Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЗОБРАЖАЛЬНА ЖУРНАЛIСТИКА В ДРУКОВАНИХ ЗАСОБАХ МАСОВОЇ IНФОРМАЦIЇ (Від виникнення до середини XIX століття)

ЗОБРАЖАЛЬНА ЖУРНАЛIСТИКА В ДРУКОВАНИХ ЗАСОБАХ МАСОВОЇ IНФОРМАЦIЇ (Від виникнення до середини XIX століття)

Назва:
ЗОБРАЖАЛЬНА ЖУРНАЛIСТИКА В ДРУКОВАНИХ ЗАСОБАХ МАСОВОЇ IНФОРМАЦIЇ (Від виникнення до середини XIX століття)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
43,39 KB
Завантажень:
417
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
Київський університет імені Тараса Шевченка
ЧЕРНЯКОВ Борис Iванович
УДК 002.5(09):74/76:655.533
ЗОБРАЖАЛЬНА ЖУРНАЛIСТИКА
В ДРУКОВАНИХ ЗАСОБАХ МАСОВОЇ IНФОРМАЦIЇ
(Від виникнення до середини XIX століття)
Спеціальність 10.01.08 - журналістика
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук
Київ - 1998
Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі журналістської майстерності та редакційно-видавничої справи Iнституту журналістики Київського університету імені Тараса Шевченка.
Науковий консультант: доктор історичних наук, професор МОСКАЛЕНКО Анатолій Захарович, Київський університет імені Тараса Шевченка, Iнститут журналістики, директор, завідувач кафедри періодичної преси
Офіційні опоненти:
доктор філологічних наук, професор ПОЧЕПЦОВ Георгiй Георгiйович, Iнститут мiжнародних вiдносин Київського університету імені Тараса Шевченка, завідувач кафедри мiжнародної iнформацiї
доктор філологічних наук, професор ФЕДЧЕНКО Павло Максимович, Iнститут лiтератури ім. Т.Г.Шевченка НАН України, провiдний науковий спiвробiтник
доктор філологічних наук, професор ФЕЛЛЕР Мартен Давидович, Мiжнародний Соломонiв унiверситет, м.Київ, завiдувач кафедри iсторiї
Провідна установа: Львiвський державний унiверситет iменi I.Я.Франка
Захист дисертації відбудеться 28 грудня 1998 року об 11 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 01.01.08 при Київському університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 254119, Київ-119, вул.Мельникова, 36/1, Iнститут журналістики.
З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці Київського університету імені Тараса Шевченка, вул.Володимирська, 58
Автореферат розіслано 23 листопада 1998 року
Вчений секретар кандидат
філологічних наук, професор В.П.ОЛIЙНИК
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
АКТУАЛЬНIСТЬ ТЕМИ. Розвиток засобів масової інформації на зламі тисячоліть свідчить про глобалізацію комунікаційних процесів, прискорене впровадження нових технологій, за допомогою яких однаково легко переробляється як текстова, так і зображальна інформація. При цьому насиченість комунікаційних каналів зображальною інформацією зростає. Розгляд початкових етапів становлення світової та вітчизняної ілюстрованої періодики дає змогу виявити як властиві їм загальноцивілізаційні закономірності, так і особливості перебігу цих процесів в Україні.
Виникнення системи засобів масової інформації, у тому числі ілюстрованої преси, невідривне від процесів формування націй, держав і налагодження ринкових відносин. Врахування історичного досвіду становлення зображальних форм журналістики дозволяє аналізувати їх розвиток з урахуванням значної часової перспективи, отже підносити науковий рівень і ефективність дослідження.
Однією з родових особливостей (рис) друкованих засобів масової інформації є те, що й власне вербальна інформація, відтворювана друкованими засобами, тобто поліграфічно, розрахована на візуальне сприймання аудиторією. Отже, об'єктивно існує у формах, які графічно і зображально візуалізують певну систему знаків, що складають писемну мову. Окремі знакові системи становлять також засоби верстки і графічного оформлення видань, які візуально сприймаються разом із факторами матеріального уречевлення інформаційного продукту. Але в реферованому дослідженні розглядаються тільки ті образотворчі компоненти, для яких вищезгадані системні утворення є лише середовищем функціонування. Важливість візуальних форм сприймання інформації в масово-комунікаційних процесах, синтетичність кінцевого продукту журналістики, яка вільно оперує багатьма засобами створення й оформлення та доставки до споживача результатів творчого процесу, швидко й неминуче сформували феномени зображальної журналістики і зображальної публіцистики.
Зображальною журналiстикою називаємо галузь журналiстської дiяльностi, визначальною особливiстю якої є iнформацiйне й публiцистичне використання зображення як основного чи допомiжного засобу впливу на масову аудиторiю, пiдготовка зображальних матерiалiв для використання у виданнi. Зображальна журналiстика у системi засобiв масової iнформацiї, що склалася, постає у рiзноманiтних органiзацiйно-видавничих та жанрових формах - у перiодичнiй пресi, у спецiалiзованому виданнi книжкової та аркушевої продукцiї, у стендовому експонуваннi журналiстської iнформацiї, у дiяльностi й продукцiї агентських органiзацiй.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 Реферат на тему: ЗОБРАЖАЛЬНА ЖУРНАЛIСТИКА В ДРУКОВАНИХ ЗАСОБАХ МАСОВОЇ IНФОРМАЦIЇ (Від виникнення до середини XIX століття)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок