Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СИНТЕЗ І ОПТИМІЗАЦІЯ СХЕМ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

СИНТЕЗ І ОПТИМІЗАЦІЯ СХЕМ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Назва:
СИНТЕЗ І ОПТИМІЗАЦІЯ СХЕМ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,46 KB
Завантажень:
157
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНІЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”
ДЖИГИРЕЙ Ірина Миколаївна
УДК 628.3:658.512:66.011
СИНТЕЗ І ОПТИМІЗАЦІЯ СХЕМ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
05.17.21 – Технологія водоочищення
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Київ – 2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі кібернетики хіміко-технологічних процесів Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: | кандидат хімічних наук, доцент
КВІТКА Олександр Олександрович,
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” Міністерства освіти і науки України, доцент кафедри кібернетики хіміко-технологічних процесів
Офіційні опоненти: | доктор технічних наук, професор
ЗАПОЛЬСЬКИЙ Анатолій Кирилович
Національний університет харчових технологій Міністерства освіти і науки України, професор кафедри біохімії та екології харчових виробництв
доктор технічних наук, професор
ШАПОРЕВ Валерій Павлович,
Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” Міністерства освіти і науки України, завідувач кафедри хімічної техніки та промислової екології
Провідна установа: | Харківська національна академія міського господарства Міністерства освіти і науки України, кафедра інженерної екології міст
Захист відбудеться “30травня 2007 р. о 14 годині 30 хвилин на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.002.13 в Національному технічному університеті України “Київський політехнічний інститут” за адресою: 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37, корп. 4, велика хімічна ауд.
З дисертацією можна ознайомитись у науково-технічній бібліотеці ім. Г. Денисенка Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” за адресою: 03056, м. Київ, просп. Перемоги, 37.
Автореферат розісланий “13квітня 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
Д 26.002.13, к.т.н., доц. | Т.І. Мотронюк |


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Одним із головних завдань, які поставлені перед українськими під-приємствами в умовах ринкової економіки, є не лише якісне очищення стічних вод, а й розроблен-ня та впровадження при цьому ресурсо- та енергозберігаючих заходів. Для підвищення ефектив-ності роботи та екологічної безпеки промислових підприємств необхідне створення систем очи-щення стічних вод, що передбачають вирішення важливої інженерно-екологічної задачі – формування оптимальної мережі водних технологічних потоків.
Висока водоємність та відсутність досконалих технологічних схем очищення стічних вод характерні для більшості вітчизняних промислових підприємств. Світовий досвід показує, що одним з можливих рішень проблеми економічної ефективності очищення стоків підприємств є створення схем очищення стічних вод з розподіленими матеріальними потоками (СОСВРП). Такі схеми дозволяють зменшити вміст забруднюючих речовин перед скиданням очищених стоків до допустимої норми при мінімальних капітальних і експлуатаційних витратах.
Відома низка методів розроблення оптимальних схем очищення стічних вод, які можна поді-лити на два основні напрями: концептуальні підходи та математичне програмування. Незважаючи на те, що і концептуальні підходи, і методи оптимізації узагальнених технологічних схем очищен-ня стічних вод є досить привабливими, аналіз літературних джерел свідчить, що вони мають суттє-ві недоліки. Труднощі застосування концептуальних підходів полягають у неможливості отриман-ня результатів, оптимальних з математичної точки зору. Методи математичного програмування призводять до формування задач, розв’язування яких вимагає використання складних методів оптимізації, реалізованих за допомогою існуючих математичних пакетів. Крім того, жоден із методів не дозволяє врахувати зміну ефективності процесів очищення в залежності від об’єму стічних вод у потоках, що очищаються, та концентрації в них забруднюючих речовин.
Це обумовлює актуальність досліджень, спрямованих на розроблення та впровадження про-цедур підтримки прийняття рішень при проектуванні оптимальних СОСВРП.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: СИНТЕЗ І ОПТИМІЗАЦІЯ СХЕМ ОЧИЩЕННЯ СТІЧНИХ ВОД ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок