Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МЕТОДОЛОГІЯ ІНДИКАТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО РАЙОНУ

МЕТОДОЛОГІЯ ІНДИКАТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО РАЙОНУ

Назва:
МЕТОДОЛОГІЯ ІНДИКАТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО РАЙОНУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,93 KB
Завантажень:
458
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
МАТВІЄНКО НАТАЛІЯ МИКОЛАЇВНА
УДК 338:911.3(477)
МЕТОДОЛОГІЯ ІНДИКАТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ
РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО
АДМІНІСТРАТИВНОГО РАЙОНУ
11.00.02 - економічна та соціальна географія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата географічних наук
Київ – 2003
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі економічної та соціальної
географії географічного факультету Київського національного
університету імені Тараса Шевченка.
Науковий керівник: доктор географічних наук, професор
Пістун Микола Данилович,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка.
 
Офіційні опоненти: доктор географічних наук, професор
Дудник Іван Миколайович,
Полтавський інститут бізнесу Міжнародного
науково-технічного університету,
проректор з наукової роботи.
кандидат географічних наук, доцент
Панасенко Тамара Володимирівна,
Вінницький державний педагогічний університет
ім. Михайла Коцюбинського,
доцент кафедри економічної і соціальної географії.
Провідна установа – Інститут географії НАН України,
відділ суспільно-географіч------них досліджень, м. Київ.
Захист відбудеться “27“ жовтня 2003 року о 1600 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 у Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка за адресою:
03022, м. Київ, вул. Васильків-ська, 90,
географічний факультет, ауд. 212.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
(01017, м. Київ, вул. Володи---мирська, 58).
Автореферат розісланий “25” вересня 2003 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
доктор географічних наук, професор Іщук С.І.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. У період поступового переходу економіки України до інноваційної моделі розвитку зростає актуальність проблем регіонального управління суспільним життям. Важкий шлях реформ за останні 12 років довів, що важливою причиною соціально-економічної кризи в країні, яка зумовила суттєву диференціацію рівнів регіонального розвитку, стала недо-оцінка ролі державного регулювання, як найбільш потужного важеля впливу на весь хід економічних перетворень в Україні. Необхідним етапом регіонального управління є пла-нування. Сьогодні вже достеменно відомо, що альтернативи плануванню немає. Нові ринкові умови вимагають переходу плану-ва-н-ня від директивно-наказо-вих форм до прогнозів, передбачень, пропозицій, застережень, що входять до складу так званого індикативного (рекомен-дованого) планування, механізм якого і повинен бути покладений в основу регіональної економічної політики.
Необхідно зауважити, що питання територіального планування завжди зай-мали чільне місце в працях відомих суспільних географів та економістів – М.В.Бахраха, С.Т.Вась-кова, М.І.Долішнього, Ф.Д.Заставного, В.М.Лажен-це-ва, В.Н.Малеса, І.Р.Михасюка, Б.Я.Панасюка, В.І.Пили, М.Д.Пістуна, В.А.Попов--кіна, Д.М.Стеченка, І.С.Ха-ритончика, Б.С.Хорєва, А.І.Чистоба-єва, М.Д.Шари-гіна, Р.І.Шніпера, Б.М.Штульберга та ін.
Усвідомлення неефективності в су-часних умовах галузевої системи управління об’єктивно викликає необхідність поси-лення територіальних підходів в управлінні соціально-економічними процесами. Особливо акту-аль--ним на сучасному етапі є дослідження базової ланки управління регіо-наль-ним розвитком – сільського адміністративного району (САР), на рівні якого закладаються підвалини стійкості соціально-економічної стабільності розвитку всієї країни. Актуальність суспільно-географічних досліджень локаль-ного рівня зростає також у зв’язку з посиленням реальної самостій-ності регіонів та місцевих органів влади.
Усвідомили значимість локального рівня в системі держа-во-творення і насамперед у подоланні кризових явищ в економіці та дослі-дили ряд аспектів його суспільно-географічних проблем відомі суспільні геог-рафи - Пістун М.Д., Мохначук С.С., Дудник І.М., Панасенко Т.В., Мезенцев К.В.
Зроблено спробу поставити проблему вивчення локального рівня на чільне місце на міжнародній науково-практичній конференції “Соціально-економічні та екологічні проблеми розвитку адміністративних районів” (Терно-піль, 1997 р.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: МЕТОДОЛОГІЯ ІНДИКАТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО АДМІНІСТРАТИВНОГО РАЙОНУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок