Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФІЗИЧНІ ТА РАДІАЦІЙНО-ХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ В РЕЄСТРУЮЧИХ СЕРЕДОВИЩАХ

ФІЗИЧНІ ТА РАДІАЦІЙНО-ХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ В РЕЄСТРУЮЧИХ СЕРЕДОВИЩАХ

Назва:
ФІЗИЧНІ ТА РАДІАЦІЙНО-ХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ В РЕЄСТРУЮЧИХ СЕРЕДОВИЩАХ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
29,47 KB
Завантажень:
340
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені І.І.Мечникова
ЛОПАТКІН ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ
УДК 539.19: 535.338.43: 537.312.54+535.21
ФІЗИЧНІ ТА РАДІАЦІЙНО-ХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ
В РЕЄСТРУЮЧИХ СЕРЕДОВИЩАХ
01.04.17 хімічна фізика, фізика горіння та вибуху
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора фізико-математичних наук
Одеса - 2008
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Сумському державному університеті
Міністерства освіти і науки України.
Науковий консультант – доктор фізико-математичних наук, професор Кондратенко Петро Олексійович,
Національний авіаційний університет, м. Київ, завідувач кафедри теоретичної фізики.
Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук, професор Рожицький Микола Миколайович,
Харківський національний університет
радіоелектроніки, професор кафедри
біомедичних електронних пристроїв та систем;
доктор фізико-математичних наук,
старший науковий співробітник
Смірнова Тетяна Миколаївна,
Інститут фізики НАН України,
провідний науковий співробітник відділу
квантової та когерентної оптики;
доктор фізико-математичних наук, професор Тюрін Олександр Валентинович,
НДІ фізики Одеського національного
університету імені І.І.Мечникова, директор.
Захист відбудеться ” 28 ” лютого 2008 р. о 1400 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 41.051.01 в Одеському національному
університеті імені І.І. Мечникова за адресою:
65082, м. Одеса, вул. Дворянська, 2.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Одеського національного університету імені І.І.Мечникова за адресою:
65082, м. Одеса, вул. Преображенська, 24
Автореферат розісланий “___” січня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради О.П.Федчук


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Поведінка молекул у високозбуджених станах є актуальною проблемою сучасної фізики. Це викликано, з одного боку, тим, що широкого вжитку набули джерела високоенергетичного (ультрафіолетового та рентгенівського) випромінювання, в тому числі набула поширення техніка пікосекундних та фемтосекундних лазер-них імпульсів. З іншого боку, процесам релаксації збудження молекул приділялося недостатньо уваги. Вважалося, що неухильно працюють закони фотохімії:
1. Фотохімічні зміни відбуваються лише завдяки дії світла, поглинутого системою.
2. Кожен поглинутий квант світла в первинному фотофізичному процесі здатний активувати лише одну молекулу.
3. При поглинанні кванта світла збуджена молекула може з певною ймовірністю виявитися в нижньому збудженому синглетному (S1) чи триплетному (T1) станах.
4. У переважній більшості фотохімічних процесів, які протікають у розчинах органічних молекул, беруть участь лише збуджені в S1- чи T1-стан молекули.
Щодо виконання першого закону фотохімії сумнівів не виникає. Проте другий закон порушується вже тим, що існують багатофотонні процеси поглинання лазерного випромінювання. Стосовно третього і четвертого законів довгий час вважалося, що так і повинно бути, оскільки релаксаційні процеси здебільшого є швидкими і нерівноважними, а всілякі рівноважні процеси можуть відбуватися лише за участю S1- чи T1-станів молекули.
Проте з’явились експериментальні дані, які показують, що процеси релаксації збудження не заважають протіканню важливих для науки і практики процесів у високозбуджених станах. Наприклад, серед відомих процесів, які супроводжують релаксацію молекул з високозбудженого стану, є флуоресценція типу S2 > S0 в розчинах молекул азулену та поліметинових барвників, описана в роботах Тур-ро Н. та Тихонова Е.А. з співавторами, відповідно. Специфіка енергетичної структури цих молекул полягає в тому, що для них харак-терна велика енергетична відстань між станами S2 та S1, що робить не-конкурентним канал безвипромінювальної релаксації між ними. Відома й інша група процесів, яка виявилася при дослідженні спектральної чутливості процесів фотодисоціації азидів барвників Смірновим В.А., Брічкиним С.Б., Алфімовим М.В. та ін. У цьому випадку виявилося, що при опромінюванні розчину зазначених азидів монохроматичним світлом з області довгохвильової смуги поглинання квантовий вихід фотодисоціації не перевищував 0,01, в той час як при опромінюванні світлом з ??кр (?кр – критична величина довжини хвилі опромінювання) квантовий вихід значно зростав (майже до одиниці) і залишався постійним при зменшенні довжини хвилі.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 Реферат на тему: ФІЗИЧНІ ТА РАДІАЦІЙНО-ХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ В РЕЄСТРУЮЧИХ СЕРЕДОВИЩАХ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок