Божович, О.В.Запорожцем, Б.Г.Ананьєвим та іншими вченими-психоло-гами. Це, передусім, ідея провідної ролі предметної діяльності, положення про те, що вищі психічні функції є результатом інтеріоризації практичних людських форм діяльності, ідея про те, що справжнє навчання повинно вести за собою інтелектуально-моральний розвиток; положення про культурно-історичний розвиток особистості, сутність якого полягає в тому, що лише із поглибленням та диференціюванням соціального досвіду зростає і формується дитяча особистість.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОСОБИСТІСНОГО РОЗВИТКУ МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок