Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ ТА ЇЇ ОЦІНКА НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Загрузка...

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ ТА ЇЇ ОЦІНКА НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ / сторінка 2

Назва:
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ ТА ЇЇ ОЦІНКА НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,84 KB
Завантажень:
292
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Детальнішого опрацювання, на нашу думку, потребує дослідження практики реалізації державної інвестиційної політики на регіональному рівні в Україні, зокрема, на територіях пріоритетного розвитку та у спеціальних економічних зонах. З огляду на диспропорції у розвитку окремих територій країни, доцільно запровадити систему постійного моніторингу та інтегрального оцінювання інвестиційних процесів на регіональному рівні. Впровадження сучасних методичних підходів забезпечить підґрунтя для прийняття адекватних управлінських рішень з метою підвищення інвестиційної привабливості окремих регіонів. Актуальність і наукова значимість окреслених питань зумовили вибір теми дисертації, визначили предмет, об‘єкт, мету і сформували структуру роботи.
Зв'язок роботи з науковими програмами, темами, планами. Обраний напрям дослідження є складовою частиною науково-дослідних робіт Інституту регіональних досліджень НАН України, зокрема, теми „Розробка методології статистичної оцінки та порівняння соціально-економічного стану регіонів України на основі інтегральних показників” (номер державної реєстрації 0100U003876).
Мета і завдання дослідження. Метою дослідження є розробка теоретичних положень щодо визначення тенденцій та оцінювання ефективності інвестиційної політики, зокрема, на регіональному рівні, та формування рекомендацій щодо підвищення її дієвості.
Досягнення поставленої мети зумовило необхідність вирішення таких завдань:
·
розкриття суті інвестиційної політики на основі вивчення, селекції й адаптації відповідного понятійного апарату;
·
вивчення тенденцій розвитку інвестиційної політики в Україні, порівняльний аналіз інвестиційних процесів у вітчизняній економіці з іншими країнами;
·
обґрунтування чинників, які визначають територіальну концентрацію інвестиційних процесів, та розробка методичного підходу до їх кількісної оцінки;
·
вдосконалення методики інтегральної оцінки інвестиційної привабливості регіонів та оцінювання ефективності регіональної інвестиційної політики;
·
розробка методичного підходу до оцінювання результатів функціонування спеціальних економічних зон;
·
визначення ролі місцевих органів влади у створенні сприятливого інвестиційного клімату на окремих територіях;
·
розробка практичних рекомендацій щодо стимулювання інноваційного розвитку регіональних економік.
Об‘єктом дисертаційного дослідження є сукупність економічних та інформаційних відносин, які виникають у процесі інвестиційної діяльності, у сфері державного управління та місцевого самоврядування, а також підприємницької діяльності.
Предметом дослідження є організаційно-економічні засади, методи та механізми управління інвестиційними процесами на регіональному рівні.
Методи дослідження. Методологічну основу дослідження становлять сучасні теорії менеджменту, маркетингу та логістики, економіко-математичних методів аналізу і прогнозування. Тенденції розвитку інвестиційних процесів вивчалися за допомогою статистичного аналізу та методів математичного програмування. Для визначення особливостей впливу місцевих органів влади на інвестиційну діяльність проводилося експертне опитування та анкетування державних службовців місцевого рівня. У процесі роботи також знайшли застосування загальнонаукові методи: методи аналізу і синтезу, індукції та дедукції, логічний та історичний методи, порівняльний і системний аналіз.
Інформаційною базою дослідження були статистичні дані і нормативно-правові акти Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, Державного комітету статистики, Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції, Міністерства фінансів, Державного комітету з питань регуляторної політики та підприємництва, Національного банку України, місцевих державних адміністрацій.
Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає у наступному:
·
конкретизовано суть поняття „регіональна інвестиційна політика” як комплексу дій місцевих органів державної влади та органів місцевого самоврядування, спрямованих на реалізацію конкурентних переваг території, мінімізацію комерційних, соціальних, політичних та інших ризиків, які генеруються на місцевому рівні, та стимулювання вкладення капіталів у пріоритетні сектори економіки, визначені стратегічним планом розвитку території;
·
сформульовано основні тенденції розвитку регіональної інвестиційної політики на сучасному етапі, а саме: тенденція заохочення потенційних інвесторів (поширення інформації про регіон або певний інвестиційний проект), тенденція формулювання засад співпраці (узгодження та формалізація принципів співпраці з інвестором), тенденція організаційної підтримки (консультативний та адміністративний супровід початкової стадії реалізації інвестиційного проекту) і тенденція пост інвестиційного сприяння (сприяння у партнерському вирішенні проблем, які виникають у процесі освоєння інвестицій);
·
розроблено методичний підхід до оцінювання ефективності регіональної інвестиційної політики на основі інтегральної оцінки інвестиційної привабливості території та її порівняння з інтегральним індексом економічного зростання регіону (з часовим лагом в 1 рік).
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ ТА ЇЇ ОЦІНКА НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок