Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати реферат: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ ТА ЇЇ ОЦІНКА НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ ТА ЇЇ ОЦІНКА НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ / сторінка 4

Назва:
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ ТА ЇЇ ОЦІНКА НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,84 KB
Завантажень:
292
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
03.2003р., м.Полтава). Положення, які становлять наукову новизну роботи, були обговорені на міжнародних конференціях „Підприємництво в умовах перехідної економіки” (4.07.2003р., м.Київ) та “Європейські моделі регіональної співпраці. Веймарський Трикутник і Україна” (17-18.05.2003р., м.Краків, Польща).
Публікації. За темою дослідження опубліковано 13 наукових праць загальним обсягом 8,2 д.а., з них 4 статті обсягом 1,6 д.а. – у наукових фахових виданнях.
Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Повний обсяг дисертації складає 207 сторінок комп‘ютерного тексту, включає 22 таблиць, 23 рисунки, 6 додатків на 18 сторінках. Список використаних джерел містить 177 позицій.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У першому розділі “Теоретичні засади формування та оцінювання інвестиційної політики” розглянуто суть поняття “інвестиції” та їх вплив на економічний розвиток; конкретизовано визначення регіональної інвестиційної політики; проаналізовано підходи до оцінювання інвестиційної політики на національному та регіональному рівні.
Аналіз підходів до вивчення інвестиційних процесів дозволив встановити неоднозначність класифікації інвестицій за різними ознаками, що зумовило доцільність їх кодифікації (табл. 1).
Таблиця 1
Основні ознаки класифікації інвестицій
Ознака класифікації | Види інвестицій за ознакою класифікації
За об`єктами вкладення | Реальні; фінансові інвестиції; інновації | За характером участі | Прямі та портфельні | За тривалістю | Коротко-, середньо- та довготермінові | За формою власності | Державні; комунальні; приватні; спільні (змішані) | За джерелами фінансування | Власні кошти; позикові кошти; залучені кошти | За походженням | Внутрішні та зовнішні; національні та іноземні | За мотивацією інвестора | Горизонтальні(імпортозамінні),вертикальні (експортоорієнтовані) |
З огляду на визначальну роль інноваційних процесів у структурній перебудові національної економіки, розглянуто поняття “інновація”, відзначено її вплив на циклічність економічного розвитку. У ринкових умовах через реалізацію відтворювальної, інвестиційної та стимулюючої функцій інновації виступають інструментом підвищення конкурентоспроможності як окремого підприємства, так і економічної системи в цілому.
Розглянуто роль інвестицій в економічному розвитку окремих територій шляхом реалізації ефекту мультиплікатора (наступне збільшення інвестицій) і акселератора (наступне збільшення споживчих витрат, які, у свою чергу, стимулюють зростання інвестицій) (рис. 1).
Незважаючи на те, що питання інвестиційної політики знаходиться у полі зору багатьох вітчизняних науковців, на державному рівні досі не вироблено єдиного підходу до розуміння суті та інструментів регулювання інвестиційних процесів, у тому числі на регіональному рівні. Дослідження сучасних теоретичних підходів до вивчення інвестиційних процесів та їх ролі у забезпеченні економічного зростання (теорії ендогенного економічного зростання, неокласичного та інституціонального напрямків) виявило, що в повному обсязі жоден з них не може бути покладений в основу сучасної інвестиційної політики в Україні. Водночас, їх позитивні елементи (визначальність інноваційного розвитку, порівняння граничного доходу з граничними витратами, необхідність інституціонального середовища та ін.) слід врахувати у процесі вдосконалення національної моделі регулювання інвестиційними процесами.
Інвестиція
Об’єкти інфраструктури | Підприємство | Торговельна мережа
Податкові | Заробітна
платежі | плата
Надходження до бюджету | Соціальні відрахування
 
Розвиток інфра-структури |
Соціальні виплати
Рис. . Мультиплікаційний ефект здійснення інвестиції
Встановлено, що забезпечити стале економічне зростання можливо лише задіявши у синхронному режимі такі компоненти економічної політики: фіскальну, бюджетну, регіональну, кредитно-грошову, інституціональну та інвестиційну. При цьому вирішальним чинником повинна бути мобілізація внутрішніх заощаджень в інвестиційний ресурс.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Реферат на тему: ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ ТА ЇЇ ОЦІНКА НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок