Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати: Розробка процесу сушіння плодово-ягідної сировини змішаним теплопідводом зі штучним пороутворенням

Розробка процесу сушіння плодово-ягідної сировини змішаним теплопідводом зі штучним пороутворенням

Скачати:* Captcha
* - щоб завантажити роботу, введіть в поле код з картинки і натисніть кнопку "Завантажити"Назва:
Розробка процесу сушіння плодово-ягідної сировини змішаним теплопідводом зі штучним пороутворенням
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,49 KB
Завантажень:
427
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Харківський державний університет харчування та торгівлі
Пак Андрій Олегович
УДК 664.8.047:634.1/.4
Розробка процесу сушіння плодово-ягідної сировини змішаним теплопідводом зі штучним пороутворенням
Спеціальність 05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних
та фармацевтичних виробництв
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Харків – 2008


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Харківському державному університеті харчування та торгівлі Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор технічних наук, професор
Погожих Микола Іванович,
Харківський державний університет харчування та торгівлі,
завідувач кафедри енергетики та фізики
Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор
Поперечний Анатолій Микитович,
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського,
професор кафедри обладнання харчових виробництв
кандидат технічних наук
Бичков Ярослав Михайлович,
Полтавський університет споживчої кооперації України, доцент кафедри технологічного обладнання харчових виробництв і торгівлі
Захист відбудеться “2” квітня 2008 р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.088.01 Харківського державного університету харчування та торгівлі за адресою:
вул. Клочківська, 333, м. Харків, 61051.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського державного університету харчування та торгівлі за адресою: вул. Клочківська, 333, м. Харків, 61051.
Автореферат розісланий “29” лютого 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради А.А. Дубініна


Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Раціональне використання та зменшення втрат сільськогосподарської продукції – одне з основних завдань харчової промисловості України. Плоди та ягоди є сировиною, що характеризується коротким проміжком часу вегетаційного дозрівання, одночасним дозріванням різних видів плодів та ягід, малими строками зберігання. Тому існує необхідність переробки великої кількості даної сировини за малі проміжки часу. Відомі способи переробки плодів та ягід характеризуються або високими енерговитратами та низькою продуктивністю, або великою кількістю відходів та низькою якістю отриманого продукту. Сушіння є найбільш раціональним способом консервування плодів та ягід, оскільки в сушених продуктах сповільнюються мікробіологічні процеси, а склад поживних та біологічно цінних речовин залишається близьким до природного.
Завдяки величезному внеску в розвиток теорії тепло- та масообміну таких вчених як
О.В. Ликов, А.С. Гінзбург, М.О. Гришин, А.А. Долинський, Ю.Ф. Снєжкін та ін. існує можливість знаходити нові шляхи в напрямку інтенсифікації процесу сушіння, зменшення питомих енерговитрат, удосконалення сушильного обладнання та автоматизації процесу, що сприяє підвищенню якості кінцевої продукції.
Одним з перспективних способів сушіння є сушіння змішаним теплопідводом (ЗТП-сушіння). ЗТП-сушіння має принципові відмінності від широко відомих як у зовнішніх умовах реалізації процесу, так і у характері поводження сировини, що розташовується, усередині спеціального тепло-масообмінного модуля – функціональної ємності (ФЄ). Наявні відмінності даного способу дозволяють отримувати сушені швидковідновлювані продукти та напівфабрикати високої якості з низькими питомими енерговитратами на процес зневоднення. Але даний спосіб не використовувався для переробки плодово-ягідної сировини через те, що структурно-механічні властивості сировини не відповідають необхідним умовам здійснення ЗТП-процесу. Таким чином, розробка процесу ЗТП-сушіння для плодово-ягідної сировини є актуальною задачею.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконувалась відповідно до тематичних планів наукових досліджень кафедри енергетики та фізики ХДУХТ у межах держбюджетних тем: №15-02-4Б “Проблеми драглеутворення та сушіння харчових продуктів”, №16-05-07Б “Дослідження фізичних властивостей та процесів переробки харчової сировини” (0105U007472).

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: Розробка процесу сушіння плодово-ягідної сировини змішаним теплопідводом зі штучним пороутворенням

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок