Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати безкоштовно: Регіональні особливості розвитку агропромислового комплексу України

Загрузка...

Регіональні особливості розвитку агропромислового комплексу України / сторінка 7

Назва:
Регіональні особливості розвитку агропромислового комплексу України
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
50,36 KB
Завантажень:
459
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 

Окремі положення і результати дисертації апробувались в ході виконання досліджень в складі різних науково-дослідних колективів.
Публікації результатів дослідження. Основні результати досліджень за темою дисертації опубліковано у 50 наукових працях загальним обсягом 58,7 др.арк., з яких особисто автору належить 57,25 др.арк. Із загальної кількості наукових праць індивідуальна монографія (33,8 др.арк.), одна брошура (5,8 др.арк.), 48 інших публікацій, з яких 28 у фахових наукових виданнях (13,55 др.арк.).
Обсяг та структура роботи. Обсяг дисертації - 435 стор. тексту в комп’ютерному наборі. Робота складається з вступу, 5-и розділів, висновків, списку використаної літератури. Вона містить 43 таблиці, 28 рисунків.
Основний зміст дисертації
У розділі 1 “Теоретико-методологічні основи дослідження регіональних особливостей розвитку АПК” розкрита сутність та структура регіонального АПК, окреслена використана в дослідженні теоретична база, розкриваються напрямки удосконалення понятійно-термінологічного апарату, зокрема подане авторське трактування змісту поняття “регіональні особливості розвитку АПК”, здійснено відбір оціночних показників для діагностики стану об’єкту дослідження, важливих для виявлення регіональних особливостей його розвитку, проаналізовані фактори формування регіональних особливостей стану і розвитку АПК, зокрема розкритий вплив реформування відносин власності та земельних відносин на поглиблення регіональних особливостей розвитку.
Теоретико-методологічні основи дисертації включають понятійно-термінологічний апарат, теорії й методи регіонально-економічних досліджень, концепцію факторів як визначальну при вивченні просторових особливостей об’єктів, явищ, процесів та реґіоналізацію - адміністративно-територіальний устрій України, тобто поділ на області чи регіони, який є одним з найголовніших видів районування країни, котре визнане офіційно на законодавчо-нормативному рівні. Регіони є базою формування регіональних АПК і основою для здійснення їх досліджень.
Разом з тим, в роботі застосовано міждисциплінарний і системний підхід до вивчення об’єкту дослідження, запропоноване авторське трактування низки понять, сформована авторська методика для порівняння стану і перспектив розвитку регіональних АПК за допомогою спеціально сформованої системи показників, використана низка теорій для обґрунтування побудованих гіпотез, що все в сукупності дозволило говорити про формування нового регіонально-економічного напрямку наукового дослідження сфери АПК.
При цьому, особлива увага приділена збагаченню наукової мови регіональної економіки шляхом уточнення низки понять, пов’язаних з сферою АПК. Так, сформульовано зміст поняття “агропромисловий комплекс регіону”, під яким автор розуміє сукупність суб’єктів господарювання різних форм власності, що розміщені на території даного регіону і виконують функції із забезпечення продовольством та непродо-вольчими товарами населення регіону, здійснюють міжрегіональне співро-бітництво та зов-нішнь-оекономічну діяльність і для ефективного функці-онування поєднані між собою організаційними, технологічними, еконо-мічними та управлінськими зв’язками, що впливає на зайнятість населення та вирішення соціальних проблем, а тому вимагає узгодженого регулювання як на державному, так і на регіональному рівнях за допомогою економічних, соціальних та адміні-стративних методів. Наведене трактування змісту поняття “агропромисловий комплекс регіону” не тільки відповідає основним фундаментальним положенням науки “регіональна економіка”, в якій вихідним поняттям є територія (в нашому випадку – область чи регіон), але й дозволяє в повній мірі використати при здійсненні дисертаційного дослідження в якості основоположної теоретико-методологічну базу цієї науки.
Уточнена і дефініція “регіональні особливості розвитку АПК”, суть якої, на думку автора, полягає, по-перше, у виявленні специфічних рис, процесів, станів, ознак регіонального АПК чи його підсистем та елементів в порівнянні з аналогічними показниками інших регіонів протягом визначеного періоду часу; по-друге, у встановленні відхилень показників, що характеризують ці специфічні риси, процеси, стани, ознаки АПК регіону чи елементів цього АПК від аналогічних середніх величин загалом по Україні.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31 
Реферат на тему: Регіональні особливості розвитку агропромислового комплексу України

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок