Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Управління кредитними ризиками на основі удосконалення їх оцінки

Управління кредитними ризиками на основі удосконалення їх оцінки

Назва:
Управління кредитними ризиками на основі удосконалення їх оцінки
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,31 KB
Завантажень:
386
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Національна академія наук України
Інститут регіональних досліджень
Благодир Ярослава Ярославівна
УДК 336’77’71: 330.131.7
Управління кредитними ризиками на основі
удосконалення їх оцінки
Спеціальність 08.04.01 – Фінанси, грошовий обіг і кредит
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Львів 2006
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі обліку і аудиту економічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка.
Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент
Нашкерська Галина Володимирівна,
Львівський національний університет
імені Івана Франка,
доцент кафедри обліку і аудиту.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, доцент
Луців Богдан Любомирович,
Тернопільський державний економічний університет,
проректор з навчально-методичної роботи;
кандидат економічних наук, доцент
Паранчук Степан Васильович,
Національний університет „Львівська політехніка”,
доцент кафедри фінансів.
Провідна установа: Провідна установа: Державна установа „Інститут економіки та прогнозування
НАН України”, відділ досліджень розвитку та
регулювання фінансових ринків (м. Київ).
Захист дисертації відбудеться 6 жовтня 2006 року о 1200 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.154.02 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук в Інституті регіональних досліджень НАН України за адресою: 79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту регіональних досліджень НАН України за адресою: 79026, м. Львів, вул. Козельницька, 4.
Автореферат розісланий 5 вересня 2006 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат економічних наук І.З.Сторонянська


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Реалізація кредитних відносин на сучасному етапі розвитку суспільства та економіки відбувається через спе-ціалізовані кредитні установи, які є учасниками ринку кредитних послуг і мають у розпорядженні та бажають передати в тимчасове користування іншим суб’єктам акумульовані вільні кошти. Особливе місце у кредитній сфері еко-номіки країни посідають банківські установи.
В умовах обмежених джерел для формування ресурсного потенціалу банки потребують надійних напрямів їх вкладення, що передбачає організацію діяльності, спрямованої на підвищення якості пропонованих фінансових послуг та ефективності їх здійснення. Надзвичайно важливого значення для банку на-бувають питання вдосконалення та уніфікації існуючих систем фінансового ме-неджменту і формування стабільного механізму управління фінансами банку.
В Україні ведення підприємницької діяльності відбувається в умовах невизначеності, конфліктності та невпевненості в отриманні очікуваного результату, а тому виникає економічний ризик, погіршується структура активів банку, знижується ефективність операцій, що призводить до кризових ситуацій. З огляду на це перед менеджментом банків постає завдання вчасно іденти-фікувати ризики, оцінити масштаби можливих збитків, знайти методи попе-редження чи джерела покриття втрат, забезпечуючи достатні прибутки та збереження коштів вкладників для підтримки життєдіяльності банку.
Неефективне управління банківськими ризиками, зокрема кредитними, підвищує ймовірність настання збитків та втрати вкладених ресурсів. Це зумов-лює потребу в підвищенні якості методики аналізу та оцінки кредитних ризиків банків, яка повинна відповідати вимогам регулюючих органів країни та забез-печувати адекватний рівень оптимізації співвідношення ризику і доходу банків.
Кредитній діяльності банківських установ, її ролі в економічному розвитку країни та дослідженню специфіки кредитних ризиків присвячено праці вітчизняних науковців В.В. Вітлінського, О.Д. Вовчак, І.В. Волошина, В.М.Геєця, А.М. Герасимовича, О.В. Дзюблюка, О.Д. Заруби, Л.М.Кіндрацької, М.А. Козоріз, М.І. Крупки, Б.Л. Луціва, А.М. Мороза, С.В. Паранчука,
І.М. Парасій-Вергуненко, О.В. Пернарівського, Л.О. Примостки, М.І. Савлука, Т.С. Смовженко, Р.І. Тиркала, Л.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: Управління кредитними ризиками на основі удосконалення їх оцінки

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок