Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЕВОЛЮЦІЙНО-ФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ВОЛИНСЬКОГО МЕГАБЛОКУ В ДОКЕМБРІЇ

ЕВОЛЮЦІЙНО-ФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ВОЛИНСЬКОГО МЕГАБЛОКУ В ДОКЕМБРІЇ

Назва:
ЕВОЛЮЦІЙНО-ФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ВОЛИНСЬКОГО МЕГАБЛОКУ В ДОКЕМБРІЇ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
36,99 KB
Завантажень:
357
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 
Національна академія наук України
Інститут геологічних наук
ГРІНЧЕНКО
Віктор Федорович
УДК 549.6:550.8:551.72(477)
ЕВОЛЮЦІЙНО-ФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ
РОЗВИТКУ ВОЛИНСЬКОГО МЕГАБЛОКУ
В ДОКЕМБРІЇ
Спеціальність:04.00.01 - загальна та регіональна геологія
А в т о р е ф е р а т
дисертації на здобуття наукового ступені доктора
геологічних наук
Київ-1999
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі мінералогії, геохімії та петрографії геологічного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка.
Офіційні опоненти: Доктор геолого-мінералогічних наук, професор
Галецький Леонід Станіславович
Інститут геологічних наук НАН України (м.Київ),
завідувач відділу
Доктор геолого-мінералогічних наук,
Бухарев Володимир Павлович
Державний науковий центр радіогеохімії навколишнього середовища НАН України (м.Київ),
завідувач віддділу
Доктор геологічних наук,
Паранько Ігор Степанович
Криворізький технічний університет (м.Кривий Ріг),
завідувач кафедри
 
Провідна установа: Львівський державний університет імені
Івана Франка (м.Львів).
Захист дисертації відбудеться “13” жовтня 1999р. о 1100 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.162.02 при Інституті геологічних наук НАН України за адресою: 252054 м.Київ, вул.Олеся Гончара 55-Б.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці інституту (м.Київ, вул.Олеся Гончара 55-Б)
Автореферат розісланий “7” вересня 1999 р.
Вчений секретар спеціалізованої ради,
кандидат геолого-мінералогічних наук Г.М. Ладиженський


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Із здобуттям Україною незалежності виникла на-гальна потреба в створенні власної мінерало-сировинної бази, що ставить перед геологічною службою широкий перелік проблем. Перш за все це стосується розбудови рідкісно-металевої бази сировини. Одним з найбільш перспективних у цьому відношенні є Волинський мегаблок.
При науковому обгрунтуванні пошуків родовищ корисних копалин та оцінки металоносності території, одне з провідних місць належить моделю-ванню геологічного розвитку земної кори. При цьому особливе значення відводиться встановленню вікових співвідношень комплексів гірських порід і кореляції просторово відокремлених один від одного розрізів з викорис-танням традиційних методів та прийомів визначення віку. Але в регіонах, де переважають ультраметаморфічні, магматичні та метасоматичні криста-лічні утворення традиційні біостратиграфічні, геолого-структурні та геохі-мічні методи визначення відносного віку порід досить часто не дають од-нозначних результатів. У цьому випадку перспективним є застосування методів формаційного аналізу. З його допомогою вдається створити ево-люційно-формаційну модель розвитку регіону, що дозволяє в деталях відт-ворити послідовність подій, які мали місце в давно минулі часи.
Мета та основні завдання досліджень. Мета роботи полягає в роз-робці формаційних критеріїв визначення послідовності утворення кон-тактуючих між собою кристалічних порід та кореляції просторово ві-докремлених розрізів стратифікованих утворень докембрію, та побудова на цій основі еволюційно-формаційної моделі розвитку Волинського мега-блоку. Досягненню мети сприяло вирішення наступних завдань.
1) Використовуючи типоморфні ознаки породоутворюючих та акцесор-них мінералів, розробити спосіб встановлення послідовності проявлення геологічних процесів.
2) Провести типізацію дайок основного складу з метою використання їх в якості вікових реперів.
3) Обгрунтувати можливість використання жилоподібних тіл метасома-титів тектоно-метасоматичних зон при визначенні вікових співвідношень просторово відокремлених один від одного комплексів порід.
4) Визначитися з природою маргінаційних структур в породах формації рапаківі та з’ясувати механізм утворення овоїдальності в породах різного віку та генезису.
5) Провести системне формаційне розчленування комплексів порід Во-линського мегаблоку, уточнити та впорядкувати індикативні ознаки формацій та їх класифікацію.
6) Відтворити послідовність історико-тектонічних етапів розвитку тери-торії, проявлення в просторі та часі розривних порушень і провести їх ко-реляцію з періодами складчатості, фазами регіонального метаморфізму, циклами магматичної активності та епохами активізації.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 Реферат на тему: ЕВОЛЮЦІЙНО-ФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ РОЗВИТКУ ВОЛИНСЬКОГО МЕГАБЛОКУ В ДОКЕМБРІЇ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок