Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Безкоштовно реферат скачати: Регіональні особливості розвитку агропромислового комплексу України

Загрузка...

Регіональні особливості розвитку агропромислового комплексу України / сторінка 23

Назва:
Регіональні особливості розвитку агропромислового комплексу України
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
50,36 KB
Завантажень:
459
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
Агропромислова інтеграція за своєю суттю така ж кооперація, але на більш високому якісному рівні розвитку, на міжгалузевому рівні, і об'єднує не окремих товаровиробників, представниками яких є фізичні особи, а, як правило, суб'єкти господарювання на рівні підприємства. Вона реа-лізується в таких організаційно-правових формах, як асоціації, акціонерні товариства, агрокомбінати, агрофірми, обслуговуючі кооперативи, агропро-мислово-фінансові групи, холдинги, корпорації і т. д.
Розглядаючи процеси й тенденції кооперації та інтеграції в АПК на регіональному рівні, слід також мати уяву її утворення та функціонування на трьох рівнях: сільські ради або окремі сільські населені пункти, райони, області (регіон).
Діяльність держави полягає у доповненні тих функцій ринку, які він неспроможний ефективно виконувати. Отже, економічне регулювання аграрного ринку повинно базуватися на державному протек-ціонізмі, що передбачає субсидії на розширене відтворення, податкове та кредитне стимулювання. Зокрема, вирішення завдань економічного стимулю-вання аграрного ринку повинно здійснюватись у таких напрямках:
§ стимулювання продовольчої безпеки держави;
§ встановлення науково обґрунтованих еквівалентних відносин між сільським господарством і промисловістю;
§ підтримка доходів сільських товаровиробників на рівні, який забез-печує розширене відтворення;
§ створення умов для широкого впровадження досягнень науково-тех-нічного прогресу та зростання ефективності виробництва;
§ формування єдиного економічного простору як в Україні, так і вихід на європейські та світові ринки.
Входження аграрного сектора України в ринкову економіку вимагає, з одного боку, розробки концепції аграрної та продовольчої політики, з іншого – обґрунтування принципів державного регулювання. Вони базу-ються на особливостях сільського господарства, його матеріально-вироб-ничих ресурсах та соціальному розвитку села.
Загалом в АПК, особливо в сільському господарстві, слід на певний період забезпечити систему пільг в оподат-куванні, кредитуванні та інвестуванні, що дасть можливість вивести його підсистеми з існу-ючого кризового стану, а значить прискорить створення умов для розвитку всього національного господарського комплексу України.
При формуванні аграрної політики регіону слід виходити з економічної політики держави, яка щодо запитів сільського господарства визначає три глобальні завдання, а саме:
§ створення беземісійного механізму забезпечення фінансами міжсезонних потреб сільських товаровиробників;
§ -формування державних і регіональних продовольчих ресурсів завдяки безумовному нарощуванню виробництва;
§ -досягнення паритету цін на продукцію сільського господарства і промисловості як економічної основи нагромадження й здійснення соціальних програм.
В основу регіональної аграрної політики покладено врахування спе-цифіки регіонів у структурі економіки України, перенесення основних на-прямів економічних реформ на регіональний рівень, розвиток місцевого самоврядування, підприємництва, вирішення в регіонах соціальних та економічних проблем, раціональне використання природних ресурсів. Отже, на формування аграрної політики тією чи іншою мірою впливає розвиток не тільки АПК, а й усіх галузей економіки, її структури.
Маркетингові дослідження повинні стати основою у прогнозуванні сільськогосподарського виробництва в регіоні з урахуванням як внутрішніх, так і зовнішніх чинників. Економічний прогноз, у свою чергу, стає джерелом формування як регіональної, так і державної аграрної політики, враховуючи регіональні особливості.
Регіональна аграрна політика повинна стати складовою частиною державної політики і має охоплювати:
а) управління сукупним попитом та сукупною пропозицією на основі прогнозу та маркетингових досліджень ринку сільськогосподарської продук-ції;
б) враховуючи ціни на ринку сільськогосподарської продукції, розроб-ку конкретних механізмів дії ринку на кінцевий результат;
в) заходи щодо захисту родючості землі за рахунок раціонального гос-подарського механізму;
г) державне регулювання ринку, контроль і захист виробника;
ґ) встановлення оптимального рівня концентрації виробництва із вра-хуванням особливостей регіонів;
д) перебудову системи управління АПК в умовах регіональної еко-номіки;
е) зменшення частини тіньового ринку;
є) запровадження реальної та зрозумілої системи оподаткування: в ком-плексі аграрний сектор та невиробнича галузь.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
Реферат на тему: Регіональні особливості розвитку агропромислового комплексу України

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок