Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УКРАЇНСЬКА МОРФОЛОГІЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ.

УКРАЇНСЬКА МОРФОЛОГІЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ.

Назва:
УКРАЇНСЬКА МОРФОЛОГІЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ.
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,02 KB
Завантажень:
155
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Ярошевич Ірина Арнольдівна
УДК 811.161.2’:81’366:81’373.46
УКРАЇНСЬКА МОРФОЛОГІЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ
ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ.
Спеціальність 10.02.01 – українська мова
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Київ – 2008


Дисертація є рукописом.
Роботу виконано у відділі наукової термінології Інституту української мови НАН України.
Науковий керівник - | кандидат філологічних наук, старший науковий співробітник
Симоненко Людмила Олександрівна,
Інститут української мови НАН України,
завідувач відділу наукової термінології.
Офіційні опоненти: | доктор філологічних наук, професор
Тараненко Олександр Онисимович,
Київський національний лінгвістичний університет,
завідувач кафедри загального та українського мовознавства;
кандидат філологічних наук, доцент
Дудко Ірина Володимирівна,
Інститут української філології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова, доцент кафедри української мови.
Захист відбудеться " 12 " березня 2008 р. о 14?? годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.173.01 Інституту української мови НАН України за адресою: 01001, м.Київ-1, вул. Грушевського, 4.
Із дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту мовознавства ім.О.О.Потебні та Інституту української мови НАН України за адресою: 01001, м.Київ-1, вул. Грушевського, 4.
 
Автореферат розіслано " 7 " лютого 2008 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат філологічних наук В.М.Фурса


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Інтенсивний розвиток сучасної мовознавчої науки ставить проблему терміна і термінотворення в розряд актуальних проблем сьогодення. Термінотворення є тим підґрунтям, яке забезпечує активне функціонування мови в усіх сферах суспільного життя її носіїв. Саме терміни допомагають їй виконувати одну з основних її функцій – пізнавально-інформативну, пов’язану з реєстрацією та збереженням нагромаджених людством знань. Слова-терміни закріплюють результати пізнавальної діяльності мовців і є завершальним етапом стосовно досліджуваних реальних об’єктів дійсності. Як атрибут наукового пізнання вони виникають не стихійно, а є результатом цілеспрямованої регулятивної діяльності спеціалістів різних галузей знань. Розвиток термінологічної науки як вищого досягнення “культурного зросту народу, його культурного становища” (І.Огієнко) у різні періоди функціонування української мови відбувався нерівномірно, і цілком зрозуміло, що вищого ступеня у своєму розвиткові вона досягала, то більше проблем у її вивченні поставало перед дослідниками. Проблеми, пов’язані з випрацюванням і кодифікованим закріпленням у мовознавчій науці української національної термінології, перебувають у тісному органічному зв’язку з проблемами розвитку й функціонування української літературної мови в цілому. І що багатшою є національна термінологія мови з її численними системами і підсистемами, то багатшою, досконалішою, функціонально розвиненішою є й сама загальнонародна мова. Зростання наукової термінології відбувається у процесі поповнення слів-термінів на позначення нових понять, які виникають у процесі поглибленого, всебічного вивчення мовних фактів.
Поява нового терміна у тій чи тій сфері людської діяльності є свідченням завершального науково-пізнавального процесу, однак, як зазначають дослідники, “репрезентоване науковим терміном наукове поняття є відносною істиною, оскільки процес пізнання безкінечний” (Т.І.Панько). Тому важливо на кожному новому етапі розвитку мови переглядати кількісний і якісний склад окремих терміносистем з погляду адекватності термінів суті позначуваних ними понять, виявляти активні моделі термінотворення, встановлювати наявні між термінами синтагматичні і парадигматичні зв’язки (передусім на рівні варіантності і синонімії), враховувати співвідношення між власними надбаннями і традиційно вживаними та новими запозиченнями тощо.
Актуальність дослідження.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: УКРАЇНСЬКА МОРФОЛОГІЧНА ТЕРМІНОЛОГІЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТ.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок