Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Кримінальне право в Українi (1917-1922 рр.)

Кримінальне право в Українi (1917-1922 рр.)

Назва:
Кримінальне право в Українi (1917-1922 рр.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
24,11 KB
Завантажень:
85
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
НАЦIОНАЛЬНИЙ УНIВЕРСИТЕТ ВНУТРIШНIХ СПРАВ
Чуваков Олег Анатолiйович
УДК 343.2 (477)
Кримінальне право в Українi
(1917-1922 рр.)
Спецiальнiсть: 12.00.08 – кримiнальне право та кримiнологiя;
кримiнально-виконавче право
АВТОРЕФЕРАТ
дисертацiї на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Харкiв – 2003
Дисертацiя є рукопис
Робота виконана на кафедрi кримiнального права, кримiнального процесу i кримiналiстики Одеського нацiонального унiверситету iм. I.I. Мечникова, Мiнiстерства освiти i науки України.
Науковий керiвник: - доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Стрельцов Євген Львович, проректор з навчальної роботи, завiдувач кафедри кримiнального права, кримiнального процесу i кримiналiстики Одеського нацiонального унiверситету iм. I.I.Мечникова.
Офiцiйнi опоненти: - доктор юридичних наук, профессор Музика Анатолiй Ананiйович, проректор з наукової роботи Київського iнституту внутрiшнiх справ;

- кандидат юридичних наук, доцент Чугунiков Iгор Iванович, доцент кафедри кримiнального права Одеської нацiональної юридичної академiї.
Провiдна установа - Iнститут держави i права iм. В.М.Корецького НАН України, вiддiл проблем кримiнального права, кримiнологiї i судоустрою.
Захист вiдбудеться “ 19 ” листопада 2003 року о 10 годинi на засiданнi спецiалiзованої вченої ради К 64.700.03 при Нацiональному унiверситетi внутрiшнiх справ (61080, Харкiв, просп. 50-рiччя СРСР, 27).
З дисертацiєю можна ознайомитися у бiблiотецi Нацiонального унiверситету внутрiшнiх справ (61080, Харкiв, просп. 50-рiччя СРСР, 27).
Автореферат розiсланий “14 ”жовтня 2003 року
Вчений секретар
спецiалiзованої вченої ради В. Є. Кириченко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дисертації. Україна цього року відзначила дванадцяту річницю свого суверенного розвитку. Проголошення в серпні 1991 року Акта про незалежність України створило необхідні політичні й економічні умови для цього. Побудова самостійної держави вимагає створення необхідної правової бази. Прийняття Конституції України, Цивільного кодексу, Кримінального кодексу України й інших найважливіших законодавчих актів створює таку базу і є необхідною умовою для подальшого державного будівництва.
Однак спочатку минулого ХХ сторіччя був ще один період, коли Україна намагалась побудувати свою державність: це термін усього декілька років, починаючи з лютого 1917 року. То був дуже складний час у побудові нашої державності. Українська Народна Республіка (УНР), Українська держава – гетьмана П.Скоропадського, Західноукраїнська Народна Республіка, Українська радянська республіка тощо, що створювалися в той час, мали власну мету у побудові державної незалежності. У той же час це створювало певні складності щодо реалізації проголошених реформ, створенням необхідної правової бази, галузевого законодавства тощо.
Виникали складнощі і з кримiнальним правом. До лютого 1917 року, коли Україна входила до складу Російської Імперії, діяло Кримiнальне Уложення 1903 року. Це кримiнальне законодавство, що доповнювалося деякими положеннями, запропонованими Тимчасовим урядом, ще діяло на території України деякий час.
Але подальші події, зміни в суспільно-політичному й економічному становищі на всій території України або на частинах її території, неоднозначні наслідки Першої світової війни, події громадянської війни тощо, “розводило” кримінальне законодавство кожного державного утворення в різні напрямки. Необхідно додати, що кримінальне законодавство того періоду взагалi ще не мало цілісної системи кримінально-правових норм, відповідних правоохоронних органів, кадрів для таких органів, досить стабільної практики його застосування. У зв?язку з цим, питання, які виникали на практиці, досить часто вирішувались на основі “старих ” кримінально-правових норм або спираючись, наприклад, на “революційну правосвідомість”, або керуючись відомчими нормативними актами.
Тому кримiнальне право періоду з 1917 по 1922 роки, до прийняття першого Кримінального кодексу в нашій державі, вимагає окремого спеціального аналізу.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: Кримінальне право в Українi (1917-1922 рр.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок