Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Використання гордеїнів як маркерів ступеня зимостійкості озимого ячменю

Використання гордеїнів як маркерів ступеня зимостійкості озимого ячменю

Назва:
Використання гордеїнів як маркерів ступеня зимостійкості озимого ячменю
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,01 KB
Завантажень:
261
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Українська академія аграрних наук
Селекційно-генетичний інститут – Національний центр
насіннєзнавства та сортовивчення
МОЖАРЕНКО Михайло Миколайович
УДК 575::575.17:57.017.3
 
Використання гордеїнів як маркерів ступеня зимостійкості озимого ячменю
03.00.15 – генетика
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук
Одеса – 2005
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Селекційно-генетичному інституті – Національному центрі насіннєзнавства та сортовивчення
Науковий керівник: кандидат сільськогосподарських наук,
старший науковий співробітник
Попереля Федір Олександрович,
Селекційно-генетичний інститут – Національний центр
насіннєзнавства та сортовивчення,
завідувач відділу генетичних основ селекції
Офіційні опоненти: доктор біологічних наук, професор
Лях Віктор Олексійович,
Запорізький національний університет
Міносвіти і науки України,
завідувач кафедри ботаніки та генетики рослин
кандидат біологічних наук, доцент
Герасименко Володимир Пилипович,
Одеський державний аграрний університет
Мінагрополітики України,
завідувач кафедри селекції, генетики та захисту рослин
Провідна установа: Харківськиий національний університет
ім. В.Н.Каразіна Міносвіти і науки України (м.Харків)
Захист відбудеться “30” вересня 2005 р. о 10.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.363.01 при Селекційно-генетичному інституті – Національному центрі насіннєзнавства та сортовивчення УААН за адресою:
63036, м. Одеса, Овідіопольська дорога, 3
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці інституту за адресою:
63036, м. Одеса, Овідіопольська дорога, 3
Автореферат розісланий “8” серпня 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради В.І. Січкар


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Найважливішою статтею експорту зерна України є фуражне зерно. Вагома частка цього потоку формується зерном озимого ячменю, вирощуваного у степовій зоні України. Підвищити його конкурентноздатність порівняно з іншими фуражними культурами можна при створенні сортів, що мають поліпшені характеристики стійкості до абіотичних чинників середовища. Створення таких сортів стає можливим тільки при використанні комплексного вивчення вихідного матеріалу. Подібні дослідження селекційного і генетичного матеріалу ячменю неможливі без використання генетичних маркерів. Дорожнеча і складності у підготовці досліджуваного матеріалу у даний час обмежують спектр застосування молекулярно-генетичних маркерів. Більш дешевими і простими у застосуванні є білкові маркери ячменю — як ізоферменти, так і запасні білки. Стосовно останніх розроблено численні методики електрофорезу і каталоги, які не відповідають сучасним вимогам. Протиріччя існуючих каталогів, недосконалість методик аналізу і класифікації запасних білків за принципом їх розчинності в різних розчинниках призводять часом до неоднозначних, а подекуди і суперечливих результатів. Крім того, недостатньо вивченим залишається зв’язок між алелями гордеїнкодуючих локусів і кількісних ознак ячменю. Наявні літературні дані є розрізненими і, найчастіше, недостатніми й неоднозначними, особливо це стосується досліджень морозо- і зимостійкості озимого ячменю. Форма подання даних не дозволяє активно використовувати їх у селекційному процесі та насінництві.
Таким чином, на даний час в Україні і світі назріла необхідність розробки нової методики електрофорезу запасних білків ячменю (гордеїнів) з поліпшеними характеристиками. З огляду на важливість поставленої сучасністю задачі, дана робота присвячується розробці нового каталогу алелей гордеїнкодуючих локусів, який базується на новій методиці і відповідає основним сучасним вимогам. Це і визначає актуальність розглянутої роботи. У роботі також дається оцінка актуальної, але поки що недостатньо дослідженої проблеми зимостійкості озимого ячменю.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота є складовою частиною науково-тематичного плану відділу генетичних основ селекції Селекційно-генетичного інституту – Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення УААН „Теоретичні основи селекції та насінництва сільскогосподарських культур,” реєстраційний №03.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: Використання гордеїнів як маркерів ступеня зимостійкості озимого ячменю

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок