Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Категорії ствердження і заперечення в українській мові

Категорії ствердження і заперечення в українській мові

Назва:
Категорії ствердження і заперечення в українській мові
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,17 KB
Завантажень:
237
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КУЩ ОЛЬГА ПЕТРІВНА
УДК 811. 161. 2' 02' 36
Категорії ствердження
і заперечення в українській мові
10.02.01 – українська мова
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Дніпропетровськ – 2002


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі української мови Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського, Міністерство освіти і науки України
Науковий керівник: | доктор філологічних наук, професор кафедри української мови Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського ДУДИК ПЕТРО СЕМЕНОВИЧ | Офіційні опоненти: | Доктор філологічних наук, професор
ГОРПИНИЧ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ,
професор кафедри української мови Дніпропетровського національного університету
кандидат філологічних наук, доцент
КОЗЛОВСЬКА ЛАРИСА СТЕПАНІВНА,
доцент кафедри української мови і літератури Київського національного економічного університету
Провідна установа: | Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди, кафедра української мови, Міністерство освіти і науки України, м. Харків
Захист відбудеться “29“ листопада 2002 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К .051.05 у Дніпропетровському національному університеті за адресою: 49025, м. Дніпропетровськ, пров. Науковий, 13, корп.1, філологічний факультет, ауд. 804.
З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці Дніпропетровського національного університету (49025, м.Дніпропетровськ, пров. Науковий, 13).
Автореферат розісланий “__27_жовтня 2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат філологічних наук, доцент М.С. Ковальчук
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Дисертація містить синтезовану характеристику синтаксично нечленованих конструкцій стверджувального й заперечного різно-видів, властивих їм визначальних і периферійних диференційних ознак - об'єктивно й суб'єктивно значеннєвих, лексичних, фра-зеологічних, граматичних і стилістичних, функціональних. Відо-мо, що, крім речень із синтаксично членованою структурою, тоб-то із членореченнєвою будовою, у мовленні, особливо в мовленні розмовно-побутовому, широко використовуються й такі син-таксичні конструкції, які, не підлягаючи будь-якому членоре-ченнєвому поділові, маючи немало схожих чи однакових з речен-нями морфолого-синтаксичних ознак, усе ж в усіх можливих мов-но-мовленнєвих вимірах мають неповторно своєрідну семан-тико-граматичну сутність, а також тільки їм властиву комуніка-тивну зорієнтованість, своєрідність, бо здебільшого індивіду-ально, по-особливому виражають такі модально-логічні реалії, категорії, як ствердження, заперечення, питання, спонукання, емоційну (оцінку кого-небудь або ж чого-небудь) тощо. Це й дозволяє розглядати синтаксично нечленовані мовні форми, конструкції із значенням ствердження чи заперечення як особ-ливі синтаксичні явища в структурі сучасної української літе-ратурної мови.
Синтаксично нечленовані речення, конструкції, або ж, за іншою номінацією, еквіваленти (замінники) речення уже досить повно досліджувались, систематизовувались в українському мо-вознавстві (П.С.Дудик, І.Р.Вихованець, А.П.Грищенко, М.У.Ка-ранська та ін.), а ще до цього і в русистиці (О.М.Пєшковський, О.О.Шахматов, В.В.Виноградов, К.М.Галкіна-Федорук, В.Ф.Кипрія-нов та ін.).
Лінгвісти по-різному трактують синтаксично нечленовані речення, поіменовуючи їх словами-реченнями, несправжніми ре-ченнями, еквівалентами речення, нечленованими реченнями тощо. Це пояснюється складністю і винятковою своєрідністю мовної і мовленнєвої сутності нечленованих структур в усіх можливих вимірах - і з погляду власне семантичного, і з погляду грама-тичного, і функціонального. Нечленованим реченням не властиві визначальні ознаки речення, у них лексично й синтаксично не виражений ні суб'єкт, ні предикат, ні об'єкт дії, їх характе-ризує всеповна залежність від контексту; здебільшого вони реп-резентовані словами неповнозначних частин мови. Конкретний зміст таких синтаксичних побудов завжди залежить від конкрет-них обставин висловлювання, контексту, а в багатьох випадках також і від несловесних засобів обміну думками, особливо жестів, міміки.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: Категорії ствердження і заперечення в українській мові

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок