Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФормУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ: детермІнантИ, проблемИ, перспективИ (соцІально-фІлософсЬкий аналІз)

ФормУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ: детермІнантИ, проблемИ, перспективИ (соцІально-фІлософсЬкий аналІз)

Назва:
ФормУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ: детермІнантИ, проблемИ, перспективИ (соцІально-фІлософсЬкий аналІз)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
34,73 KB
Завантажень:
452
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
Інститут фІлософІЇ імені Г.С. СковородИ
Національної Академії Наук УкраЇнИ
Ларцев Володимир Сергійович
УДК 316.61
ФормУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ:
детермІнантИ, проблемИ, перспективИ
(соцІально-фІлософсЬкий аналІз)
Спеціальність 09.00.03.
Соціальна філософія та філософія історії
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора філософських наук
 
Київ - 2003
Загальна характеристика роботи
Актуальність теми дослідження. Споконвічно притаманний філософії дискурс взаємодії особистості, культури та суспільства набуває особливого сенсу та актуальності за нових конкретно-історичних умов. Саме докорінні зрушення в економічній та духовній сферах українського суспільства потребують не просто теоретичного осягнення людського виміру суспільного буття, а ґрунтовного, цілісного аналізу найістотнішого чинника його оновлення — особистості, онтологічних засад та соціокультурних алгоритмів її становлення, формування. Своєчасність досліджуваної проблеми увиразнюється ще й тим, що попри свою загальновживаність, поняття та проблема особистості опинились на периферії соціогуманітарних досліджень. То ж визріла нагальна потреба в заповненні виразних "білих плям" в сучасному, посткласичному соціально-філософському осягненні особистості як соціокультурного феномену, заснованому на критичному переосмисленні існуючого теоретичного та практичного спадку та розумінні особистості як цілісного природно-соціаль-ного феномену, в якому "згортаються" та "розгортаються" неповторні соціокультурні характеристики як конкретного соціуму, так і людства в цілому.
В цьому контексті на передній план виступає також необхідність пильної уваги до теоретико-методологічних засад дослідження феномену особистості, конкретно-історичних детермінант та соціальних механізмів її формування. З’ясування статусних відмінностей особистісного буття в східних та західних соціокультурних системах та виокремлення, на основі взаємозв’язку загальноцивілізаційних та етнічних засад становлення особистості, перспектив та труднощів її формування в українському суспільстві, поглиблює переконання в принциповій теоретичній та практичній значущості дисертаційного дослідження. Адже всебічна філософська реконструкція проблеми особистості виступає одночасно і так необхідним Україні та її цивілізованому, демократичному майбутньому способом формування особистості, який є наслідком взаємодії трьох головних чинників: перетворення об’єктивних умов буття у власні форми життєдіяльності, свідомого та цілеспрямованого впливу суспільства та його інститутів на особистість, самоформування останньої як засвоєння світу культури. На цій підставі соціокультурна детермінація формування особистості є втіленням взаємозалежності розвитку соціуму та людини, який зумовлює зміни світогляду, стилю мислення та життя суспільства, притаманних йому стереотипів сприйняття та діяльності. Саме вони є безпосередньою основою виникнення нових рис та характеристик особистості, зумовлених соціокультурними чинниками принципових змін у розвитку особистості та її розумінні. В цьому сенсі особливу актуальність набувають соціо-структурні виміри особистісного буття, особливо з точки зору зумовленого процесом глобалізації процесу взаємодії особистості та суспільства.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Здійснене дослідження виконане в рамках наукової теми "Громадянське суспільство і правова держава в Україні: проблеми і перспективи становлення" (номер державної реєстрації 0101V001468), яка виконується в Інституті філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України.
Мета дослідження полягає в тому, щоб на основі системного аналізу філософських рефлексій особистості реконструювати засадничі соціокультурні механізми, рушійні сили, конкретно-історичні особливості та перспективи процесу її формування.
Здійснення поставленої мети передбачає розв’язання наступних завдань:
- проаналізувати теоретико-методологічні засади інтерпретації феномена особистості в принципово важливих для проблеми особистості класичних та новітніх філософських концепціях;
- здійснити послідовний аналіз традиційного розуміння особистості з метою виокремлення на цій основі сучасного соціально-філософського сенсу цього поняття;
- розкрити внутрішній механізм функціонування природних та соціальних детермінант життєдіяльності особистості;
- послідовно реконструювати сутність, місце та роль засадничих соціокультурних факторів перетворення індивідуальних властивостей людини в якості особистості;
- дослідити відмінності рушійних сил та механізмів соціалізації та культурації людини в епігенезі;
- виокремити цивілізаційні та етнічні особливості процесу формування особистості та способи його функціонування у східних та західних соціокультурних традиціях;
- з'ясувати особливості проблемного поля сучасного комунітаризму в контексті посткомуністичного вітчизняного суспільного досвіду;
- розглянути об'єктивні та суб'єктивні фактори специфіки формування особистості в перехідний період розвитку українського суспільства.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 Реферат на тему: ФормУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ: детермІнантИ, проблемИ, перспективИ (соцІально-фІлософсЬкий аналІз)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок