Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОБРЯДОВІ ПІСНІ ВЕРХНЬОПРИП’ЯТСЬКОЇ НИЗОВИНИ (МЕЛОТИПОЛОГІЯ – МЕЛОГЕОГРАФІЯ – КУЛЬТУРОГЕНЕЗА)

ОБРЯДОВІ ПІСНІ ВЕРХНЬОПРИП’ЯТСЬКОЇ НИЗОВИНИ (МЕЛОТИПОЛОГІЯ – МЕЛОГЕОГРАФІЯ – КУЛЬТУРОГЕНЕЗА)

Назва:
ОБРЯДОВІ ПІСНІ ВЕРХНЬОПРИП’ЯТСЬКОЇ НИЗОВИНИ (МЕЛОТИПОЛОГІЯ – МЕЛОГЕОГРАФІЯ – КУЛЬТУРОГЕНЕЗА)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,36 KB
Завантажень:
440
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
ЛЬВІВСЬКА ДЕРЖАВНА МУЗИЧНА АКАДЕМІЯ
ім. М. В. ЛИСЕНКА
РИБАК Юрій Петрович
УДК 784.4 (477.82)
ОБРЯДОВІ ПІСНІ
ВЕРХНЬОПРИП’ЯТСЬКОЇ НИЗОВИНИ
(МЕЛОТИПОЛОГІЯ – МЕЛОГЕОГРАФІЯ – КУЛЬТУРОГЕНЕЗА)
Спеціальність 17.00.03 – Музичне мистецтво
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата мистецтвознавства
Львів – 2005
Дисертацією є рукопис
Робота виконана у Проблемній науково-дослідній лабораторії музичної етнології Львівської державної музичної академії ім. М. В. Лисенка та на кафедрі музичного фольклору Інституту мистецтв Рівненського державного гуманітарного університету
Науковий керівник:
Офіційні опоненти:
Провідна установа: | кандидат мистецтвознавства, професор
Луканюк Богдан Степанович,
Львівська державна музична академія ім. М. В. Лисенка,
завідувач кафедри музичної фольклористики (Львів)
доктор мистецтвознавства, професор
Іваницький Анатолій Іванович,
Інститут мистецтвознавства, фольклористики та
етнології ім. М. Т. Рильського,
провідний науковий співробітник відділу фольклористики (Київ)
кандидат мистецтвознавства
Клименко Ірина Віталіївна,
завідувач Проблемної науково-дослідної лабораторії
по вивченню і пропаганді музичної творчості при
Національній музичній академії України ім. П. І. Чайковського
(Київ)
Харківський державний університет мистецтв ім. І. П.  Котляревського, кафедра гармонії та поліфонії (Харків)
Захист відбудеться 28 жовтня 2005 р. о 14 годині на засіданні спеціалізованої вче-ної ради К .869.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандида-та наук у Львівській державній музичній академії ім. М. В. Лисенка за адресою: 79005, м. Львів, вул. О. Нижанківського, 5.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Львівської державної музичної академії ім. М. В. Лисенка за адресою: 79005, м. Львів, вул. О. Нижанківського, 5.
Автореферат розісланий 26 вересня 2005 р.
Учений секретар спеціалізованої вченої ради
кандидат мистецтвознавства, доцент О. Т. КАТРИЧ
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
У вирішенні складних і різноманітних завдань, що стоять перед слов’яно-знавством, важливу (а не раз і провідну) роль покликана відіграти етномузи-ко-логія. Це зумовлюється специфікою її об’єкта дослідження – на-род-ної музики, особливо – обрядових пісень, які, дійшовши до нас у безпе-рер-в-но-му усному переказі з глибин віків, виступають свого роду звуковими археологіч-ними па-м’ят--ками. “Тому результати порівняльного аналізу пісень можуть служити від-прав-ним пунктом для комплексних досліджень музикознав-ців, археологів, антро--по-логів, етнографів, лінґвістів та істориків” Гошовский В. У истоков народной музыки славян: Очерки по музы-кальному славяноведению. – Москва: Советский композитор, 1971. – С. 261..
Однак, щоб такі комплексні дослідження могли стати дійсністю, етно-му---зи---ко--логам найперше слід виявити, описати та систематизувати пісенні ти-пи й ареали їх поширення, виходячи в результаті на проблеми історичних зв’яз----ків, етногенези й асиміляції. Потім у таким чином розвіданих етногео-гра--фіч---них межах мали б потрудитися суміжники, що врешті дасть можли-вість якомога точніше реконструювати питому історичну картину.
Звичайно, це робота на багато років, і здійснена вона може бути лише посту-по-во, крок за кроком охоплюючи всю територію розселення кожного наро-ду. Пріоритетне значення при тому повинні мати землі, яким властивий виразний етнокультурний консерватизм. В Україні до таких належить Велике Полісся, що багатьма авторитетними вченими вважається “колискою сло-в’янства”. А проте саме його терени, переважно малодоступні, ще донедавна були чи не найменш вивченими вітчизняними етномузикологами.
Зокрема, зовсім нерозвіданою й досі залишалася така зона активних проце-сів формування праукраїнського етносу, як Верхньоприп’ятська низови-на на півночі теперішньої Волинської області (у межах кількох адміністратив-них районів: Ратнівського, Камінь-Каширського, Любешівського, частково Шаць-кого, Любомльського та Старовижівського).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ОБРЯДОВІ ПІСНІ ВЕРХНЬОПРИП’ЯТСЬКОЇ НИЗОВИНИ (МЕЛОТИПОЛОГІЯ – МЕЛОГЕОГРАФІЯ – КУЛЬТУРОГЕНЕЗА)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок