Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> САМОУЗГОДЖЕНА КІНЕТИЧНА ТЕОРІЯ РОЗРЯДІВ, ЩО ПІДТРИМУЮТЬСЯ ПОВЕРХНЕВИМИ ХВИЛЯМИ ЗА УМОВ НИЗЬКИХ ТИСКІВ

САМОУЗГОДЖЕНА КІНЕТИЧНА ТЕОРІЯ РОЗРЯДІВ, ЩО ПІДТРИМУЮТЬСЯ ПОВЕРХНЕВИМИ ХВИЛЯМИ ЗА УМОВ НИЗЬКИХ ТИСКІВ

Назва:
САМОУЗГОДЖЕНА КІНЕТИЧНА ТЕОРІЯ РОЗРЯДІВ, ЩО ПІДТРИМУЮТЬСЯ ПОВЕРХНЕВИМИ ХВИЛЯМИ ЗА УМОВ НИЗЬКИХ ТИСКІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,14 KB
Завантажень:
457
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ В.Н.КАРАЗІНА
ГУЩИН Володимир Валерійович
УДК 537.52
САМОУЗГОДЖЕНА КІНЕТИЧНА ТЕОРІЯ РОЗРЯДІВ, ЩО
ПІДТРИМУЮТЬСЯ ПОВЕРХНЕВИМИ ХВИЛЯМИ
ЗА УМОВ НИЗЬКИХ ТИСКІВ
01.04.08 – фізика плазми
Автореферат
дисертації на здобуття вченого ступеня
кандидата фізико-математичних наук
Харків – 2007


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна Міністерства освіти та науки України.
Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, АЗАРЄНКОВ Микола Олексійович, Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, проректор з навчальної та інноваційної роботи.
Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук, професор, старший науковий співробітник БОЄВ Анатолій Григорович, Радіоастрономічний інститут НАН України, м. Харків;
кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник СОТНІКОВ Геннадій Васильович, Інститут плазмової електроніки та нових методів прискорення Національного наукового центру „Харківський фізико-технічний інститут” НАН України, м. Харків.
Провідна установа: Науковий фізико-технологічний центр Міносвіти та НАН України, м. Харків.
Захист відбудеться "18" травня 2007 р. о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.051.12 у Харківському національному університеті імені В.Н.Каразіна за адресою: 61108, м. Харків, пр. Курчатова 31, ауд. 301.
З дисертацією можна ознайомитися у Центральній науковій бібліотеці Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна за адресою 61077, м. Харків, площа Свободи 4.
Автореферат розісланий "18" квітня 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої ради _______________________________________С.О. Письменецький
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Дисертаційна робота присвячена побудові самоузгодженої кіне-тич-ної теорії розряду, що підтримується поверхневою хвилею (ПХ) за умов достатньо ни-зьких тисків. У діапазоні тисків, що розглядається, довжина вільного пробігу електрона значно перевищує розмір плазми, а тому омічним механізмом нагрівання (що має місце за рахунок зіткнень) елек-тронів можна знехтувати у порівнянні з механізмами нагрівання без зіткнень.
Зовнішнє електромагнітне поле, просторова обмеженість плазми та наявність непруж-них процесів справляють вплив на вигляд функції розподілу електронів за енергіями (ФРЕЕ). Тому за цих умов плазма є сильно нерівноважною, оскільки ФРЕЕ відрізняється від максвеллівської. Більше того, плазма є ще й нелокальною, оскільки ФРЕЕ у даній то-чці визначається не значен-ням електричного поля у цій точці, а повним розподілом поля ПХ у перерізі. У діапазоні тисків, який розглядається, проникнення поля ПХ у плазму та поглинання її енергії визначається ано-мальним скін-ефектом.
Взагалі для сучасних вакуум-плазмових технологій притаманний перехід до мілліто-рного діапазону тисків. Вважається, що за цих умов легше отримувати більш однорідну плазму з легко контрольованими параметрами. Зрозуміло, що отримання плазми з прогно-зованими па-раметрами є актуальною задачею.
Значний інтерес до джерел плазми на ПХ підтримується як достатньо широким пере-ліком застосувань (який постійно розширюється), так і відносною простотою отримання стійкої, щільної плазми у великих об'ємах, для достатньо широкого діапазону частот елек-тромагнітного поля та тисків. Щоб довести це, наведемо лише невеликий перелік застосу-вань розрядів, що підтримуються поверхневими хвилями: плазмохімія, технології для створення тонких плівок, травлення та очищення поверхонь, накачування лазерів, деток-сикація шкідливих газів, для створення джерел іонів, створення джерел світла та інші.
Розвиток неоднорідної кінетики слабоіонізованого газу шляхом узагальнення нелока-ль-ного підходу на випадок описання ПХ у діапазоні, де можливо знехтувати зіткненнями, та визначення механізму поглинання енергії ПХ за умов низьких тисків також є актуаль-ними задачами.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дослідження, що на-ведені у дисертаційній роботі, були проведені відповідно до державних науково-дослід-них програм, які виконувались та виконуються на кафедрі загальної та прикладної фізики Харківського національного університету імені В.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: САМОУЗГОДЖЕНА КІНЕТИЧНА ТЕОРІЯ РОЗРЯДІВ, ЩО ПІДТРИМУЮТЬСЯ ПОВЕРХНЕВИМИ ХВИЛЯМИ ЗА УМОВ НИЗЬКИХ ТИСКІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок