Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ АДАПТАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВА ДО ПРАВА ЄС: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ АДАПТАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВА ДО ПРАВА ЄС: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

Назва:
МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ АДАПТАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВА ДО ПРАВА ЄС: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,92 KB
Завантажень:
59
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ
КРАВЧУК Ірина Вікторівна
УДК 35 : 341.17 : 061.1 ЄС
МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ АДАПТАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВА ДО ПРАВА ЄС:
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ
25.00.02 – механізми державного управління
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата наук з державного управління
КИЇВ – 2006
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі європейської інтеграції Національної академії державного управління при Президентові України.
Науковий керівник – |
кандидат історичних наук, доцент
НЕМИРЯ Григорій Михайлович,
Національна академія державного управління
при Президентові України,
завідувач кафедри європейської інтеграції.
 
Офіційні опоненти:
|
доктор наук з державного управління
МАЛИНОВСЬКА Олена Анатоліївна,
Національний інститут проблем міжнародної
безпеки при Раді національної безпеки і оборони України, державний експерт відділу соціально-економічної та демографічної безпеки;
кандидат юридичних наук,
заслужений юрист України
ЧАЛИЙ Олександр Олександрович,
Консорціум “Індустріальна група”,
віце-президент.
Провідна установа – | Інститут законодавства Верховної Ради України, відділ комплексних проблем державотворення,
м. Київ.
 
Захист відбудеться 7 березня 2006 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалі-зо--ваної вченої ради Д 26.810.02 в Національній академії державного управління при Президентові України за адресою: 03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20, к. 212.
Із дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національної академії державного управління при Президентові України (03057, м. Київ, вул. Ежена Потьє, 20).
Автореферат розісланий 3 лютого 2006 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради О.В. Жабенко
Підписано до друку 01.02.2005.
Формат 60 х 84 1/16. Тираж 100 прим. Обл.-вид. арк. 1,52.
Ум.-друк.арк. 1,16. Гарн. Таймс.
Свідоцтво серії ДК № 1561 від 06.11.2003 р.
Віддруковано з оригінал-макета у видавництві
Національної академії державного управління
при Президентові України.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Інтеграція України до ЄС є одним із пріо-ритетів внутрішньої і зовнішньої політики України. У довгостроковій перспективі Україна прагне стати повноправним членом ЄС, а в коротко- і середньостроковій – суттєво поглибити співробітництво в економічній, політичній та правовій сферах відповідно до Плану дій Україна-ЄС від 21 лютого 2005 р.
Третій копенгагенський критерій членства в ЄС вимагає від країни-кандидата адаптувати свою правову систему до вимог acquis communautaire (правової системи ЄС). Мадридський критерій членства в ЄС передбачає створення адміністративного механізму застосування acquis communautaire. Для цього необхідно вдосконалити механізми державного управління процесом адаптації національного права до права ЄС.
Тому вивчення досвіду нових держав-членів ЄС Центральної і Східної Європи (ЦСЄ), які досягли відповідності критеріям членства в ЄС, є особливо актуальним для визначення шляхів удосконалення механізмів державного управління процесом адаптації права України до вимог ЄС.
Актуальність дослідження зумовлюється також тим, що адаптація права України до права ЄС сприяє створенню зони вільної торгівлі з ЄС, інтеграції у його внутрішній ринок, забезпеченню сприятливих умов для залучення іноземних інвестицій, виконанню зобов’язань за Угодою про партнерство та співробітництво (УПС) між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами й Плану дій Україна-ЄС. Метою адаптації є не лише зближення з ЄС, а й удосконалення українського законодавства з урахуванням досвіду ЄС; сприяння розвитку економіки за допомогою ефективних правових інструментів; зміцнення стабільності інститутів, що гарантують демократію, верховенство права, захист прав людини і національних меншин.
Особливу цінність для дисертаційного дослідження становлять роботи Г.В.Ата-ман-чука, В.Д.Бакуменка, В.Є.Воротіна, В.М.Князєва, Ю.В.Ковбасюка, В.І.Луго-вого, О.А.Малиновської, Н.Р.Нижник, В.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 Реферат на тему: МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ АДАПТАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНОГО ПРАВА ДО ПРАВА ЄС: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок