Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЮРИДИЧНА ПРИРОДА АДВОКАТУРИ В СИСТЕМІ ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

ЮРИДИЧНА ПРИРОДА АДВОКАТУРИ В СИСТЕМІ ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

Назва:
ЮРИДИЧНА ПРИРОДА АДВОКАТУРИ В СИСТЕМІ ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,12 KB
Завантажень:
505
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ВНУТРУШНІХ СПРАВ
ТАЦІЙ Лариса Василівна
УДК 340:[341.231.14:347.965
ЮРИДИЧНА ПРИРОДА АДВОКАТУРИ В СИСТЕМІ
ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА
12.00.01 – теорія та історія держави і права;
історія політичних і правових учень
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Харків – 2008
Дисертація є рукописом
Робота виконана в Науково-дослідному інституті державного будівництва та місцевого самоврядування, Академія правових наук України.
Науковий керівник | доктор юридичних наук, професор, академік Академії правових наук України Петришин Олександр Віталійович, Академія правових наук України, Віце-президент.
Офіційні опоненти: | доктор юридичних наук, професор Лемак Василь Васильович, Ужгородський національний університет, завідувач кафедри теорії держави і права;
доктор юридичних наук, старший науковий співробітник Головко Олександр Миколайович, Харківський національний університет внутрішніх справ, перший проректор з навчальної та методичної роботи.
Захист відбудеться “24” квітня 2008 р. о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.700.02 у Харківському національному університеті внутрішніх справ (61080, м. Харків, пр-т 50-річчя СРСР, 27).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського національного університету внутрішніх справ (61080, м. Харків, пр-т 50-річчя СРСР, 27).
Автореферат розіслано “22” березня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради В.Є. Кириченко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Утвердження прав і свобод людини і громадянина, всебічне їх забезпечення та захист є основоположною цінністю правової демократичної соціальної держави. Надійною юридичною гарантією прав людини виступає закріплення в Конституції України 1996 року права кожного на правову допомогу. Відповідно до неї, для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах в Україні діє адвокатура (ч. 2 ст. 59 Конституції України).
Права людини і громадянина набувають визначального статусу для функціонування національної правової системи України, усіх галузей та інститутів вітчизняного законодавства, діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Не може залишитися осторонь цього процесу й українська правова наука, для якої концепція прав людини і громадянина стає системоутворюючою. Різноманітні напрямки та галузі правознавства ставлять собі за кінцеву мету дослідження тих чи інших аспектів загальної проблеми прав і свобод людини і громадянина, їх забезпечення та захисту. Особливу роль в цьому процесі відіграє поряд з правоохоронними державними органами й адвокатура. Водночас її юридична природа в системі захисту прав і свобод людини і громадянина є мало дослідженою, що передбачає, передовсім, необхідність здійснення загальнотеоретичного аналізу, висновки якого дадуть змогу сформулювати основоположні методологічні засади для подальших досліджень в межах галузевих та прикладних юридичних дисциплін.
Необхідність даних фундаментальних досліджень зумовлена нагальною потребою суттєвого реформування законодавства про адвокатуру, її статус, функції та напрямки діяльності по забезпеченню права на захист від обвинувачення та надання правової допомоги щодо різних галузей матеріального та процесуального права з урахуванням міжнародних стандартів адвокатської діяльності.
Викладеним зумовлюється актуальність теми даного дисертаційного дослідження.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження виконане в межах планових наукових досліджень Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Академії правових наук України за темою «Державно-правовий розвиток України в контексті європейської інтеграції» (номер державної реєстрації РК УкрІНТЕІ № 0105U 009017). Тема дисертаційного дослідження затверджена вченою радою Науково-дослідного інституту державного будівництва та місцевого самоврядування Академії правових наук України 27.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ЮРИДИЧНА ПРИРОДА АДВОКАТУРИ В СИСТЕМІ ЗАХИСТУ ПРАВ І СВОБОД ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок