Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ДИСКУРСИВНІ ВЛАСТИВОСТІ МОВЛЕННЄВОГО АКТУ НАТЯКАННЯ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ)

ДИСКУРСИВНІ ВЛАСТИВОСТІ МОВЛЕННЄВОГО АКТУ НАТЯКАННЯ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ)

Назва:
ДИСКУРСИВНІ ВЛАСТИВОСТІ МОВЛЕННЄВОГО АКТУ НАТЯКАННЯ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,70 KB
Завантажень:
462
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна
УДК 811.112.2'42
БЄЛОЗЬОРОВА Олена Михайлівна
ДИСКУРСИВНІ ВЛАСТИВОСТІ
МОВЛЕННЄВОГО АКТУ НАТЯКАННЯ
(НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ)
Спеціальність 10.02.04 – германські мови
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Харків – 2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі німецької філології факультету іноземних мов Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна МОН України
Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент
БЕЗУГЛА Лілія Ростиславівна,
Харківський національний університет
імені В.Н. Каразіна, кафедра німецької філології, докторант
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
КОЗЛОВСЬКИЙ Віктор Володимирович,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
Інститут філології, кафедра германської філології, професор
кандидат філологічних наук, доцент
ЧЕРКАШИН Сергій Володимирович,
Національна юридична академія України імені Ярослава
Мудрого, кафедра іноземних мов №1, доцент
Захист дисертації відбудеться 21 листопада 2007 р. о 12.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.051.16 при Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна (61077, м. Харків, пл. Свободи, 4), ауд. 7-75.
З дисертацією можна ознайомитися в Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.
Автореферат розіслано 12 жовтня 2007 р.
Вчений секретар доктор філол. наук
спеціалізованої вченої ради Мартинюк А.П.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Початок нового століття відзначився переорієнтацією прерогатив мовознавчих досліджень в напрямку антропоцентричного аспекту, що в значній мірі зумовлено зростаючим інтересом лінгвістів до комунікації загалом і непрямої комунікації, зокрема. Новітній когнітивно-комунікативний ракурс розгляду мовних явищ є діючим інструментом для вирішення численних проблем сучасної лінгвістики, серед яких не останнє місце посідають питання, пов’язані з непрямою комунікацією, про що свідчить зростання кількості робіт, в яких досліджується імпліцитне вираження компонентів мовленнєвого акту (Л.Р. Безугла, В.В. Дементьєв, О.С. Сищиков, F.Dцrge, G. Harras, F. Liedtke, G. Meggle, E. Rolf, F. Wagner та ін.).
До явищ такого плану належить натяк як імпліцитна інформація, що її передає мовець у дискурсі. Однак, незважаючи на високу комунікативну значущість цього явища, в мовознавчих студіях йому приділяється недостатньо уваги, про що свідчить обмежена кількість релевантних робіт. У зарубіжній і вітчизняній лінгвістиці натяк досліджувався з позицій стилістичного та комунікативно-прагматичного підходів. Представники першого підходу (А.А.Тютенко, W.Wilss, U.Wirth) розуміють натяк як стилістичний прийом алюзії та визначають алюзію як натяк, що виникає внаслідок посилання адресанта при породженні тексту за допомогою того чи іншого знаку на певний національно-культурний денотат. Застосування комунікативно-прагматичного підходу до аналізу натяку дозволило встановити деякі його характеристики як мовленнєвого акту та як дискурсивної стратегії (Ф.С.Бацевич, Є.Г.Борисова, З.Вендлер, І.М.Кобозєва та Н.І.Лауфер, O.H. Костецька, Р.В.Хвощевський, R.Rцmer, A. Svensson, R.Frithgof). Однак, дослідниками не розмежовуються поняття натяку й натякання (Andeutung und Andeuten), для позначення як процесу, так і результату використовується лексема “натяк” (“намек”, Anspielung). Крім того, незважаючи на той факт, що всі автори прямо або непрямо вказують на когнітивну природу натяку, аналіз явища натяку ще не був здійснений у руслі когнітивно-комунікативної парадигми. Отже, когнітивно-семантичні і прагма-дискурсивні властивості натяку залишаються недостатньо вивченими, що зумовлює необхідність нашого дослідження.
Цю дисертаційну роботу виконано в руслі когнітивно-комунікативної парадигми лінгвістики й присвячено дослідженню питань специфіки функціонування мовленнєвого акту натякання в німецькомовному дискурсі.
Актуальність теми дисертаційної роботи зумовлена, по-перше, новим когнітивно-комунікативним ракурсом аналізу натяку, що відповідає сучасному стану розвитку лінгвістики, по-друге, високою комунікативною релевантністю та значущістю феномену натяку у людському спілкуванні.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ДИСКУРСИВНІ ВЛАСТИВОСТІ МОВЛЕННЄВОГО АКТУ НАТЯКАННЯ (НА МАТЕРІАЛІ СУЧАСНОЇ НІМЕЦЬКОЇ МОВИ)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок