Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> КУДРЯВЦЕВ Дмитрий Петрович ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КРИСТАЛЛОВ БОРАТОВ СТРОНЦИЯ SrВ4O7, Sr4B14O25, Sr4B14O25: RE3+ (RE3+ = Pr3+, Nd3+, Eu3+)

КУДРЯВЦЕВ Дмитрий Петрович ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КРИСТАЛЛОВ БОРАТОВ СТРОНЦИЯ SrВ4O7, Sr4B14O25, Sr4B14O25: RE3+ (RE3+ = Pr3+, Nd3+, Eu3+)

Назва:
КУДРЯВЦЕВ Дмитрий Петрович ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КРИСТАЛЛОВ БОРАТОВ СТРОНЦИЯ SrВ4O7, Sr4B14O25, Sr4B14O25: RE3+ (RE3+ = Pr3+, Nd3+, Eu3+)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
13,64 KB
Завантажень:
399
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ
ИНСТИТУТ ФИЗИЧЕСКОЙ ОПТИКИ
УДК 535.53:
КУДРЯВЦЕВ
Дмитрий Петрович
ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КРИСТАЛЛОВ БОРАТОВ СТРОНЦИЯ SrВ4O7, Sr4B14O25, Sr4B14O25: RE3+ (RE3+ = Pr3+, Nd3+, Eu3+)
01.04.05 - оптика, лазерная физика
Автореферат
диссертации на получение научной степени кандидата физико-математических наук
Львов - 2003


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Запорізькій державній інженерній академії Міністерства освіти і науки України, м. Запоріжжя.
Науковий керівник: доктор фізико - математичних наук, професор
Оселедчик Юрій Семенович,
зав. кафедрою фізики
Запорізька державна інженерна академія,
Офіційні опоненти:
доктор фізико - математичних наук, ст. науковий співробітник
Бурак Ярослав Володимирович,
зав. лабораторією
Інститут фізичної оптики
доктор фізико - математичних наук, проф.
Матковський Андрій Орестович,
зав. кафедрою напівпровідникової електроніки
Національний університет "Львівська політехніка",
Провідна установа: Інститут фізики НАН України (м. Київ), відділ нелінійної оптики.
Захист відбудеться 13.01. 2004 р. о _15-30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35. 071. 01 в Інституті фізичної оптики за адресою: 79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 23.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту фізичної оптики (79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 23.)
Автореферат розісланий 08.12. 2003 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат фіз. - мат. наук, доцент ____________ Климів І.М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Пошук нових матеріалів для нелінійної і лазерної оптики визначається двома напрямками. З одного боку, активно вивчаються нові генераційні канали. З іншого - продовжується пошук нових матриць. У першу групу входять: пошук нових генераційних каналів відомих активаторів, дослідження та широке застосування маловивчених раніше активаторів, таких як RE2+, Cr4+, Ti4+, Er3+, Yb3+, дослідження сенсибілізованих систем. Друга група представлена дослідженнями розупорядкованих середовищ (LICAF, гадоліній - галієві гранати, ітрій - скандій - гадолінієві гранати і т.ін.), низькопорогових упорядкованих середовищ, матриць з високим вмістом активатора, у тому числі самоактивованих і т.п.. Інтерес до таких досліджень зумовлений тим, що зниження порогу генерації і збільшення потужності лазера на основі рідкісноземельних елементів можна досягти за рахунок вибору оптимальної матриці. Окремим напрямком пошуку нових матриць є задача одержання активно-нелінійних матриць, що об'єднують у собі властивості лазерних випромінювачів і нелінійно-оптичних перетворювачів частоти. Вивчення таких матриць продиктовано задачами розширення спектрального діапазону лазерного випромінювання. В даному напрямку активно досліджуються активовані ніобати (LiNbO3), а також боратні діелектричні матриці (оксоборати ітрію Ca4YO(BO3)3 та гадолінію Ca4Gd(BO3)3, рідкісноземельні алюмоборати YAl3(BO3)4, GdAl3(BO3)4, скандоборати LaSc3(BO3)4).
Пошук нових боратних активованих нелінійних кристалів пов'язаний зі значними труднощями. Відсутня загальна теорія і методологія пошуку таких сполук. Більшість боратних кристалізаційних систем мало вивчені. Проте, сучасна інформація дозволяє сподіватися на одержання раніше невідомих кристалів з цікавими властивостями - активно-нелінійних, самоактивованих. Тому дослідження фазової діаграми кристалізаційної системи, умов кристалізації, числа можливих хімічних сполук у системі, хімічних сполук, що можуть кристалізуватися у вигляді монокристалів, є актуальною задачею. У цю ж групу входить вивчення властивостей отриманих монокристалів, вивчення можливості легування відомими активаторами і прогнозування генераційних властивостей таких монокристалів.
Вищевикладені міркування визначили напрямок досліджень і актуальність обраної теми дисертації, в основу якої лягли роботи в контексті загального напрямку пошуку нових нелінійно-оптичних і активно-нелінійних кристалів.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційна робота виконувалася в межах науково-дослідних робіт за тематичним планом Міністерства освіти і науки України, напрямок 5 - "Нові речовини та матеріали", за темами: "Дослідження явища самопомноження частоти нелінійно - оптичними кристалами родини боратів" (номер держреєстрації № 0198U007690, 1.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: КУДРЯВЦЕВ Дмитрий Петрович ОПТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА КРИСТАЛЛОВ БОРАТОВ СТРОНЦИЯ SrВ4O7, Sr4B14O25, Sr4B14O25: RE3+ (RE3+ = Pr3+, Nd3+, Eu3+)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок