Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ВИТРАЧАННЯ неорганІчНих сПоЛУК азотУ мІкропланктоном У ЧОрномУ морІ

ВИТРАЧАННЯ неорганІчНих сПоЛУК азотУ мІкропланктоном У ЧОрномУ морІ

Назва:
ВИТРАЧАННЯ неорганІчНих сПоЛУК азотУ мІкропланктоном У ЧОрномУ морІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,35 KB
Завантажень:
41
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ БІОЛОГІЇ ПІВДЕННИХ МОРІВ ім. О.О.КОВАЛЕВСЬКОГО
К Р И В Е Н КО
О л ь г а В а л е р і ї в н а
УДК 551.464.6: 574.583 (262.5)
ДинамІка
ВИТРАЧАННЯ неорганІчНих сПоЛУК азотУ
мІкропланктоном У ЧОрномУ морІ
03. 00. 17. – г і д р о б і о л о г і я
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата біологічних наук
 
С е в а с т о п о л ь – 2 0 0 5
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті біології південних морів ім. О.О. Ковалевського Національної академії наук України.
Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор
Фiненко Зосiм Зосiмович
Інститут біології південних морів НАН України,
завiдувач вiддiлу
Офіційні опоненти: доктор біологічних наук,
Гандзюра Володимир Петрович, доцент,
кафедра зоологiї Київського нацiонального унiверситету
iменi Тараса Шевченка Кабмін України
 
кандидат наук,
Гулін Максим Борисович,
Інститут біології південних морів НАН України,
старший науковий співробітник
Провідна організація: Інститут гідробіології НАН України, м. Київ
Захист відбудеться "_5 "_травня_______ 2005 року о _10_ годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 50.214.01 Інституту біології південних морів НАН України за адресою:
99011, Україна, м. Севастополь, пр. Нахімова, 2, конференц-зал.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту біології південних морів НАН України.
Автореферат розісланий _____4 квітня________________________ 2005 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої
ради Д 50.214.01
доктор біологічних наук Гаєвська А.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Рівень первинної продукції в морі тісно пов'язаний із забезпеченістю фітопланктону біогенними речовинами, зокрема азотом, який являється найважливішим структурним елементом водоростевих клітин. Низький вміст мінерального азоту в поверхневому шарі вод Чорного моря і його втрати за рахунок процесів денітрифікації на межі анаеробних вод дозволяють припускати, що азот лімітує розвиток чорноморського фітопланктону.
Продуктивність вод залежить як від кількості доступних водоростям живильних солей, так і від джерела їх надходження, у зв'язку з чим первинну продукцію розділяють на "нову" і регенераційну. "Нова" продукція створюється за рахунок алохтонних надходжень живильних солей, забезпечує накопичення біомаси фітопланктону і низхідний потік органічної речовини. Регенераційна продукція базується на рециркуляції біогенних елементів в зоні фотосинтезу. Оцінити частку кожної складової можливо на основі вивчення швидкостей витрачання неорганічних сполук азоту фітопланктоном.
Для Чорного моря розрахунок величини "нової" продукції має особливе значення, оскільки дозволяє оцінити кількість органічної речовини, що поступає із зони фотосинтезу в шар основного пікноклину, де процеси його біохімічної трансформації контролюють підтримку окисно-відновного балансу в субкисневій зоні моря.
Таким чином, вивчення процесів витрачання неорганічних сполук азоту мікропланктоном в Чорному морі важливе, як з погляду подальшого розвитку уявлень про формування його продуктивності і забезпеченості поверхневого шару моря мінеральним азотом, так і у зв'язку з вивченням потоків речовини і енергії у всій кисневмісній товщі вод. Актуальність даної проблеми посилюється тим, що дані про трансформацію мінерального азоту на первинно-продукційному рівні в Чорному морі практично відсутні.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота являється частиною комплексної програми досліджень Інституту біології південних морів НАН України "Біологія океану". Вона виконувалася в рамках бюджетних тем НАН України № 01.9.10 056171 "Еколого-фізіологічні основи первинної продукції в морі" (1991 – 1995 рр.); № 0196U022107 "Продукційні процеси мікропланктонного угруповання в Чорному морі" (1996 – 1998 рр.); № 0199U001388 "Структурно функціональні основи біорізноманітності морських угруповань" (1999 – 2002 рр.); № 0103U001045 "Оцінка первинної продукції Чорного моря за даними супутникових спостережень: вплив природних чинників на фотосинтетичні характеристики фітопланктону" (2003 – 2007 рр.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Реферат на тему: ВИТРАЧАННЯ неорганІчНих сПоЛУК азотУ мІкропланктоном У ЧОрномУ морІ

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок