Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Етнонаціональні процеси в Україні в 90-х рр. ХХ ст.

Етнонаціональні процеси в Україні в 90-х рр. ХХ ст.

Назва:
Етнонаціональні процеси в Україні в 90-х рр. ХХ ст.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,54 KB
Завантажень:
102
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
ПАНАСЮК ЛЕОНІД ВАЛЕРІЙОВИЧ
УДК: 94(477) “19”+323.1
Етнонаціональні процеси в Україні в 90-х рр. ХХ ст.
Спеціальність 07.00.01 – Історія України
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Київ – 2001
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі новітньої історії України
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Науковий керівник – доктор історичних наук, професор,
член-кореспондент НАН України Литвин Володимир
Михайлович, Глава Адміністрації Президента України.
Офіційні опоненти – доктор історичних наук, професор,
член-кореспондент НАН України Євтух Володимир Борисович,
керівник Центру етносоціальних досліджень
Інституту соціології НАН України;
кандидата історичних наук, Паламарчук Ніна Іванівна, доцент
кафедри історії Національного технічного університет України
“Київський політехнічний інститут”.
Провідна організація – Інститут історії України НАН України.
Захист відбудеться 22 жовтня 2001 року о 10-й годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26.001.20 в Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка
(01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60. ауд .349).
З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці
Київського національного університету імені Тараса Шевченка
(м. Київ, вул. Володимирська, 58).
Автореферат розісланий 21 вересня 2001р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат історичних наук,
доцент О.І. Божко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЕРТАЦІЇ
Структура дисертації обумовлена метою та завданнями дослідження. Її обсяг становить 234 сторінки. Робота складається з вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел та літератури (283 позиції), 20 додатків на 20 сторінках.
Вступ. Актуальність дослідження. Одержання Україною незалежності поставило перед вітчизняною наукою завдання глибокого обґрунтування етнонаціональної політики у всіх сферах суспільства. Перехід до результативних реформ соціального розвитку є неможливим без розробки такої політики, яка має враховувати всі реалії етнічних процесів у державі. Значимість обраної теми обумовлюється тим, що наукове обґрунтування цієї політики повинно базуватися на комплексному міждисциплінарному підході, котрий вимагає історичного, демографічного, етнографічного, економічного та соціального вивчення етнонаціональних процесів.
На початку 90-х рр. XX ст. відбулися докорінні зміни в політичній, соціальній, культурній та інших сферах розвитку нашої держави. В умовах національно-державного відродження України активізується проблема розвитку та відродження українського етносу та національних меншин, що населяють нашу державу, вивчення їх історії, традицій, укладу, духовної скарбниці народу України на сучасному етапі.
Поліетнічність складу населення України значною мірою визначила особливості етнонаціональних процесів. Докорінні зміни в політичній, соціальній та культурній сферах розвитку країни повинні враховувати характер і тенденції розвитку всіх народів, що населяють територію української держави.
Національні меншини є одним з елементів системи етнонаціональних відносин. Етнічні групи України посідають значне місце в етнонаціональній структурі держави, вони зробили вагомий внесок у розвиток її продуктивних сил, науки і культури. Сучасна національна інфраструктура України склалася історично, вона зазнала глибоких кількісних та якісних змін, які, безсумнівно, продовжуються і нині. Незалежність відкрила шлях етнічним меншинам до всебічного культурно-національного відродження.
Широкий етнічний ренесанс меншин держави не може не впливати на весь розвиток України, що зумовило зміщення уваги історичної науки саме на етнонаціональні процеси, визначило пріоритетність вивчення етнонаціональ-них проблем, розширення кола наукових робіт з питань міжетнічних відносин, окреслило етноконфесійний, етнорегіональний, міграційний, державно-правовий та інші напрямки етнонаціональних досліджень.
Постання такого широкого кола питань у 90-х рр.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: Етнонаціональні процеси в Україні в 90-х рр. ХХ ст.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок