Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Назва:
СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,59 KB
Завантажень:
229
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Висоцький Геннадій Геннадійович
УДК 658.51
СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Спеціальність 08.06.01 - економіка, організація і управління підприємствами
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Харків – 2005


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Харківському національному економічному університеті Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник — кандидат економічних наук, професор
Тимонін Олександр Михайлович,
Харківський національний економічний університет,
професор кафедри менеджменту.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Тридід Олександр Миколайович,
Харківський національний економічний університет,
проректор, завідувач кафедри логістики.
кандидат економічних наук, доцент
Шершньова Зоя Євгенівна,
Київський національний економічний університет,
заступник завідувача кафедри менеджменту.
Провідна установа — Сумський державний економічний університет,
кафедра економіки, Міністерство освіти і науки
України, м. Суми.
Захист відбудеться "24" березня 2005 р. о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради, шифр Д 64.055.01 у Харківському національному економічному університеті за адресою: 61001, м. Харків, пр. Леніна, 9а
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Харківського національного економічного університету за адресою: 61001, м. Харків, пр. Леніна 9а
Автореферат розісланий "24" лютого 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Дороніна М.С.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Забезпечення сталого розвитку промислових підприємств є важливою проблемою сучасної української економіки, яка зумовлює необхідність поглиблених удосконалень стратегічного управління. Початковим етапом у цьому напрямі повинно стати стратегічне планування, причому не стільки функціонування, скільки розвитку промислових підприємств. Вирішення зазначеної проблеми в умовах інноваційно-структурної перебудови економіки України пов'язане з подальшими дослідженнями механізму стратегічного планування, яке повинно враховувати постійні зміни мікро- і макросередовища.
Актуальність теми. Питанням стратегічного управління і планування присвячені роботи таких провідних вчених-економістів: Р. Акоффа, І. Ансоффа, Девіда А. Аакера, Девіда Хассі, П. Друкера, Г. Мінцберга, Дж. Б. Куінна, Б. Карлофа, Д. Кліланда, А. Томпсона, В. Геєця, В. Пономаренко, М. Круглова, В. Архіпова, В. Єфремова, С. Попова, О. Віханського, З. Шершньової, Л. Мельника, Р. Фатхутдінова та ін. Коло питань стратегій розвитку підприємств вивчалося такими вченими як В. Леонтьєв, В. Герасимчук, О. Тридід. Особливості роботи підприємств в сучасних умовах зумовлюють необхідність використання інтеграційного підходу до розгляду зазначених питань, та дослідження стратегічного планування процесів розвитку промислових підприємств.
Розглядаючи питання стратегічного планування, окремі автори приділяли здебільшого увагу опису окремих стратегій, або ж механізму стратегічного планування як такому. Питання стратегічного планування розвитку були, в більшості своїй, предметом наукових досліджень зарубіжних фахівців, а тому існує необхідність адаптації їх численних рекомендацій до особливостей вітчизняної економіки. Таким чином, низка завдань методологічного забезпечення стратегічного планування розвитку промислових підприємств вимагає уточнення в сучасних умовах господарювання.
Актуальність та недостатня дослідженість зазначеної проблеми, її теоретичне та практичне значення зумовили необхідність проведення дисертаційного дослідження, визначили його мету та завдання.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота виконана у відповідності з тематикою держбюджетної науково-дослідної роботи Харківського державного економічного університету "Теоретичне обгрунтування стратегії корпоративного управління" (номер державної реєстрації 0101U003157).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок