Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПАТОМОРФОЛОГІЯ АРТЕРІЙ СЕРЦЯ ПРИ РАПТОВІЙ СМЕРТІ В ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ

ПАТОМОРФОЛОГІЯ АРТЕРІЙ СЕРЦЯ ПРИ РАПТОВІЙ СМЕРТІ В ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ

Назва:
ПАТОМОРФОЛОГІЯ АРТЕРІЙ СЕРЦЯ ПРИ РАПТОВІЙ СМЕРТІ В ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
27,95 KB
Завантажень:
72
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ‘Я УКРАЇНИ
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО
МАЛИК ОКСАНА РОМАНІВНА
УДК 616.132.2-036.886-053.8/.84-091:611.12
ПАТОМОРФОЛОГІЯ АРТЕРІЙ СЕРЦЯ ПРИ РАПТОВІЙ СМЕРТІ
В ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ
14.03.02 – патологічна анатомія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Львів – 2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті клінічної патології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України.
Науковий керівник: доктор медичних наук, професор,
академік АМН та член-кореспондент НАН України
Зербіно Дмитро Деонісійович,
Львівський національний медичний університет
імені Данила Галицького
МОЗ України, директор Інституту клінічної патології.
Офіційні опоненти: доктор медичних наук, професор
Кияк Юліан Григорович,
Львівський національний медичний університет
імені Данила Галицького,
завідувач кафедри сімейної медицини.
доктор медичних наук, професор
Гичка Сергій Григорович,
завідувач кафедри патологічної анатомії
Медичного інституту Української
асоціації народної медицини, м. Київ
Провідна установа: Національний медичний університет імені О.О.Богомольця
МОЗ України, м. Київ.
Захист відбудеться 22 червня 2007 року о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д.35.600.03 при Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького МОЗ України за адресою: 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 69.
З дисертацією можна ознайомитись у Науковій бібліотеці Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького МОЗ України за адресою: 79000, м. Львів, вул. Січових Стрільців, 6.
Автореферат розісланий 15 травня 2007 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради С.А.Томашова


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Частота випадків ненасильної раптової смерті (PC) є важливим медико-соціальним показ-ником здоров'я суспільства, його соціального, економічного і культурного розвитку, одним з основ-них критеріїв якості життя населення. Найбільш поширена PC в розвинутих краї-нах з високим ступенем урбанізації та значним рів-нем забруднення навколишнього середовища різно-манітними хімічними сполуками техногенного по-ходження (ксенобіотиками). Від наслідків найбільш поширених серцево-судинних захворювань – ішемічної хвороби серця (ІХС), по-рушення церебрального та периферичного кровообігу – найчастіше потерпають жителі промисло-вих мегаполісів (Чепелевська Л.А., 1999). У біль-шості випадків – раптова коронарна смерть, зумовлена гострими розладами вінцевого кровообігу – розвитком інфаркту міокарда (Жарінов О.Й., 2002; Сичов О.С., 2003). Більше 50% випадків смерті внаслідок цієї патології настає раптово, поза межами лікувальних закладів (Lowel H. et аl., 1993; Tunsall-Pedoe H. еt аl., 1996; Chambless L. et al., 1997; Laks T. et al., 1999; Сичов О.С., 2004). Майже у 25% хворих на ІХС, які помирають раптово, PC є першим і єдиним її проявом (Зозуля И.С., Ингурова К.Н., 2004). Частка цієї па-тології в загальній структурі смертності населення є досить вагомою і постійно зростає (Ковален-ко В.М., 2003), і вона, переважно, вражає працездатну частину населення – осіб молодого і серед-нього віку (Жарінов О.Й., 2002; Мамедов Ш.М., 2002). Відбувається деформація вікового складу населення, зменшення його демографічного і трудового потенціалів, що призводить до економічних втрат суспільства (Стешенко В.С., 2001; Чепелевська Л.А., 1999).
Як відомо, для виключення підозри на насильну смерть трупи осіб, що раптово померли, скеровують на судово-медичне дослідження. За визначенням групи експертів Всесвітньої організації охорони здоров‘я (1964) РС це смерть, що настала на протязі 6 год. після перших гострих симптомів. У класифікації серцево-судинних захворювань Українського наукового товариства кардіологів, яка була прийнята на VI Національному конгресі кардіологів України (2000), визначення раптової серцевої смерті (РСС) узгодили з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб МКХ-10 (1998).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 Реферат на тему: ПАТОМОРФОЛОГІЯ АРТЕРІЙ СЕРЦЯ ПРИ РАПТОВІЙ СМЕРТІ В ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок