Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: Розробка процесу сушіння плодово-ягідної сировини змішаним теплопідводом зі штучним пороутворенням

Загрузка...

Розробка процесу сушіння плодово-ягідної сировини змішаним теплопідводом зі штучним пороутворенням / сторінка 3

Назва:
Розробка процесу сушіння плодово-ягідної сировини змішаним теплопідводом зі штучним пороутворенням
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,49 KB
Завантажень:
427
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 

Реалізація роботи. Результати роботи впроваджені на СП “Венда ЛТД” (м. Харків, акт від 30.05.2007 р.), комбінаті громадського харчування ДП “Завод ім. Малишева” (м. Харків, акт від 05.06.2007 р.) та в навчальний процес ХДУХТ (акт від 30.05.2007 р.).
Особистий внесок здобувача полягає у розробці методик, проведенні експериментальних досліджень, обробці та аналізі дослідних даних з вивчення процесів ЗТП-сушіння плодово-ягідної сировини, математичній обробці отриманих результатів, розробці технологічних схем виробництва та нових конструктивних рішень апаратного забезпечення процесу ЗТП-сушіння, здійсненні заходів щодо їх упровадження.
Апробація результатів дисертації. Основні положення наукової роботи доповідались, обговорювались та були схвалені на Міжнародній науково-практичній конференції “Управлінські та технологічні аспекти розвитку підприємств харчування та торгівлі”, присвяченій 65-річчю з дня народження д.т.н., проф., чл.-кор. ВАСГНІЛ Беляєва М.І. (Харків, ХДУХТ, 2003 р.); 4-ій міжнародній конференції “Актуальні проблеми харчування: технологія і обладнання, організація і економіка” (Святогорськ, 2005 р.); 71-й та 73-й наукових конференціях молодих вчених, аспірантів і студентів “Наукові здобутки молоді – вирішенню проблем харчування людства у ХХІ столітті” (Київ, НУХТ, 2005, 2007 рр.); на щорічних наукових конференціях професорсько-викладацького складу ХДУХТ (Харків, 2003-2007 рр.).
Публікації. За підсумками результатів досліджень опубліковано 13 наукових праць, у тому числі 8 статей у наукових фахових виданнях, затверджених ВАК України, 1 патент України на корисну модель, 4 тез доповідей на науково-практичних конференціях.
Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, 6 розділів, списку використаних джерел зі 159 найменувань, у тому числі 14 іноземних, та 6 додатків. Роботу викладено на 153 сторінках, вона містить 54 рисунки та 12 таблиць.
Основний зміст роботи
У вступі обґрунтовано актуальність роботи, сформульовано мету та задачі дослідження, наведено наукову новизну та практичне значення роботи.
У першому розділі “Аналіз сучасного стану техніки та технології сушіння плодово-ягідної сировини” наведено огляд літературних джерел і патентних матеріалів, на підставі яких визначено конкретні завдання даної роботи, рішення яких необхідне для досягнення мети. Розглянуто особливості тепло- і масообміну під час ЗТП-сушіння вологої харчової сировини. Встановлено, що ЗТП-сушіння плодово-ягідної сировини до цього не проводилось через блокування процесу внаслідок значної усадки сировини у ФЄ під час зневоднення. Для запобігання усадки сировини під час зневоднювання запропоновано гіпотезу, що ЗТП-сушіння плодово-ягідної сировини можливе, якщо у ФЄ розміщати подрібнену сировину, штучно утворивши її пористість. Під штучним пороутворенням розуміється попередня підготовка сировини, під час застосування якої у процесі сушіння утворюється пористий каркас. З погляду на це, запропоновано дослідити два способи зневоднення плодово-ягідної сировини: при першому – подрібнена сировина змішується з поверхнево-активними речовинами (ПАР), спінюється та висушується; при другому – у подрібнену сировину перед сушінням додається КПТ.
У другому розділі “Методики досліджень, експериментальні установки та математична обробка результатів” наведено характеристику предметів та методів досліджень. Розроблено дві оригінальні експериментальні методики: спосіб визначення коефіцієнта поверхневого натягу в’язких розчинів та низькотемпературний калориметричний метод визначення кількості вимороженої та невимороженої вологи.
Оскільки під час визначення коефіцієнта поверхневого натягу методом відриву кільця в’язких розчинів виникають труднощі з визначенням дійсного значення сили поверхневого натягу через присутність сили внутрішнього тертя, то дана методика була модифікована. Експеримент багаторазово проводять за різної швидкості опускання чашки з досліджуваною рідиною.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: Розробка процесу сушіння плодово-ягідної сировини змішаним теплопідводом зі штучним пороутворенням

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок