Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОБЛІК І АНАЛІЗ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ В КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ

ОБЛІК І АНАЛІЗ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ В КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ

Назва:
ОБЛІК І АНАЛІЗ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ В КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,24 KB
Завантажень:
306
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Максименко Анна Вікторівна
 
УДК 657.1
ОБЛІК І АНАЛІЗ ВАЛЮТНИХ
ОПЕРАЦІЙ В КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ
08.06.04 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ - 2002
Дисертацією є рукопис
Роботу виконано на кафедрі обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу Київського національного економічного університету Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник — кандидат економічних наук, доцент
КІНДРАЦЬКА Любомира Максимівна,
Київський національний економічний університет,
професор кафедри обліку в кредитних і бюджетних
установах та економічного аналізу
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
ГЕРАСИМОВИЧ Анатолій Михайлович,
Київський національний економічний університет,
професор кафедри банківської справи
кандидат економічних наук
РИЧАКІВСЬКА Віра Іванівна
Національний банк України,
головний бухгалтер, директор департаменту
бухгалтерського обліку
Провідна установа — Львівський національний університет імені Івана Франка
Міністерства освіти і науки України, кафедра обліку і аудиту, м. Львів
Захист відбудеться “23” грудня 2002 р. о 1700 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д26.006.02 Київського національного економічного університету за адресою: 03680, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1, ауд. 203
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Київського національного економічного університету за адресою: 03680, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1,
ауд. 201.
Автореферат розісланий “22” листопада 2002 р.
В.о. вченого секретаря
спеціалізованої вченої ради С.С. ОСАДЕЦЬ
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Тенденція до глобалізації світового економічного простору передбачає організацію міждержавних фінансових потоків, що, в свою чергу, зумовлює активізацію валютних відносин, модифікацію видів валютних операцій. Водночас внутрішній валютний ринок має значний вплив на реформування економіки на ринкових засадах, особливо у перехідний період. Механізм впливу валютного чинника визначається специфікою відносин між учасниками відтворювального процесу і передбачає дедалі ширше залучення банківського сектора до обслуговування розрахунків між суб'єктами господарської діяльності, налагодження стабільних фінансово-економічних відносин з іншими країнами.
Валютні операції є відносно новою сферою діяльності комерційних банків України. Проте посилення інтеграційних процесів вимагає поліпшення якості валютних послуг, а динамічні зміни в банківському секторі, зростання конкурентної боротьби, в свою чергу, зумовлюють підвищення ефективності банківської діяльності.
Підвищення ефективності банківської діяльності, що відповідає розвитку сучасних економічних відносин, залежить не лише від впливу екзогенного середовища, а й від досконалості процесу управління банківською установою. Це зумовлює додаткові вимоги до структури та обсягів інформації, необхідної для підготовки і прийняття управлінських рішень, що забезпечується системою бухгалтерського обліку. Оптимальне функціонування банківських установ можливе за умов створення адекватних систем аналітичної підтримки прийняття управлінських рішень. Ринкові відносини у вітчизняному банківському секторі впливають на зміну методики та організації бухгалтерського обліку, розширення зон аналітичної діагностики, що сприяє пошуку ефективних напрямів діяльності на внутрішньому і міжнародному валютних ринках. Необхідність дослідження системи обліку і аналізу валютних операцій та їх удосконалення і адаптація до потреб управління сучасним банком визначають актуальність теми дисертаційної роботи.
В Україні дослідженню окремих питань діяльності банків на валютному ринку присвячені праці В.І.Міщенко, А.М.Мороза, М.І.Савлука, А.С.Філіпенка, В.А.Ющенко. Заслуговують на увагу дослідження зарубіжних фахівців: М.К.Бункіної, О.Л.Красавіної, І.Я.Носкової, М.Пебро, Д.Ю.Піскулова, І.Н.Платонової, К.Редхеда, Дж.Сінкі, В.М.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ОБЛІК І АНАЛІЗ ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ В КОМЕРЦІЙНИХ БАНКАХ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок