Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Правове регулювання боротьби з безпритульністю, бездоглядністю та правопорушеннями неповнолітніх в УСРР у 20-х роках ХХ століття  

Правове регулювання боротьби з безпритульністю, бездоглядністю та правопорушеннями неповнолітніх в УСРР у 20-х роках ХХ століття  

Назва:
Правове регулювання боротьби з безпритульністю, бездоглядністю та правопорушеннями неповнолітніх в УСРР у 20-х роках ХХ століття  
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,43 KB
Завантажень:
455
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Національна академія внутрішніх справ України
Анатольєва Ольга Іванівна
УДК 340.0 (4 Укр)
Правове регулювання боротьби з безпритульністю, бездоглядністю та правопорушеннями неповнолітніх
в УСРР у 20-х роках ХХ століття
 
Спеціальність 12.00.01 – теорія та історія держави і права;
історія політичних і правових вчень
автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Київ – 2003
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі історії держави і права Національної академії внутрішніх справ України.
Науковий керівник - кандидат юридичних наук, доцент
Третьякова Тамара Анатоліївна,
Національна академія внутрішніх справ України,
професор кафедри історії держави і права.
Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор,
член-кореспондент Академії правових наук України Ярмиш Олександр Назарович,
Національний університет внутрішніх справ (м. Харків), Перший проректор;
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник Усенко Ігор Борисович,
Інститут держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, завідувач відділу історико-правових досліджень
Провідна установа - Національна юридична академія України
імені Ярослава Мудрого (м. Харків),
кафедра історії держави і права України і зарубіжних країн.
Захист відбудеться 17.04.2003 р. о 16-30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.009.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук у Національній академії внутрішніх справ України за адресою: м. Київ, пл. Солом’янська, 1.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної академії внутрішніх справ України за адресою: м. Київ, пл. Солом’янська, 1.
Автореферат розіслано 14.03.2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради О.Б. Горова
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Одним із головних завдань держави та суспільства є виховання здорового молодого покоління громадян, охорона дитинства та забезпечення максимально можливою мірою виживання й розвитку молоді. Істотне значення при цьому має подолання таких негативних явищ у середовищі неповнолітніх, як безпритульність, бездоглядність та злочинність.
Для належного правового забезпечення цієї діяльності, створення її наукових засад важливим є вивчення історичного досвіду правового регулювання боротьби з безпритульністю, бездоглядністю й правопорушеннями неповнолітніх в УСРР у 20-х роках минулого століття. Саме в той час, на думку автора, сформувався принципово новий підхід до вирішення проблеми. Боротьба з названими негативними явищами вперше почала розглядатися, як складова усієї справи охорони дитинства. Тоді ж відбулося становлення системи органів, покликаних забезпечувати позитивні зрушення у цій сфері. Дослідження організаційно-правових засад їх діяльності дає змістовний матеріал не лише для нау-кових узагальнень, а й для формування нових підходів до розв'язання проблем у боротьбі з безпритульністю, бездоглядністю та правопорушеннями неповнолітніх на сучасному етапі розвитку незалежної держави – України.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний напрям дослідження відповідає "Тематиці пріоритетних напрямів фундаментальних та прикладних досліджень вищих навчальних закладів та науково-дослідних установ МВС України на період 2002-2005 роки" (п. 2.9) і "Тематиці пріоритетних напрямів дисертаційних досліджень на період 2002-2005 роки" (п. 1.5), затвердженим Наказом МВС України № 635 від 30 червня 2002 року, "Пріоритетним напрямам наукових досліджень Національної академії внутрішніх справ України на 2001-2005 роки" (п. 1.4), затвердженим ректором НАВСУ 5 квітня 2001 року, та науково-дослідній програмі кафедри історії держави і права Національної академії внутрішніх справ України.
Мета і задачі дослідження. Мета дисертації полягає у тому, щоб на підставі всебічного вивчення відповідних нормативних актів, архівних документів, наукової літератури та інших джерел узагальнити досвід правового регулювання боротьби з безпритульністю, бездоглядністю й правопорушеннями неповнолітніх в УСРР у 20-х роках ХХ століття.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: Правове регулювання боротьби з безпритульністю, бездоглядністю та правопорушеннями неповнолітніх в УСРР у 20-х роках ХХ століття  

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок