Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОХІДНІ ТІАКАЛІКС[4]АРЕНУ

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОХІДНІ ТІАКАЛІКС[4]АРЕНУ

Назва:
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОХІДНІ ТІАКАЛІКС[4]АРЕНУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
12,76 KB
Завантажень:
251
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ
Касьян
Олег Вячеславович
УДК 547.03+547.562+547.298+547.79
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОХІДНІ ТІАКАЛІКС[4]АРЕНУ
02.00.03 – органічна хімія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Київ 2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у відділі хімії фосфоранів Інституту органічної хімії НАН України
Науковий керівник: кандидат хімічних наук
Драпайло Андрій Богданович,
Інститут органічної хімії НАН України, м. Київ,
старший науковий співробітник
Офіційні опоненти: доктор хімічних наук
Чернега Олександр Миколайович,
Інститут органічної хімії НАН України, м. Київ,
провідний науковий співробітник
кандидат хімічних наук
Пивоваренко Василь Георгійович,
Київський національний університет ім. Тараса Шевченка МОН України, доцент кафедри органічної хімії
Провідна установа: Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, м. Київ, відділ механізмів біоорганічних реакцій.
Захист дисертації відбудеться „ 07 “ червня 2007 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.217.01 в Інституті органічної хімії НАН України за адресою 02660, м. Київ, вул. Мурманська 5, факс (044) 573-26-43.
З дисертацією можна ознайомитись в науковій бібліотеці Інституту органічної хімії НАН України.
Автореферат розісланий „ 25 “ квітня 2007 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради
доктор хімічних наук Вовк М. В.


Загальна ХарактЕристика Роботи
Актуальність теми. Каліксnарени, завдяки унікальній просторовій будові, привертають особливу увагу в супрамолекулярній хімії. Здатність каліксаренів до хімічної трансформації, поряд з можливістю зміни просторової будови макроциклічного кістяка, робить їх перспективними з точки зору побудови нових молекул-рецепторів з заданою формою та властивостями. З літератури відомо багато прикладів використання каліксnаренів як молекулярних матриць для синтезу складних молекулярних рецепторів та комплексоутворювачів.
В 1997-му році був синтезований новий представник класу каліксаренів - тіакалікс4арен [Miyano et al., Tetrahedron Letters, 1997]. Введення чотирьох атомів сірки в молекулярний кістяк приводить до збільшення розміру її порожнини та відображається на геометрії макроциклу. Наявність сірки також дає можливість модифікації сульфідних містків окисленням до сульфоксидних або сульфонових фрагментів. Ці зміни в структурі макроциклу, поряд з властивою для всіх каліксаренів можливістю функціоналізації верхнього та (або) нижнього вінця, роблять тіакалікс4арени привабливими з точки зору отримання комплексоутворювачів та рецепторів.
Дослідження процесів екстракції катіонів перехідних та лужноземельних металів тіакаліксаренами показали їх здатність утворювати координаційні зв’язки з металами за рахунок атомів сірки. Наприклад, трет-бутилтіакалікс4арен кількісно екстрагує катіони Co2+, Cu2+ та Zn2+ з водної фази в хлороформ, в той час як екстракційна здатність класичного трет-бутилкалікс4арену в аналогічних умовах досить низька, а сульфонілкалікс4арен має значну спорідненість до лужноземельних металів, особливо до Ca2+. Тіакалікс[4]арени утворюють також комплекси з органічними молекулами, що було використано при створенні сорбентів для очистки води.
Разом з тим, хімія тіакалікс[4]аренів (особливо синтетична) вивчена недостатньо.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконувалась згідно тематик відділу хімії фосфоранів: „Дизайн гетероатомних макроциклічних рецепторів молекул та іонів для розробки хімічних сенсорів“ (№ держреєстрації 0106U005515); „Розробка наукових принципів виділення та очищення фулеренів на основі нового класу супрамолекулярних комплексів, утворених з каліксаренів та фулеренів, з метою створення новітніх функціональних матеріалів“ (№ держреєстрації 0101U006504) та за грантом Європейської програми для молодих вчених „EURATOM TRAINING FELLOWSHIPS AND GRANTS FOR COOPERATING WITH THIRD COUNTRIES“ за темою „Синтез екстрактантів актинідів на основі тіакалікс[4]арену, функціоналізованого по верхньому вінцю карбамоїлфосфіноксидними групами, здатними зв’язувати катіони металів“ (контракт № 012722 (F16W)).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Реферат на тему: ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПОХІДНІ ТІАКАЛІКС[4]АРЕНУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок