Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> АДМІНІСТРАТИВНА ПРАВОСУБ`ЄКТНІСТЬ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ В АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНИХ ВІДНОСИНАХ

АДМІНІСТРАТИВНА ПРАВОСУБ`ЄКТНІСТЬ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ В АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНИХ ВІДНОСИНАХ

Назва:
АДМІНІСТРАТИВНА ПРАВОСУБ`ЄКТНІСТЬ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ В АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНИХ ВІДНОСИНАХ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,21 KB
Завантажень:
79
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ДЕРЖАВИ І ПРАВА ім. В.М. КОРЕЦЬКОГО
КОСТІВ Михайло Васильович
УДК 342.9.07
АДМІНІСТРАТИВНА ПРАВОСУБ`ЄКТНІСТЬ
ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ
В АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНИХ ВІДНОСИНАХ
Спеціальність 12.00.07. –
теорія управління; адміністративне право
і процес; фінансове право; інформаційне право.
А в т о р е ф е р а т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Київ — 2005


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у відділі проблем державного управління та адміністративного права Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.
Науковий керівник доктор юридичних наук,
член-кореспондент АПрН України
КУБКО Євген Борисович,
головний науковий співробітник відділу
теорії держави і права Інституту держави
і права ім. В.М. Корецького НАН України
Офіційні опоненти: доктор юридичних наук, професор
ГОЛОСНІЧЕНКО Іван Пантелійович,
завідувач кафедри конституційного та
адміністративного права Національного
транспортного університету;
кандидат юридичних наук, доцент
ЛУК’ЯНЕЦЬ Дмитро Миколайович,
завідувач кафедри кримінально-адміністративних
дисциплін Української академії банківської справи
Провідна установа — Київський національний економічний університет,
юридичний факультет, м. Київ.
Захист відбудеться 23 грудня 2005 р. о 1700 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д .236.03 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України за адресою: 01601, м. Київ, вул. Трьохсвятительська, 4.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту.
Автореферат розіслано 21 листопада 2005 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Т.І. Тарахонич


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. На сучасному етапі для забезпечення розвитку України як правової, соціальної держави необхідне реформування всієї системи державного управління, в тому числі і проведення адміністративної реформи. Сучасні принципи й умови адміністративної діяльності та її правового регулювання потребують наукового переосмислення. Особливо це стосується адміністративної правосуб`єктності юридичних осіб. Ця проблематика актуалізується також прийняттям нових кодифікованих нормативних актів, зокрема, Кодексу адміністративного судочинства України, а спеціальні комплексні дослідження адміністративної правосуб`єктності юридичних осіб в нових умовах фактично відсутні, у всякому разі малочисельні.
Значну увагу теорії юридичної особи як суб`єкта господарювання приділяли вчені-цивілісти та вчені представники науки господарського права, оскільки поняття і ознаки юридичної особи містить Цивільний кодекс України і частково Господарський кодекс України. Обґрунтуванню теорії юридичної особи присвячували свої дослідження відомі вчені, як представники теорії держави і права, так і представники галузевих наук: С.М. Братусь, С.С. Алєксєєв, А.В. Венедиктов, О.С. Іоффе, О.С. Красавчиков, В.В. Копейчиков, В.С. Нерсесянц, О.Ф. Скакун, А.В. Міцкевич, Р.О. Халфіна та інші.
В нових умовах розвитку цивільного і господарського права окремими питаннями правосуб`єктності юридичних осіб займались такі вчені: Н.О. Саніахметова, Д.М. Бахрах, Ю.П. Битяк, О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова, Л.В. Коваль, Р.А. Калюжний, Ю.О. Тихомиров, В.К. Мамутов, Я.М. Шевченко, В.С. Щербина. Питання адміністративної правосуб’єктності юридичних осіб висвітлювались у працях вчених-адміністративістів: В.Б. Авер’янова, О.Ф. Андрійко, І.П. Голосніченко, Є.В. Додіна, В.К. Колпакова, Є.Б. Кубко, Д.М. Лук’янця, В.М. Марчука, В.Ф. Опришко, Ю.С. Шемшученка.
Адміністративна правосуб`єктність юридичних осіб залишається предметом наукових дискусій, науковці трактують її по-різному, тому вважаємо слушним подати у нашому дослідженні узагальнене визначення адміністративної правосуб’єктності.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 Реферат на тему: АДМІНІСТРАТИВНА ПРАВОСУБ`ЄКТНІСТЬ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ В АДМІНІСТРАТИВНО-ДЕЛІКТНИХ ВІДНОСИНАХ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок