Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат безкоштовно: Регіональні особливості розвитку агропромислового комплексу України

Загрузка...

Регіональні особливості розвитку агропромислового комплексу України / сторінка 6

Назва:
Регіональні особливості розвитку агропромислового комплексу України
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
50,36 KB
Завантажень:
459
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 

Практичне значення одержаних результатів. Отримані в процесі дослідження теоретичні результати і методичні підходи знайшли впровадження на різних рівнях управління. Зокрема, на державному рівні вони враховані при формуванні державної агропромислової політики, державної політики зайнятості населення, державної регіональної політики; на регіональному - в розробці державних регіональних програм соціально-економічного розвитку, в практиці управління регіональними АПК; на локальному - при вирішенні проблем територіальної організації виробництва в сільській місцевості України.
Так, напрацювання автора враховані при обґрунтуванні методичних рекомендацій по розробці стратегій регіональних стратегій розвитку та при розробці методики оцінки соціально-економічного стану регіонів, що підтверджується Міністерством економіки України (лист за №41-22/72 від 22.02.2006).
Окремі положення та результати дисертаційного дослідження використані при обґрунтуванні створення сільськогосподарських дорадчих служб та при розробці збірника нормативних документів і рекомендацій з оформлення майнових відносин у недержавних сільськогосподарських підприємствах (Львів, 2000).
Рекомендації щодо застосування економіко-математичних методів та моделей оптимізації сільськогосподарського виробництва, балансування сировини та переробної промисловості, прогнозування структури земельного фонду, окупності та грошових надходжень при впровадженні інвестиційного проекту, визначення ціни інформації з використанням методів теорії ігор, прогнозування кон’юнктури ринку і визначення цін, які розроблені й обґрунтовані автором, можуть бути використані регіональними органами влади, аграрними та переробними підприємствами, регіональними дорадчими службами, науково-дослідними й проектними організаціями при обґрунтуванні реформування й подальшого розвитку регіональних АПК та управління цими процесами, що підтверджується висновками Навчально-координаційного центру сільськогосподарських дорадчих служб та обласними сільськогосподарськими дорадчими службами в Україні (протокол №2 від 28.01.04).
Особистий внесок автора в результати досліджень. Дисертаційна робота є самостійно виконаною науковою працею, в якій викладений авторський підхід до здійснення аналізу і прогнозу особливостей реформування і розвитку регіональних АПК в умовах трансформації економіки України. Наукові положення, висновки і рекомендації, котрі винесені на захист, отримані автором самостійно. З наукових праць, опублікованих у співавторстві, в дисертаційній роботі використані лише ті здобутки, які отримані автором особисто.
Апробація результатів дослідження. Основні положення і результати дисертаційної роботи пройшли апробацію в проектах законодавчих актів, методичних розробках, рекомендаціях і пропозиціях, викладені у монографіях і статтях, впроваджені в управлінську практику.
Основні теоретичні та практичні положення і результати дослідження доповідалися на всеукраїнських та міжнародних науково-практичних семінарах, конференціях, зокрема: „Наукове забезпечення агропромислового комплексу Західного регіону в умовах переходу до ринкових відносин" (Львів, 1992р.), „Трудовий потенціал України” (Луцьк, 1992), „Економічні і соціальні проблеми розвитку українського села” (Львів, 1993), „Трудовий потенціал України і його реалізація в умовах розбудови національної економіки (Львів, 1997), „Регіональна політика України: наукові основи, методи, механізми” (Львів, 1998), “Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України” (Київ, 1999), „Международное и межрегиональное сотрудничество в Черноморском басейне” (Феодосия, 1999), “Проблеми теорії і практики становлення соціально-орієнтованої ринкової економіки” (Харків, 1999), “Реформування земельних відносин як процес відродження українського села” (Бучач Тернопільської обл., 2000); V Міжнародний конгрес українських економістів „Україна в XXI столітті: концепції та моделі економічного розвитку” (Львів, 2000), „Власнісний статус і проблеми раціонального використання земель” (Київ, 2000), „Регіональна науково-технічна політика: інноваційний розвиток та інформаційний простір” (Львів, 2000), „Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України” (Київ, 2001), „Екологічні проблеми виробництва та споживання екологічно-чистої продукції” (Суми, 2001), „Економетричні методи і моделі в економіці” (Львів, 2001), „Аграрна освіта і наука на початку третього тисячоліття” (Львів, 2001), „Формування нової парадигми економічної теорії України” (Львів, 2001), „Регіональні проблеми розвитку агропромислового комплексу України: Сучасний стан та перспективи вирішення (Київ, 2002), „Еколого-економічні проблеми розвитку АПК” (Львів, 2002), „Теорія і методи оцінювання, оптимізації використання та відтворення земельних ресурсів” (Київ, 2002), „Нові інформаційні технології в управлінні агропромисловим виробництвом” (Київ 2005).
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
Реферат на тему: Регіональні особливості розвитку агропромислового комплексу України

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок