Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

Назва:
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,90 KB
Завантажень:
433
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
РАДА ПО ВИВЧЕННЮ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Степчин Микола Васильович
УДК 332.2 : 627.12
ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ
РАЦІОНАЛЬНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
(на прикладі земель водного і лісового фондів)
Спеціальність 08.08.01 – Економіка природокористування
і охорони навколишнього середовища
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ – 2006


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Раді по вивченню продуктивних сил України Національної Академії Наук України.
Науковий керівник:
доктор економічних наук, професор
Хвесик Михайло Артемович,
Рада по вивченню продуктивних сил України
НАН України, заступник голови Ради,
завідувач відділу економічних проблем водокористування
та рекреації
Офіційні опоненти:
доктор економічних наук Бабміндра Дмитро Іванович, Запорізьке обласне головне управління земельних ресурсів Держкомзему України, начальник
кандидат економічних наук, доцент Жолкевський Петро Францевич, Український інститут сільськогосподарських аерофотогеодезичних вишукувань Міністерства аграрної політики України, директор
Провідна установа:
Сумський національний аграрний університет, Міністерство аграрної політики України, кафедра теоретичної та прикладної економіки, м. Суми
Захист відбудеться “28” грудня 2006 р. об 14.30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.160.01 Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України за адресою: 01032, м. Київ – 32, бульвар Тараса Шевченка, 60.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України за адресою: 01032, м. Київ – 32, бульвар Тараса Шевченка, 60.
Автореферат розісланий “27” листопада 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
доктор економічних наук, професор Коваль Я.В.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. У процесі реформування земельних відносин особливо актуальними є питання забезпечення високоефективного екологобезпечного використання земельних ресурсів, обґрунтованої з еколого-економічних позицій організації території та в цілому реалізації виваженої державної земельної політики.
Обґрунтована організація територій є основою її перетворення, тобто зміни властивостей ландшафту з метою надання йому нових функцій і в кінцевому результаті повинна сприяти раціональному і ефективному використанню землі, її охороні.
Дослідженнями багатьох вчених доведено, що необхідно чітко фіксувати неоднорідність ландшафту для наступного здійснення організації території з урахуванням її регіональних відмінностей. Ще більшою мірою це стосується земельних масивів, які піддаються водній та вітровій ерозії, іншим екзогенним процесам, наслідком яких є деградація земельного покриву. Зазначена обставина характерна для багатьох регіонів України, не винятком є й Полісся, зокрема Рівненська область.
Глибока деградація земельних ресурсів Рівненської області вимагає проведення науково обґрунтованої державної політики у галузі використання і охорони земель, створення механізму збереження і поліпшення національного багатства – продуктивних земель.
Обґрунтування ефективних заходів щодо охорони земель взагалі і земель водного і лісового фондів, зокрема, полягає в екологічній оптимізації структури земельних угідь, поліпшенні фізико-хімічних і фізичних властивостей ґрунтового покриву, запобіганні її забруднення.
Проблема раціонального використання і охорони земель завжди була в центрі уваги, хоча й розглядалася по різному. У запропонованій роботі здійснено спробу розглянути її з системних позицій на основі реалізації науково обґрунтованої ідеології земельної політики по відношенню до земель водного і лісового фондів.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження автора має безпосередній зв’язок з тематикою науково-дослідних робіт РВПС України НАН України, зокрема з темами: 3.1.5.63. “Схема (прогноз) розвитку і розміщення продуктивних сил України та її регіонів (областей) на тривалу перспективу” (№ держреєстрації 0100U000657), де автором викладено пропозиції щодо оцінки стану земель водного і лісового фонду Рівненської області, запропоновано напрями реформування земельних відносин та раціонального використання земельних ресурсів; 3.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РАЦІОНАЛЬНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок