Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати реферат на тему: Регіональні особливості розвитку агропромислового комплексу України

Регіональні особливості розвитку агропромислового комплексу України / сторінка 24

Назва:
Регіональні особливості розвитку агропромислового комплексу України
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
50,36 KB
Завантажень:
459
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 

Контури механізму системи управління процесом соціально-економічного розвитку регіону визначаються системою важелів, що викорис-товуються як на державному, так і на регіональному та місцевому рівнях для формування економічного простору, що розвивається за законами ринкової економіки.
Основна вимога до механізму управління регіоном в умовах еконо-мічної самостійності полягає в тому, щоб, з одного боку, він сприяв форму-ванню ринкової системи, яка забезпечила б зростання виробництва, збалансо-ваності попиту та пропозиції, підвищення якості товарів і послуг, з іншого – посилював роль органів влади при вирішенні проблем, яких не в змозі розв`язати ринок, перш за все соціальних та екологічних.
Соціально-економічні функції всіх рівнів територіальної системи управління полягають у створенні умов, що забезпечать відтворення та раціональне використання ресурсів регіону, підтримання рівноваги соці-альної, природної та економічної систем. Розподіл функцій між органами управління адміністративними територіями різного рівня та перехід до управління, що базується на принципах самостійності і самофінансування територій різного рангу, вимагає здійснення широкомасштабної територіальної реформи. Необхідною умовою її проведення і життєвості є подальший розвиток економічної бази, зокрема АПК, ефективне використання природних ресурсів, трудового, економічного та інфраструктурного потенціалу, що забезпечить зростання добробуту населення, підвищення інтелектуального та духовного рівня українського народу.
Висновки
У дисертації здійснено теоретичне узагальнення і представлено авторський варіант розв’язання наукової проблеми - формування нового напрямку наукового дослідження особливостей реформування і розвитку регіональних АПК на базі обґрунтованих теоретико-методологічних та методичних засад порівняння стану регіональних АПК та визначення перспективних напрямків їх розвитку на основі врахування завдань реалізації стратегії соціально-економічного розвитку країни та її регіонів на найближчу й віддаленішу перспективу.
Результати проведеного дослідження дозволяють сформулювати такі висновки та пропозиції:
1. Проведений аналіз регіональних особливостей стану АПК і врахування їх в прогнозі його розвитку вимагає застосування на базі міждисциплінарного підходу нових методологічних підходів, концепцій та понятійного апарату. Серед таких надбань - уточнені дефініції (“регіональний АПК”, “ринок науково-технічної продукції”, “регіональні особливості розвитку АПК” та інші), авторська методика, яка дала змогу адекватно відобразити й дослідити особливості розвитку регіональних АПК, нові положення принципи і концепції, які дозволили побудувати моделі соціально-економічного розвитку регіональних АПК в контексті національних інтересів та регіональних особливостей, висвітлити результати інших здобутків. Серед останніх важливими є підходи до обґрунтування структури регіональних АПК, комплексної оцінки лімтуючих та стимулюючих факторів соціально-економічного розвитку АПК і розробка завдань формування аграрної політики України на найближчу перспективу.
2. В дисертації розроблена низка моделей регіональних АПК, зокрема моделі оптимізації сільськогосподарського виробництва, економетрична модель прогнозу валової продукції рослинництва, модель прогнозування собівартості продукції АПК, що базується на прогнозних даних кон’юнктури ринку й визначення цін із застосуванням регресійного аналізу, використання якої дозволить зменшити трансакційні витрати та інші моделі. Всі вони враховують регіональні особливості розвитку АПК і апробовані на прикладі окремих регіонів та адміністративних районів. В результаті доведено, що точність очікуваних результатів є вищою при одночасному використанні різних типів моделей.
3. Окреслена важливість врахування регіональних особливостей у механізмі управління регіональним розвитком АПК, яка представляє собою максимально можливе врахування переваг кожного з регіонів у виробництві тих чи інших видів продукції АПК, що повинно сприяти не тільки збільшенню випуску такої продукції, але й повноцінному забезпеченню нею населення України та формуванню раціональних обсягів її експорту при умові повноцінного відтворення природно-ресурсного потенціалу АПК (родючості ґрунтів, водних ресурсів тощо).

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
Реферат на тему: Регіональні особливості розвитку агропромислового комплексу України

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок