Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ДЕФЕКТОУТВОРЕННЯ В НИЗЬКОВИМІРНИХ МЕТАЛОКСИДНИХ СИСТЕМАХ В УМОВАХ ЗОВНІШНІХ ЗБУРЕНЬ

ДЕФЕКТОУТВОРЕННЯ В НИЗЬКОВИМІРНИХ МЕТАЛОКСИДНИХ СИСТЕМАХ В УМОВАХ ЗОВНІШНІХ ЗБУРЕНЬ

Назва:
ДЕФЕКТОУТВОРЕННЯ В НИЗЬКОВИМІРНИХ МЕТАЛОКСИДНИХ СИСТЕМАХ В УМОВАХ ЗОВНІШНІХ ЗБУРЕНЬ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
40,64 KB
Завантажень:
37
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Горєлов Борис Михайлович
УДК 620.192; 620.193;
537.312.62
ДЕФЕКТОУТВОРЕННЯ В НИЗЬКОВИМІРНИХ
МЕТАЛОКСИДНИХ СИСТЕМАХ В УМОВАХ ЗОВНІШНІХ ЗБУРЕНЬ
01.04.07 – фізика твердого тіла
А в т о р е ф е р а т
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора фізико-математичних наук
Київ - 2005
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Інституті хімії поверхні НАН України
Офіційні опоненти:
доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник
Дехтяр Олександр Ілліч,
Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України,
провідний науковий співробітник
доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник
Кузнецов Геннадій Васильович,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
зав. проблемною лабораторією фізики та техніки напівпровідників
доктор фізико-математичних наук, старший науковий співробітник
Яремко Анатолій Михайлович,
Інститут фізики напівпровідників ім. В.Є. Лашкарьова НАН України,
провідний науковий співробітник
Провідна установа: Інститут фізики НАН України, м. Київ
Захист відбудеться ? 27 ? лютого 2006 року о 1430 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д.26.001.23 в Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка за адресою:
03680, Київ, просп. Академіка Глушкова, 2, корп.1,
фізичний факультет, ауд. 200.
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Київського національного
університету імені Тараса Шевченка за адресою:
01033, Київ, вул. Володимирська, 58.
Автореферат розісланий ? 26 ? січня 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
доктор фізико-математичних наук, професор Л.В. Поперенко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Важливим напрямком фундаментальних досліджень фізики твердого тіла, який може істотно впливати на науково-технічний прогрес, є вивчення впливу слабких зовнішніх полів на властивості низьковимірних металок-сидних систем. До таких систем відносяться металоксидні купратні сполуки, в яких чітко виражена двовимірна шарувата структура, та одновимірні системи - провідні ланцюжки, які молекули води утворюють в кристалічній гратці оксидів металів і сполуках кристалогідратів.
Дослідження купратних сполук були ініційовані відкриттям високотемпера-турної надпровідності в системі La2-xSrxCuO4 з критичною температурою Тс30 К. Наступне інтенсивне вивчення механізму високотемпературної надпровідності та природи фазових станів купратних надпровідників супроводжувалось створенням нових сполук з температурами переходу Тс100 К, проте залишає механізм надпро-відності та природу нормального та надпровідного станів не зовсім ясними. Це пов?язане з незвичними властивостями купратів, зокрема підпорогове дефектоутво-рення, псевдощільовий стан при температурах Т>>Тс, динамічна і статична струк-тура страйпів та їх зв’язок з надпровідністю, вплив електрон-фононної та електрон-електронної взаємодії на міжелектронне зпарювання, знання яких необхідно як для з’ясування природи фазових станів та мікроскопічного механізму високотемпера-турної надпровідності, так і цілеспрямованого синтезу надпровідників з високими критичними температурами та стійкими до зовнішніх впливів.
Підпорогове, неударне утворення дефектів характерне для твердих тіл з низькою концентрацією вільних носіїв, таких як діелектрики та напівпровідники, де механізм дефектоутворення зв?язаний з розпадом сильнолокалізованих довгожи-вучих електронних збуджень. В купратних системах з виродженою підсистемою носіїв існування таких збуджень малоімовірне, проте може реалізуватися механізм пов’язаний з розпадом колективних збуджень. Низька вимірність енергетичних зон та послаблене екранування припускають тривалу локалізацію пучностей заряду колективних збуджень на атомах гратки та їх виштовхування з вузла і утворення дефекту.
В купратних сполуках, модельними системами були YBa2Cu3O7-д з вмістом кисню 0?д<1 та (Bi0.8Pb0.2)2Sr2Ca2Cu3O10, вивчалось низькоенергетичне підпорогове утворення дефектів, перенос і скупчення дефектів в поверхневому шарі кристалів, які зумовлені розпадом колективних збуджень носіїв, енергія яких істотно меньше енергії ударного утворення дефектів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 Реферат на тему: ДЕФЕКТОУТВОРЕННЯ В НИЗЬКОВИМІРНИХ МЕТАЛОКСИДНИХ СИСТЕМАХ В УМОВАХ ЗОВНІШНІХ ЗБУРЕНЬ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок