Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МОЖЛИВОСТІ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ В ДІАГНОСТИЦІ ТА МОНІТОРИНГУ ПОЄДНАНО - ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ РАКУ ЕНДОМЕТРІЮ

МОЖЛИВОСТІ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ В ДІАГНОСТИЦІ ТА МОНІТОРИНГУ ПОЄДНАНО - ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ РАКУ ЕНДОМЕТРІЮ

Назва:
МОЖЛИВОСТІ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ В ДІАГНОСТИЦІ ТА МОНІТОРИНГУ ПОЄДНАНО - ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ РАКУ ЕНДОМЕТРІЮ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,92 KB
Завантажень:
239
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ
УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО - ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
ОНКОЛОГІЇ ТА РАДІОЛОГІЇ
КОЗАРЕНКО ТЕТЯНА МАРАТІВНА
УДК 618.14-006.6-073.432.19-085-07.
МОЖЛИВОСТІ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ В ДІАГНОСТИЦІ ТА МОНІТОРИНГУ ПОЄДНАНО - ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ РАКУ ЕНДОМЕТРІЮ
14.01.23. — променева діагностика, променева терапія
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
КИЇВ – 1998
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Українському науково - дослідному інституті онкології та радіології МОЗ України.
Наукові керівники:
доктор медичних наук, професор В.Є. Медведєв — заст. директора по науковій роботі УНДІОР
доктор медичних наук Л.І. Воробйова — зав. відділом онкогінекології УНДІОР
Офіційні опоненти:
доктор медичних наук, професор Я.С.Бабій — зав. відділом променевої діагностики Київського консультативно-діагностичного центру.
доктор медичних наук, професор Є.В.Коханевич — зав. кафедрою акушерства та гінекології №3 Київської медичної академії після- дипломної освіти ім. П.Л. Шупика.
Провідна установа:
Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця, МОЗ України, кафедра медичної радіології, м.Київ.
Захист відбудеться “_5__”_листопада____1998 р. о__13.30__годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.619.01 при Українському науково - дослідному інституті онкології та радіології МОЗ України (252022, Київ, вул. Ломоносова, 33\43).
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Українського НДІ онкології та радіології.
Автореферат розісланий “_2__”__жовтня__1998 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради |
доктор медичних наук І.М. Дикан
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність проблеми. У структурі загальної онкологічної захво-рюваності жіночої популяції України злоякісні новоутворення статевих органів становлять 19.3% [Національний Канцер - реєстр України, 1996 р.]. Серед них рак ендометрію посідає перше місце із досить суттєвими темпами зростання часто-ти вперше зареєстрованих випадків. Така тенденція простежується і в усіх розвинутих країнах світу протягом останніх 20 років [Hervy E., Stern A., 1993, Karlsson B., Granberg S., 1995].
Спектр методів, які використовуються для діагностики раку ендометрію, значний. Поряд з традиційними методами все ширше стали використовуватися сучасні методи променевої діагностики МРТ, КТ і в тому числі ультразвукове дослі-джен-ня. Цьому сприяв ряд факторів: достовірність отриманих результатів, неінва-зив-ність методу, широка доступність, можливість неодноразового повторення без завдання шкоди пацієнтам [Демидов В.Н., Зыкин Б.И., 1990, Стрижаков А.Н., Да-вы-дов А.І.1994, Соболь М.Ю., 1995, Харченко Н.В., 1996, Osmers R., Kuhn W., 1994]
Незважаючи на досить великий досвід застосування сонографії в гінеко-логії, до цього часу лишаються невирішеними ряд важливих питань для діагностики гіпер-пластичних процесів та раку ендометрію. Недостатньо опрацьовані особливості сонографічної картини ендометрію та порожнини матки при різних її по-ложен-нях і різній мірі вираженості загинів (anteflexio, retroflexio). Не вироб-лені чіткі критерії інформативності трансабдомінальної сонографії (ТАС) і транс-вагінальної сонографії (ТВС) у діагностиці гіперплазії та раку ендометрію.
Недостатньо оцінені можливості сонографії у виявленні місцевого поши-рення пухлинного процесу (глибини інвазії), що значною мірою може вплинути на вибір методу лікування.
Потребують розробки методичні підходи при застосуванні уль-тра-звукових методик з метою моніторингу поєднано - променевої терапії злоякісних пухлинних процесів ендометрію.
Всe викладене вище визначає актуальність та науково-практичну зна-чимість обраного напрямку досліджень.
Мета дослідження
Підвищення ефективності діагностики, диферен-ційної діагностики та моніторингу поєднано - променевого лікування раку ендометрію через засто-су-ван-ня комплексного ультразвукового дослідження.
Для досягнення поставленої мети визначені такі завдання:
1. Вивчити та систематизувати нормальну акустичну картину ендометрію у жінок репродуктивного і постменопаузального періодів при різних анатомо-топографічних варіантах матки.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: МОЖЛИВОСТІ УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДОСЛІДЖЕННЯ В ДІАГНОСТИЦІ ТА МОНІТОРИНГУ ПОЄДНАНО - ПРОМЕНЕВОЇ ТЕРАПІЇ РАКУ ЕНДОМЕТРІЮ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок