Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> фОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ УЧНІВ 9-11 КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ ІСТОРИЧНОЇ ТЕМАТИКИ (НА МАТЕРІАЛІ ІСТОРИЧНОЇ ПРОЗИ)

фОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ УЧНІВ 9-11 КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ ІСТОРИЧНОЇ ТЕМАТИКИ (НА МАТЕРІАЛІ ІСТОРИЧНОЇ ПРОЗИ)

Назва:
фОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ УЧНІВ 9-11 КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ ІСТОРИЧНОЇ ТЕМАТИКИ (НА МАТЕРІАЛІ ІСТОРИЧНОЇ ПРОЗИ)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,51 KB
Завантажень:
421
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Національний педагогічний університет
імені М.П. ДРАГОМАНОВА
 
ДАВИДЮК МАРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
УДК 372. 882.116.12:37.035.6
фОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ УЧНІВ 9-11
КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ ІСТОРИЧНОЇ
ТЕМАТИКИ (НА МАТЕРІАЛІ ІСТОРИЧНОЇ ПРОЗИ)
13.00.02 – теорія і методика навчання (українська література)
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ – 2005


Дисертацією є рукопис
Роботу виконано в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, на кафедрі методики викладання української мови та літератури
Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор
Гуляк Анатолій Борисович,
Інститут філології Національного університету
імені Тараса Шевченка, кафедра новітньої
української літератури.
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Кейда Федір Федорович,
Маріупольський гуманітарний університет,
завідувач кафедри української філології;
кандидат педагогічних наук, доцент
Забарний Олександр Вадимович
Ніжинський державний
університет імені М.Гоголя,
декан філологічного факультету.
Провідна установа: Житомирський державний університет
імені І.Франка, кафедра дидактичної лінгвістики і літературознавства, Міністерство освіти і науки
України, м. Житомир.
Захист відбудеться “ 5 ” травня 2005 року, о 16 годині 30 хвилин на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.053.07 в Національному педагогічному університеті імені М.П. Драгоманова, 01601, м. Київ,
вул. Пирогова, 9.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова, 01601, м. Київ,
вул. Пирогова, 9.
Автореферат розісланий “ 5 ” квітня 2005 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Л.В. Кравець
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Наприкінці ХХ століття Україна вступила в діалог зі світом як самостійна і незалежна держава. Для конструювання власного майбут-нього необхідно щонайперше пізнати своє історичне минуле. Історико-культурний досвід кожної нації є унікальною скарбницею колективних значень і смислів, які для прийдешніх поколінь стають основою усвідомлення власної національної ідентич-ності, консолідують спільноту. Тому набуває особливої актуальності проблема формування у молодих поколінь українців уміння декодувати значення й смисли історико-культурного досвіду нашого народу, будувати на їх основі власний світо-гляд, поглиблюючи й розвиваючи національну самосвідомість.
Питання формування національної самосвідомості як актуальна науково-педа-гогічна й суспільна проблема гостро постало в Україні ще в першій половині ХІХ ст. У середовищі української культурної еліти було висунуто й обґрунтовано тезу про необхідність національного виховання. П.Куліш, Т.Шевченко, кирило-мефодіївці, діячі “Руської трійці”, а пізніше М.Драгоманов, І.Франко, Леся Українка та інші по-рушили питання про необхідність навчання дітей рідною мовою, а українську книжку розглядали як джерело національного світобачення. Праці українських подвиж-ників, у яких було розвинуто в національному вимірі ідеї діячів Бароко – Г.Сковороди, І.Вишенського, стали методологічною і світоглядною основою осмислен-ня феномена української національної самосвідомості у різних аспектах – філософському, історичному, культурологічному, педагогічному. Було акцентовано увагу на необхідності залучення історії народу (а відтак і художніх творів на історич-ну тему) в процес виховання національного типу особистості.
Деякі теоретичні й практичні аспекти проблеми формування національної са-мосвідомості засобами художніх творів історичної тематики в різний час були предметом досліджень вітчизняних та російських методистів-словесників і дидактів В.Стоюніна, К.Ушинського, Ю.Дзеровича, І.Огієнка, С.Русової, Я.Чепіги, Г.Ващенка, О.Дорошкевича, Т.Бугайко, Ф.Бугайка, В.Лесика, В.Ходосова, О.Мазуркевича, а також українських письменників С.Васильченка, Б.Грінченка, І.Франка. Останні, враховуючи виховні можливості художнього твору, розглядали в своїх працях питання методики формування патріотичних ідеалів, громадянської свідомості дітей, юнацтва та молоді.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: фОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ САМОСВІДОМОСТІ УЧНІВ 9-11 КЛАСІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ ІСТОРИЧНОЇ ТЕМАТИКИ (НА МАТЕРІАЛІ ІСТОРИЧНОЇ ПРОЗИ)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок