Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СТАН ТА ОПТИМІЗАЦІЯ МЕРЕЖІ ЛІСОВИХ ЗАПОВІДНИХ ОБ’ЄКТІВ ЗАХОДУ УКРАЇНИ

СТАН ТА ОПТИМІЗАЦІЯ МЕРЕЖІ ЛІСОВИХ ЗАПОВІДНИХ ОБ’ЄКТІВ ЗАХОДУ УКРАЇНИ

Назва:
СТАН ТА ОПТИМІЗАЦІЯ МЕРЕЖІ ЛІСОВИХ ЗАПОВІДНИХ ОБ’ЄКТІВ ЗАХОДУ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,23 KB
Завантажень:
438
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
УКРАЇНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЛІСОТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Петрова
Лілія Михайлівна
УДК: 502.3 630*187
СТАН ТА ОПТИМІЗАЦІЯ
МЕРЕЖІ ЛІСОВИХ ЗАПОВІДНИХ ОБ’ЄКТІВ
ЗАХОДУ УКРАЇНИ
06.03.03 – лісознавство і лісівництво
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук
Львів – 2003


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Українському державному лісотехнічному університеті Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: |
доктор біологічних наук, старший науковий співробітник
Третяк Платон Романович,
Український державний лісотехнічний університет, професор кафедри лісівництва
Офіційні опоненти: | доктор сільськогоспо-дарських наук, старший науковий співробітник
Ткач Віктор Петрович,
Український науково-дослід-ний інститут лісового госпо-дарства та агролісомеліорації ім. Г.М.Висоцького Держкомлісгоспу України, директор
кандидат сільськогосподарських наук,
Шпільчак Мирон Богданович,
Природний заповідник “Горгани” Мінекоресурсів України, заступник директора з наукової роботи
Провідна установа – | Український науково-дослідний інститут гірського лісівництва ім. П.С.Пастернака Держкомлісгоспу України, лабораторія екології, м. Івано-Франківськ
Захист відбудеться “15”травня 2003 р. о 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д35.072.02 в Українському державному лісотехнічному університеті Міністерства освіти і науки України за адресою: 79057, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 103, зал засідань.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Українського державного лісотехнічного університету за адресою: 79057, м. Львів, вул. Генерала Чупринки, 101.
Автореферат розісланий ”10”квітня 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради д.б.н. П.Р. Третяк


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Природні екологічні системи на сьогодні майже повсюдно змінені господарською діяльністю людини. Тому у 1992 р. було прийнято Конвенцію про охорону біологічного різноманіття, а у 1995 р. схвалено Всеєвропейську стратегію збереження ландшафтного і біоло-гічного різноманіття. У зв’язку з цим “збереження біологічного і ланд-шафт-ного різно-маніття, розвиток природоохоронної справи” є одним із екологічних пріоритетів державної політики України в галузі охорони довкілля, викорис-тання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки [Національна доповідь ..., 1999]. Функції збереження національ-ного біоло-гічного і ландшафтного різноманіття має виконувати націо-наль-на екологічна мережа [Закон України “Про Загальнодержавну про-граму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки”, 2000], яка у перспективі має охоплювати 10,4 % території держави. Основою для розбудови екологічної мережі є держав-ний природно-заповідний фонд (ПЗФ).
На жаль, сучасна мережа об’єктів ПЗФ України мало репрезентативна і охоплює лише 3,8 % площі держави. Вона лише частково представляє ценотичне різноманіття природних ландшафтів нашої держави [Андрієн-ко, 1999; Попович та ін., 1998]. Це особливо стосується лісових і лісо-степових заповідних територій, які є основою Національної екологічної мережі. Охоронним режимом слід охопити все різноманіття типів лісу у межах всіх природних регіонів країни, а також забезпечити охорону природного біорізноманіття лісів на ценотичному та видовому рівнях [Криницький, Третяк, 1999].
Отже, сучасна мережа лісових об’єктів ПЗФ потребує удосконалення і територі-альної оптимізації, що можна здійснити лише на основі всебічного її дослідження, наукового аналізу, розробки наукової стратегії її розвитку і функціонування.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження проведені протягом 1992-2001 рр., відповідно до держбюд-жетної наукової тематики Ботанічного саду Львівського національного університету ім. Івана Франка “Еколого-ценотичні принципи охорони рід-кісних видів рослин у високогірних ландшафтах Карпат (номер державної реєстрації 0194U39212) та госпдоговірної тематики “Обсте-ження перс-пективних для заповідання природних комплексів Осмолодського держ-лісгоспу” (номер державної реєстрації 0195U38439), а також держбюд-жетного завдання № 36.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: СТАН ТА ОПТИМІЗАЦІЯ МЕРЕЖІ ЛІСОВИХ ЗАПОВІДНИХ ОБ’ЄКТІВ ЗАХОДУ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок