Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> КОРЕКЦІЯ РАДІАЦІЙНИХ ТА РАДІАЦІЙНО-ХІМІЧНИХ УРАЖЕНЬ ПЕЧІНКИ ПРЕПАРАТАМИ, ЩО ПОЄДНУЮТЬ СОРБЦІЙНІ ТА АНТИОКСИДАНТНІ ВЛАСТИВОСТІ

КОРЕКЦІЯ РАДІАЦІЙНИХ ТА РАДІАЦІЙНО-ХІМІЧНИХ УРАЖЕНЬ ПЕЧІНКИ ПРЕПАРАТАМИ, ЩО ПОЄДНУЮТЬ СОРБЦІЙНІ ТА АНТИОКСИДАНТНІ ВЛАСТИВОСТІ

Назва:
КОРЕКЦІЯ РАДІАЦІЙНИХ ТА РАДІАЦІЙНО-ХІМІЧНИХ УРАЖЕНЬ ПЕЧІНКИ ПРЕПАРАТАМИ, ЩО ПОЄДНУЮТЬ СОРБЦІЙНІ ТА АНТИОКСИДАНТНІ ВЛАСТИВОСТІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,53 KB
Завантажень:
297
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПАТОЛОГІЇ, ОНКОЛОГІЇ
І РАДІОБІОЛОГІЇ імені Р.Є.КАВЕЦЬКОГО
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ НДІ ОНКОЛОГІЇ І РАДІОЛОГІЇ
На правах рукопису
ОЛІЙНИК Володимир Миколайович
УДК 616.36+615.849.5+615.31+615.322
КОРЕКЦІЯ РАДІАЦІЙНИХ ТА РАДІАЦІЙНО-ХІМІЧНИХ УРАЖЕНЬ ПЕЧІНКИ ПРЕПАРАТАМИ, ЩО ПОЄДНУЮТЬ СОРБЦІЙНІ ТА АНТИОКСИДАНТНІ ВЛАСТИВОСТІ
03.00.01 - радіобіологія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Київ - 1998
Дисертацією є рукопис
Робота виконана у Вінницькому медичному університеті ім.М.І.Пирогова МОЗ України.
Науковий керівник - кандидат медичних наук
Якубовський Михайло Михайлович,
Вінницький державний медичний універси---тет
ім.М.І.Пирогова,
асистент кафедри патологічної анатомії
Офіційні опоненти - доктор біологічних наук
Дружина Микола Олександрович,
Інститут експериментальної патології,
онкології та радіобіології ім. Р.Є.Ка---
вецького НАН України,
провідний науковий співробітник відділу
біофізики канцерогенезу
доктор медичних наук
Чаяло Петро Петрович,
Науковий центр радіаційної медицини АМН
України,
зав. лабораторією радіаційної біохімії
Провідна установа - Національний медичний університет ім.
О.О.Богомольця, кафедра променевої діагностики
та променевої терапії, м.Київ
Захист відбудеться “_25__” листопада 1998р. о _1330____ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.155.01 в Інституті експериментальної патології, онкології та радіобіології ім. Р.Є.Кавецького НАН України (252022, Київ, вул.Васильківська, 45).
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці ІЕПОР ім. Р.Є.Кавецького НАН України.
Автореферат розісланий “_23__” жовтня 1998р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
доктор медичних наук І.В.Абраменко


---
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність проблеми. В останнє десятиріччя значна увага дослiдникiв-радiобiологiв приділяється детальному вивченню можли---вих шляхiв корекцiї ранніх та вiддалених наслiдкiв опромiнення. В сучасних умовах можливе поєднання дії радіаційного чинника з ток---сичною дією ксенобіотиків, найбільш небезпечними з яких є нітро---зосполуки з виразною гепатотоксичною та канцерогеною дією. На сь---огоднiшнiй день встановлено, що процеси активації перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) та виснаження антиоксидантних систем вiдiграють основну роль як в розвитку променевих пошкоджень [Є.П.Сидорик та співавт., 1996], так і в патогенезі пошкоджень, що викликані попередниками нітрозосполук [П.М.Галенко, 1994].
Проте, не досить чітко визначений взаємоз’язок ПОЛ з розвит---ком структурно-функцiональних змін печінки при комбінованому впливі радіацiї та попередників нітрозоамінів, а способи фармако---логічної корекції наслідків дії радіаційного та радіаційно-хіміч---ного фактору не в повному обсязi охоплюють всi речовини, яким ха---рактерна потенцiйна протекторна активнiсть. Тому перспективним є розробка та впровадження нетоксичних, придатних до тривалого зас---тосування препаратів, що протидiють вiльнорадикальним процесам, активують захисні сили організму, здатнi до виведення токсичних сполук в умовах дії опромінення та при комбінованому радіацій---но-хімічному впливі. До складу таких препаратів доцільно вводити сполуки з відомими антирадикальними та антитоксичними властивос---тями: вітаміни (токоферол, ретинол і каротиноїди), мікроелементи (селен, цинк) [В.А.Барабой та співавт., 1994], актопротектори та антигіпоксанти (бемітил, томерзол) [С.Б.Серединин, А.Д.Дурнев, 1992], сорбенти [Л.Б.Пинчук, и соавт. 1990; И.К.Деденко и соавт., 1996].
В останнi роки дослiджується можливiсть використання сор---бентiв як носіїв активних лікарських речовин. Доведена можливiсть пiдвищення сорбентами всмоктування лiкарських препаратів деяких хiмiчних груп у шлунково-кишковому трактi [А.А.Пентюк и соавт., 1993]. Тому перспективним є вивчення протекторних властивостей комбінованих препаратiв, створених на основi високодисперсного кремнезему силларду та препаратів з антиоксидантними властивостя---ми.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: КОРЕКЦІЯ РАДІАЦІЙНИХ ТА РАДІАЦІЙНО-ХІМІЧНИХ УРАЖЕНЬ ПЕЧІНКИ ПРЕПАРАТАМИ, ЩО ПОЄДНУЮТЬ СОРБЦІЙНІ ТА АНТИОКСИДАНТНІ ВЛАСТИВОСТІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок