Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ В УМОВАХ ДЕМОКРАТІЇ (ДОМІНАНТИ СУСПІЛЬНОГО ВИБОРУ ТА РЕАЛІЇ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ)

ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ В УМОВАХ ДЕМОКРАТІЇ (ДОМІНАНТИ СУСПІЛЬНОГО ВИБОРУ ТА РЕАЛІЇ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ)

Назва:
ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ В УМОВАХ ДЕМОКРАТІЇ (ДОМІНАНТИ СУСПІЛЬНОГО ВИБОРУ ТА РЕАЛІЇ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
27,34 KB
Завантажень:
341
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ТЕРНОПІЛЬСЬКА АКАДЕМІЯ НАРОДНОГО ГОСПОДАРСТВА
Дерлиця Андрій Юрійович
УДК 336.14
ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ В УМОВАХ ДЕМОКРАТІЇ
(ДОМІНАНТИ СУСПІЛЬНОГО ВИБОРУ ТА РЕАЛІЇ
БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ)
Спеціальність 08.04.01 – фінанси, грошовий обіг і кредит
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Тернопіль – 2003


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі фінансів Тернопільської академії народного господарства Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор економічних наук, доцент
Андрущенко Володимир Леонідович,
Академія державної податкової служби
Державної податкової адміністрації України,
професор кафедри податкової політики
і оподаткування.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор,
Заслужений діяч науки України
Федосов Віктор Михайлович,
Київський національний економічний університет,
завідувач кафедри фінансів
кандидат економічних наук, доцент
Чорний Михайло Петрович,
Тернопільська академія народного господарства,
доцент кафедри податків і фіскальної політики.
Провідна установа: Одеський державний економічний університет, кафедра
фінансів, Міністерство освіти і науки України, м. Одеса.
Захист відбудеться “23” грудня 2003 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 58.082.03 у Тернопільській академії народного господарства за адресою: 46004, м. Тернопіль, вул. Львівська, 11, ауд. 1219.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Тернопільської академії народного господарства за адресою: м. Тернопіль, вул. Львівська, 11.
Автореферат розісланий “21” листопада 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат економічних наук, доцент М. П. Шаварина


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. З моменту здобуття незалежності в Україні відбувають-ся радикальні економічні та політичні трансформації. Поряд із розбудовою ринку на зміни середовища, в якому функціонують державні фінанси, не менший вплив спра-ви-ли процеси державотворення та політичних реформ. Відбулось перетворення са-мої моделі управління державними фінансами з авторитарної на демократичну. Конституція проголо-сила народ України єдиним джерелом влади та носієм бюд-жет-них прав і значно розширила повноваження представницького органу. Творення бюд-жетної політики стало загальносуспільним процесом, а бюджет -– результатом взаємодії індивідуальних, групових, регіональних інтересів. Вплив суспільних інте-ре-сів поряд із позитивом породив ряд негативних ефектів: надмірну по-лі-ти-зо-ва-ність, конфліктність, недостатню стабільність, єдність і раціональність бюджетної по-літи-ки. Рух централізованих грошових фондів визначається сьогодні не тільки об’єк-тив-ними економічними реаліями, але й світоглядними переконаннями, по-пу-ліст-сь-кими закликами, суб’єктивними пріоритетами. Несвоєчасне прийняття, не-до-лі-ки виконання бюджету, невідповідність фінансових рішень можливостям еко-но-мі-ки – наслідок саме політико-інституційних негараздів. Необхідність вирішення цих проб-лем складає прагматичні аргументи на користь актуальності теми дослідження.
За умов командно-адміністративної системи державні фінанси керувались ву-зь-ким колом осіб, а механізми вияву та втілення потреб населення реально не функ-ціонували. На теоретичному рівні це прикривалось об’єктивною визначеністю бюд-жетної політики “станом економічних відносин”, а аналіз процесу формування бюд-жету зводився лише до бюджетного планування (діяльності відповідних органів влади). В умовах демократії бюджет має набагато глибше підґрунтя. Його першо-при-чини – у свідомості громадян, їх пріоритетах щодо видів і обсягів державних благ, а функцію визначення й реалізації суспільної волі забезпечують демократичні ін-сти-тути. Тому наукове пояснення причинності бюджетних явищ повинне врахову-вати ці суспільно-політичні детермінанти. Розв’язання ж проблем вітчизняної практики бюдже-ту є недостатньо ефективним саме через домінування наукового підходу, який гіпер-трофує роль трансф-ормації базових економічних умов (розбудову ринку) і не враховує політико-інституційні чинники.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 Реферат на тему: ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ В УМОВАХ ДЕМОКРАТІЇ (ДОМІНАНТИ СУСПІЛЬНОГО ВИБОРУ ТА РЕАЛІЇ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок