Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РОЗВИТОК ФІЛОСОФІЇ ПРАВА В ХХ СТ. (АНГЛО-САКСОНСЬКА ТРАДИЦІЯ)

РОЗВИТОК ФІЛОСОФІЇ ПРАВА В ХХ СТ. (АНГЛО-САКСОНСЬКА ТРАДИЦІЯ)

Назва:
РОЗВИТОК ФІЛОСОФІЇ ПРАВА В ХХ СТ. (АНГЛО-САКСОНСЬКА ТРАДИЦІЯ)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,28 KB
Завантажень:
439
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
МВС УКРАЇНИ
УДК 340.1; 340.12;
321.01
ВДОВИНА Ганна Анатоліївна
РОЗВИТОК ФІЛОСОФІЇ ПРАВА В ХХ СТ.
(АНГЛО-САКСОНСЬКА ТРАДИЦІЯ)
Спеціальність: 12.00.12 –філософія права
А в т о р е ф е р а т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук
Київ – 2002
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті держави і права ім.В.М.Корецького НАН України, у відділі теорії держави і права
Науковий керівник
кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник
Бобровник Світлана Василівна, Інститут держави і права
ім. В.М. Корецького НАН України, провідний науковий співробітник
Офіційні опоненти:
доктор юридичних наук, професор Козюбра Микола Іванович,
Конституційний Суд України, суддя
доктор філософських наук, професор Рижко Володимир Антонович,
Центр гуманітарної освіти НАН України, директор
Провідна установа Національна юридична академія імені Ярослава Мудрого, м. Харків
Захист відбудеться “1”листопада 2002 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26. 007. 01 Національної академії внутрішніх справ України (03035, м.Київ, Солом’янська пл., 1).З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Національної академії внутрішніх справ України за адресою: 03035, м.Київ, Солом’янська пл., 1.Автореферат розісланий “25”вересня 2002 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Казміренко Л.І. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Розвиток філософії права у ХХ ст. відзначається не лише переосмисленням існуючих правових вчень, але й створенням цілого ряду нових концепцій. Бурхливі соціальні перетворення загострювали суперечки між різними типами праворозуміння і породжували як оновлення методологічних підходів до вивчення права, так і докорінний перегляд правових цінностей.
Актуальність дослідження тенденцій розвитку філософії права ХХ ст. обумовлена необхідністю визначення перспектив, вибору шляхів правового розвитку, врахування досвіду і помилок минулого в процесі формування нових концепцій і підходів. При цьому для країн, які стали на шлях подолання наслідків тоталітаризму і побудови демократії, у тому числі для України, особливо актуальним є звернення саме до західних філософсько-правових концепцій, що обґрунтовують загальносоціальне призначення права.
Увага до правової думки Великобританії та США пояснюється як наявністю усталених демократичних традицій у цих країнах, так і багатим досвідом використання права в якості інструменту соціальних перетворень. Таким чином, доробки західних, зокрема англійських та американських, вчених у сфері філософії права могли б стати цінним орієнтиром в процесі визначення подальшого шляху правового розвитку України.
Новітня західна філософія права не досліджена у вітчизняній літературі. Щоправда, за радянських часів проводились деякі наукові розробки на дану тематику. Серед радянських дослідників англо-американської філософії права слід назвати С.Боботова, Н.Галкіну, І.Грязіна, А.Старченко, В.Туманова, В.Желтову, А.Кулікова, М.Нур Фарахата, А.Яковлева та інших. В Україні досліджувалися лише окремі змістові аспекти деяких напрямків англо-американської правової думки. Вони проаналізовані у працях В.Забігайла, М.Козюбри, В.Колесника, М.Костицького, В.Скиби, В.Титова та інших.
Не заперечуючи цінність праць вищезазначених авторів, відзначимо, що в сучасних умовах назріла потреба в нових дослідженнях з цієї тематики. Це зумовлюється тим, що, по-перше, радянським дослідникам була властива певна упередженість стосовно “буржуазної” філософії права і це потрібно визнати і врахувати. По-друге, з часу написання наявних наукових робіт відбулися значні зміни в англо-американській правовій думці. Концепції, що тривалого часу користувались широким визнанням, поступилися місцем іншим, новим концепціям.
Відсутність у вітчизняній науковій літературі розробок передумов, напрямків та загальних тенденцій розвитку англо-саксонської правової думки ХХ століття зумовлює актуальність обраної автором теми та визначає вибір об’єкта і предмета дослідження.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: РОЗВИТОК ФІЛОСОФІЇ ПРАВА В ХХ СТ. (АНГЛО-САКСОНСЬКА ТРАДИЦІЯ)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок