Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

Назва:
ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,22 KB
Завантажень:
438
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ПРОМИСЛОВОСТІ
Кошелєва Олена Георгіївна
УДК 338.242:334.012.64 (477)
ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
Спеціальність 08.02.03 - Організація управління, планування
і регулювання економіки
А в т о р е ф е р а т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Донецьк – 2006


Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано в Донецькому національному університеті Міністерства освіти і науки України на кафедрі економіки підприємства.
Науковий керівник - | доктор економічних наук, доцент
Краснова Вікторія Василівна,
Донецький національний університет Міністерства освіти і науки України
(м. Донецьк), завідуюча кафедрою економіки підприємства.
Офіційні опоненти: | доктор економічних наук, професор
Воронкова Алла Еженівна,
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки України (м. Луганськ), завідуюча кафедрою менеджменту зовнішньоекономічної діяльності;
кандидат економічних наук, доцент
Благодарний Олександр Іванович,
Інститут економіко-правових досліджень НАН України (м. Донецьк), старший науковий співробітник відділу проблем територій
зі спеціальним режимом господарювання.
Провідна установа - |
Тернопільський державний економічний університет Міністерства освіти і науки України (м. Тернопіль), кафедра державного
і муніципального управління.
Захист відбудеться 21 квітня 2006 р. о 12 годині на засіданні спеці-алізованої вченої ради Д .151.01 в Інституті економіки промисловості НАН України за адресою: 83048, Донецьк, вул.Університетська, 77.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту економіки промисловості НАН України за адресою: 83048, Донецьк, вул.Університетська, 77.
Автореферат розісланий 18 березня 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Л.М.Кузьменко


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Одним з основних засобів інтеграції України у світове господарство є створення оптимальної структури економіки країни, орієнтованої на задоволення споживчого попиту і підвищення конкурентоспроможності товарів і послуг. Реалізація цієї мети вимагає впровадження в практику господарювання нової системи регулювання економіки, що повинна враховувати ринкові відносини, оскільки Україна йде шляхом побудови економіки ринкового типу.
Невід’ємною та конструктивною частиною ринкової економіки є мале підприємництво. Досвід багатьох зарубіжних країн свідчить, що малі підприємства при всебічній державній підтримці можуть сприяти створенню нових робочих місць, насиченню ринку необхідними товарами і послугами, а також забезпечувати значний внесок у валовий внутрішній продукт країни. Однак порівняно з іншими європейськими країнами Україна має дуже низькі показники розвитку малих підприємств.
Мале підприємництво є важливою складовою сталого розвитку економіки держави, для цього існують певні передумови: у процесі реструктуризації промисловості вивільняється значний людський та науково-технічний потенціал, що може бути використано у малому підприємництві. Такий процес потребує регулювання розвитку самого малого підприємництва та умов його функціонування.
Однак стан теоретичних і методичних розробок вітчизняних учених у сфері регулювання розвитку малого підприємництва не дозволяє ще суттєво впливати на процеси його становлення і розвитку. Водночас відсутність значних інвестицій, здатних істотно вплинути на структурну перебудову економіки регіонів, необхідність працевлаштування працівників, що вивільняються внаслідок реструктуризації промисловості, пошук джерел поповнення коштів місцевих бюджетів обумовили необхідність проведення подальших досліджень. У цьому зв'язку особливої актуальності набувають аналіз теоретичних положень, накопиченого досвіду і розробка ефективного механізму регулювання розвитку малого підприємництва.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт Донецького національного університету Міністерства освіти і науки України.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок