Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати: Селекція чорно-рябої худоби за ефективністю довічного використання

Селекція чорно-рябої худоби за ефективністю довічного використання

Скачати:* Captcha
* - щоб завантажити роботу, введіть в поле код з картинки і натисніть кнопку "Завантажити"Назва:
Селекція чорно-рябої худоби за ефективністю довічного використання
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,98 KB
Завантажень:
38
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Українська Академія аграрних наук
Інститут розведення і генетики тварин
рєзникова наталія леонтіївна
удк 636.2.034.06
Селекція чорно-рябої худоби
за ефективністю довічного використання
06.02.01– розведення та селекція тварин
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук
 
с. Чубинське – 2006


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Інституті розведення і генетики тварин УААН
Науковий керівник: кандидат сільськогосподарських наук,
старший науковий співробітник,
Полупан Юрій Павлович, завідувач лабораторії розведення
червоної худоби Інституту розведення і генетики тварин УААН.
Офіційні опоненти: доктор сільськогосподарських наук, професор
Рудик Іван Адамович, завідувач кафедри розведення і
генетики сільськогосподарських тварин Білоцерківського
державного аграрного університету Міністерства аграрної
політики України;
кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Найденко Катерина Андріївна, доцент кафедри розведення та генетики сільськогосподарських тварин ім. М.А. Кравченка
Національного аграрного університету Кабінету Міністрів України.
Провідна установа: Державний агроекологічний університет Міністерства аграрної
політики України, кафедра розведення і генетики тварин
(м. Житомир).
Захист відбудеться „ 18 ” квітня 2006 року о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 27.355.01 Інституту розведення і генетики тварин УААН за адресою: вул. Погребняка, 1, с. Чубинське, Бориспільський район, Київська область, 08321.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту розведення і генетики тварин УААН.
Автореферат розісланий „ 16 ” березня 2006 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Мільченко Ю.В.


Загальна характеристика роботи
Актуальність теми. Тривале використання та висока довічна продуктивність – пріоритетні напрямки прибуткового молочного скотарства. Ефективне їх поєднання сприятиме поступу даної галузі. Разом з тим, чисельними дослідженнями виявлено, що тривалість використання в господарствах наразі скорочується (Б. Добровольський, 2003; Д.П. Хайсанов, 1994; J.Z.сchuk, D.1996; L.аdnik, F.P.шбk et al., 1999; A.R.A.F.1997).
Питання тривалості використання та пов’язаних з ним ознак докладно вивчали П.Л. Можилевський (1981, 1988, 1989), А.П. Маркушин (1981, 1985), Л.К. Ернст (1970), Є.Я. Лебедько (1994, 1996, 2005), І.А. Рудик (1997), М.С. Пелехатий (1996), В.І. Ладика (1999), Ю.П. Полупан (1999, 2000), Л.В. Пешук (1990, 1999, 2002) та ін. Разом з тим, формування продуктивних ознак, які пов’язані з тривалим продуктивним використанням, та селекція за основними показниками ефективності довічного використання тварин новоствореної української чорно-рябої молочної породи є недостатньо дослідженими, отже – актуальними питаннями.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження проведені у відповідності з державною програмою науково-дослідних робіт Інституту розведення і генетики тварин УААН на 2001-2005 роки за темою „Удосконалити існуючі та вивести нові породи і типи молочної худоби з генетичним потенціалом продуктивності 6-7 тис. кг молока, вмістом 3,7-4,0молочного жиру, 3,3-3,4молочного білка із використанням методів популяційної генетики і біотехнології” (№ держреєстрації 0101U003119).
Мета і задачі дослідження. Метою досліджень було визначення частки впливу кожного окремого фактору на показники ефективності довічного використання тварин нової української чорно-рябої молочної породи та пошук шляхів селекції за даною ознакою задля отримання максимального прибутку та поліпшення стада.
Для виявлення закономірностей досягнення високих показників ефективності довічного використання були поставлені такі задачі:
· оцінити успадковуваність ознак ефективності довічного використання;
· виявити характер успадкування (можливий прояв гетерозису) за ефективністю довічного використання в різних умовах середовища;
· визначити залежність ефективності довічного використання від умовної кровності за поліпшувальною породою, належності до певної генеалогічної групи (напівсестер за батьком, лінії, родини), місця народження (країна селекції);
· виявити найперспективніші поєднання ліній;
· дослідити консолідованість окремих генеалогічних груп тварин (напівсестер за батьком, корів певних ліній, родин та умовної кровності за голштинською породою) за показниками ефективності довічного використання;
· встановити ступінь зв’язку ефективності довічного використання корів з окремими показниками їхньої продуктивності, відтворної здатності за першу-третю та кращу за надоєм лактації;
· дослідити вплив особливостей росту на ефективність довічного використання тварин;
· встановити можливість прогнозування ефективності довічного використання за окремими ознаками в процесі онтогенетичного розвитку за співвідносною мінливістю з окремими та комплексом предикторних ознак;
· визначити ступінь впливу умов середовища (рік і сезон народження і отелення) на показники продуктивності та ефективності довічного використання корів;
· визначити економічну ефективність утримання корів з вищими довічними показниками.

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: Селекція чорно-рябої худоби за ефективністю довічного використання

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок