Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УКРАЇНСЬКИЙ ТЕАТР У ПЕРІОД СУЧАСНИХ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ (до проблеми визначення соціокультурних показників)

УКРАЇНСЬКИЙ ТЕАТР У ПЕРІОД СУЧАСНИХ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ (до проблеми визначення соціокультурних показників)

Назва:
УКРАЇНСЬКИЙ ТЕАТР У ПЕРІОД СУЧАСНИХ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ (до проблеми визначення соціокультурних показників)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,65 KB
Завантажень:
275
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ
КОВТУНЕНКО Валерій Іванович
УДК 792.03(477)
УКРАЇНСЬКИЙ ТЕАТР
У ПЕРІОД СУЧАСНИХ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
(до проблеми визначення соціокультурних показників)
17.00.01 – теорія та історія культури
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата мистецтвознавства
Київ – 2002
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Київському державному інституті театрального мистецтва імені І.К.Карпенка-Карого.
Науковий керівник: доктор мистецтвознавства, пpoфecop,
академік Академії мистецтв України
Безгін Ігор Дмитрович,
Київський державний інститут театрального мистецтва імені І.К.Карпенка-Карого, завідувач кафедри організації театральної справи
Офіційні опоненти: доктор мистецтвознавства, професор
Баканурський Анатолій Григорович, Одеський національний політехнічний університет, завідувач кафедри культурології та мистецтвознавства
кандидат педагогічних наук, професор Обертинська Анеля Петрівна,
Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв, професор кафедри режисури.
Провідна установа: Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського, відділ
театрознавства, НАН України, м. Київ
Захист відбудеться: 10.12.2002 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.850.01 у Державній академії керівних кадрів культури і мистецтв (01015, м. Київ, вул. Січневого повстання, 21, корп. 15).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв (01015, м.Київ, вул. Січневого повстання, 21, корп. 11).
Автореферат розісланий 6.11.2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Уланова C.I.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Сучасний період трансформа-цій українського суспільства впливає на всі складові культурної сфери. Особливо яскраво ці процеси демонструються у театрально-художній діяльності, яка вивела на перший план значущість соціаль-них факторів, обумовивши необхідність перегляду сталих принципів її регулювання та програмування. Це посилило необхідність ураху-вання в них не тільки тих змін, що сталися у загальних векторах суспільного життя, але й регіональних, викликаних розмежуванням економічних та етносоціальних інтересів.
На потребу у переосмисленні соціально-культурних можливос-тей українського драматичного театру вказують також доволі очевид-ні ознаки його кризового стану, що тільки підкреслює вагомість пошуку шляхів розв’язання існуючих протиріч між художніми зав-даннями, які вирішує театр, і соціальними реаліями, що стали наслід-ком переорієнтації політичного курсу на відбудову української дер-жавності з використанням механізмів ринкової економіки.
Аби зрозуміти природу перетворень, що прослідковуються у сучасному українському театральному житті, не досить лише засобів мистецтвознавчого аналізу. Його вивчення потребує комплексного підходу, побудованого на методах, напрацьованих соціологічними та культурологічними дослідженнями.
Про перспективність такої наукової стратегії свідчить упрова-дження у театрознавчий обіг 70-90-х рр. розроблених у зарубіжній і вітчизняній літературі понять “культурна реальність” (В.П.Іванов), “соціально-культурна реальність” (П.Бергер, Г.Лукман, О.Семашко, Є.Суїменко), як підґрунтя осмислення змісту соціокультурної транс-формації і модернізації, у тому числі в Україні (Л.Іонін, С.Катаєв, А.Ручка) та визначення категорій “художня реальність” (А.Єфремов), соціально-художня реальність” (О.Семашко) і “театрально-художня реальність” та в структурі театру – “театр як соціально-культурний інститут” (В.Дмитрієвський).
Системність характеристик, закладених в основу цих понять, до-водить зростання інтересу науковців до висвітлення соціально-куль-турних параметрів театральної творчості, а також тих просторово-часових ознак, які визначають трансформацію її суттєвих рис.
Їхнє змістовне наповнення розглядається залежно від ідеологіч-них (В.Житков), загальнокультурних (В.Житков), естетичних (І.Зя-зюн), соціально-психологічних факторів (М.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: УКРАЇНСЬКИЙ ТЕАТР У ПЕРІОД СУЧАСНИХ СУСПІЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ (до проблеми визначення соціокультурних показників)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок