Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати реферат: Регіональні особливості розвитку агропромислового комплексу України

Загрузка...

Регіональні особливості розвитку агропромислового комплексу України / сторінка 4

Назва:
Регіональні особливості розвитку агропромислового комплексу України
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
50,36 KB
Завантажень:
459
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 

Предмет дослідження - теоретико-методологічні та методичні засади реформування й розвитку АПК при врахуванні особливостей трансформації національного й регіональних АПК.
Об'єкт дослідження. Об’єктом дослідження є регіональні аграрно-промислові комплекси України.
Методологія і методи дослідження. Методологічною основою роботи є класичні положення регіональної економічної науки, економічної теорії, економіки праці, дослідження сучасних вітчизняних і зарубіжних вчених різних галузей знань, в яких висвітлені фундаментальні положення теорії відтворення АПК, формування регіональних АПК, становлення і розвиток регіональної аграрної політики, регіональної політики оптимізації розвитку переробних галузей АПК. Крім того, особливості розвитку регіональних АПК висвітлені крізь призму нової стратегії соціально-економічного розвитку національного і регіональних господарських комплексів.
У процесі наукового дослідження використовувалася низка методів, серед яких найважливішими є: монографічний і статистичний – для вивчення еволюції регіональних АПК; просторового, економічного, статистичного і соціологічного аналізу – для всестороннього вивчення об’єкту дослідження; системно-структурний аналіз – для дослідження структури регіональних АПК; метод порівняння – для виявлення особливостей розвитку регіональних АПК та їх місця в національному АПК за спеціально підібраними показниками стану, темпів розвитку, питомих ваг тощо; картографічний – для візуального вивчення явищ і процесів, пов’язаних з особливостями реформування регіональних АПК, та отримання на цій основі нової інформації; моделювання – для розробки стратегічних напрямків розвитку регіональних та національного АПК; кореляційно-регресійний – для визначення і оцінки можливостей підвищення рівня розвитку АПК на національному і регіональному рівнях.
Інформаційною базою дослідження є законодавчі та нормативні акти Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, нормативні документи міністерств і відомств України, дані Міністерства статистики України, управлінь статистики областей України, матеріали галузевих управлінь, дані соціологічного обстеження населення та обстеження окремих установ, підприємств, організацій, а також міжнародні законодавчі та нормативні акти і угоди.
Наукова новизна одержаних результатів:
1. Вперше:
§ сформовано новий напрямок наукового дослідження особливостей реформування і розвитку регіональних АПК, суть якого полягає у розробці теоретико-методологічних та методичних засад порівняння стану регіональних АПК за допомогою спеціально сформованої системи показників, визначення напрямків відтворення цих АПК та подальшої інтенсифікації їх розвитку на основі врахування завдань реалізації стратегії соціально-економічного розвитку країни та її регіонів на найближчу й віддаленішу перспективу;
§ розроблені завдання формування регіональної аграрної політики України на найближчу перспективу в двох важливих зрізах: а) реалізація заходів, що сприятимуть вступу України в ЄС (впровадження гнучкого стосовно різних регіонів України механізму встановлення імпортних тарифів на основі врахування досвіду ЄС; тимчасове збереження можливостей використання нетарифних обме-жень з імпорту окремих видів продовольства; використання експортних субсидій для стимулювання вітчизняної продукції на світовий ринок; стандартизація та сертифікація агропромислової продукції відповідно до загальноприйнятих світових норм); б) реалізація заходів, що активізуватимуть розвиток регіонів України, а саме: створення беземісійного механізму забезпечення фінансами міжсезонних потреб сільських товаровиробників; досягнення паритету цін на продукцію сільського господарства і промисловості як економічної основи нагромадження й здійснення соціальних програм;
§ розроблено моделі оптимізації сільськогосподарського виробництва, які базуються на врахуванні регіональних особливостей розвитку АПК, а саме: відмінностей природно-кліматичних умов в різних регіонах, різних результатів оцінок землі в їх межах, а також суттєвих різниць у врожайності сільськогосподарських культур; на прикладі Волинської області апробована економетрична модель прогнозу валової продукції рослинництва, що дало можливість зробити важливий висновок: точність очікуваних результатів є вищою при одночасному використанні моделей двох типів – оптимізаційних і економетричних;
§ на основі вивчення відповідності структури Міністерства аграрної політики структурі АПК запропоновані заходи, спрямовані на її удосконалення (створення Департаменту інтегрального розвитку АПК; оптимізація структури зайнятих між окремими складовими Міністерства аграрної політики);
§ обґрунтовані основні критерії, положення і принципи моделі розвитку регіональних АПК на основі врахування особливостей розвитку останніх, серед яких в числі найважливіших визначені економічний суверенітет виробників та багатоукладне виробництво при розмаїтті форм власності на землю і засоби виробництва;
§ окреслена мета врахування регіональних особливостей у механізмі управління регіональним розвитком АПК, під якою автор розуміє максимально можливе врахування переваг кожного з регіонів у виробництві тих чи інших видів продукції АПК, що повинно сприяти не тільки збільшенню випуску такої продукції, але й повноцінному забезпеченню нею населення України та формуванню раціональних обсягів її експорту при умові повноцінного відтворення природно-ресурсного потенціалу АПК (родючості ґрунтів, водних ресурсів тощо);
§ розроблена модель прогнозування собівартості продукції АПК, що базується на прогнозних даних кон’юнктури ринку й визначення цін із застосуванням регресійного аналізу, застосування якої дозволить зменшити трансакційні витрати та запропонована методика визначення коефіцієнтів виробництва та коефіцієнтів самозабезпечення регіону основними сільськогосподарськими продуктами, на основі яких розроблено моделі оптимізації сільськогосподарського виробництва;
§ розроблено механізм функціонування регіональної структури агромаркетингу та підходи до оцінки інвестиційного й науково-інноваційного забезпечення регулювання регіонального АПК із використанням економіко - математичних методів оцінки окупності проектів;
§ систематизовані механізми узгодження економічних інтересів підприємств і сфер регіонального АПК при різних схемах інтеграції та різних формах власності шляхом балансування сировинної бази та переробної промисловості.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
Реферат на тему: Регіональні особливості розвитку агропромислового комплексу України

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок