Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ДИНАМІКА ПРОЦЕСУ КРИСТАЛІЗАЦІЇ В ЦИЛІНДРОКОНІЧНОМУ КЛАСИФІКУЮЧОМУ КРИСТАЛІЗАТОРІ

ДИНАМІКА ПРОЦЕСУ КРИСТАЛІЗАЦІЇ В ЦИЛІНДРОКОНІЧНОМУ КЛАСИФІКУЮЧОМУ КРИСТАЛІЗАТОРІ

Назва:
ДИНАМІКА ПРОЦЕСУ КРИСТАЛІЗАЦІЇ В ЦИЛІНДРОКОНІЧНОМУ КЛАСИФІКУЮЧОМУ КРИСТАЛІЗАТОРІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,76 KB
Завантажень:
166
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Михайловський Яків Емануїлович
УДК 66.021.3
ДИНАМІКА ПРОЦЕСУ
КРИСТАЛІЗАЦІЇ В ЦИЛІНДРОКОНІЧНОМУ КЛАСИФІКУЮЧОМУ КРИСТАЛІЗАТОРІ
Спеціальність 05.05.13 - Машини та апарати хімічних виробництв
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Суми – 1999
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі хімічної техніки та промислової еколо-гії (ХТПЕ) Сумського державного університету. Міністерство осві-ти України.
Науковий керівник - доктор технічних наук, професор
Врагов Анатолій Петрович
професор кафедри ХТПЕ СумДУ
Офіційні опоненти - доктор технічних наук, професор
Стрельцов Володимир Васильович
професор кафедри прикладної екології і
безпеки життєдіяльності СумДУ;
- доктор технічних наук, професор
Радченко Леонід Борисович
професор кафедри машини та апарати
хімічних та нафтопереробних виробництв
Національного технічного університету
України “КПІ”
Провідна установа – Інститут технічної теплофізики НАНУ, Київ
Захист відбудеться 26 лютого 1999 р. о 16 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 55.051.03 у Сумському державному університеті (244007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус А, ауд. 215)
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Сумського держав-ного університету (244007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2)
Автореферат розісланий 22 січня 1999 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради В.Г.Неня
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Використання класифікуючих кристалізаторів з псевдозрідженим шаром є одним з шляхів вирішення задач підвищення якості, зменшення енерговитрат та інтенсифікації у процесах отримання неорганічних солей і мінеральних добрив. Кристалізатори цього виду, працюють в безперервному режимі, забезпечують отримання хімічно чис-того, крупнокристалічного продукту однорідного гранулометричного складу, дозволяють регулювати швидкість циркуляції розчину, швидкість зросту кристалів, продуктивність, що поширює застосування таких крис-талізаторів і дає можливість автоматизувати технологічні процеси.
Для розширення позитивних можливостей класифікуючих кристаліза-торів в промисловості використовують циліндроконічні класифікуючі кристалізатори (ЦККК), що дозволяє збільшити об’ємну продуктивність, розширити діапазон розмірів зростаючих зерен, зменшити винос малих часток в циркуляційний цикл. Але в літературі майже відсутня методика розрахунків ЦККК з урахуванням зміни параметрів змуленого шару зерен та з урахуванням динаміки потоків в апаратах перемінного перетину.
Тому дослідження та узагальнення закономірностей гідродинамічних і масообмінних процесів в ЦККК, розробка інженерного методу роз-рахунку з використанням ЕОМ на основі оптимізації параметрів процесу в класифікованому змуленому шарі з урахуванням динаміки потоків пред-ставляють актуальну науково-технічну задачу, яка має також важливе на-родногосподарське значення.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертація відповідає науковому напрямку кафедри ХТПЕ СумДУ у відповідності з координаційними планами найважливіших НДР Мінвузу СРСР на 1986-1990 р. р. з напряму кристалізації з розчинів і газової фази, а також коор-динаційним планом АН СРСР на 1986-1990 р. р. по проблемі 2.27.2.13.6 “Розробка теоретичних основ і апаратури кристалізаційних методів очист-ки в розчинах”.
Мета роботи. Розробка динамічної моделі процесу гідравлічної класи-фікації та зросту кристалів при кристалізації в циліндроконічному апараті; визначення оптимальних параметрів змуленого шару кристалів при їх вза-ємодії з висхідним потoком пересиченого розчину в ЦККК; аналіз просто-рово-часового розподілу локальних параметрів змуленого шару по висоті циліндроконічного кристаловирощувача; розробка методики розрахунку промислових ЦККК з використанням комп'ютера.
Задачі досліджень:
- розробка динамічної моделі процесу гідродинамічної та масообмінної взаємодії дисперсної фази з пересиченим розчином в умовах зміни ло-кальних параметрів змуленого шару по висоті ЦККК;
- експериментальне дослідження гідродинамічних і масообмінних па-раметрів змуленого шару зерен в конічних апаратах;
- розробка методики розрахунку, програми розрахунку ЦККК з вико-ристанням ЕОМ;
- аналіз зміни локальних гідродинамічних і масообмінних параметрів процесу кристалізації по висоті ЦККК з урахуванням зміни вхідних па-раметрів і геометричних характеристик конічної секції.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: ДИНАМІКА ПРОЦЕСУ КРИСТАЛІЗАЦІЇ В ЦИЛІНДРОКОНІЧНОМУ КЛАСИФІКУЮЧОМУ КРИСТАЛІЗАТОРІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок