Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СИСТЕМА ШКІЛЬНИЦТВА В ГАЛИЧИНІ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ ст.)

СИСТЕМА ШКІЛЬНИЦТВА В ГАЛИЧИНІ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ ст.)

Назва:
СИСТЕМА ШКІЛЬНИЦТВА В ГАЛИЧИНІ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ ст.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,00 KB
Завантажень:
123
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ПРИКАРПАТСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ВАСИЛЯ СТЕФАНИКА
СТИНСЬКА ВІКТОРІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
УДК 37.014.542 (477.8)
СИСТЕМА ШКІЛЬНИЦТВА В ГАЛИЧИНІ
(КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ ст.)
13. 00. 01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Івано-Франківськ - 2004


Дисертацією є рукопис.
Роботу виконано на кафедрі історії педагогіки Прикарпатського університету імені Василя Стефаника, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор педагогічних наук, професор,
член-кореспондент АПН України
Ступарик Богдан Михайлович
доктор педагогічних наук, професор
Завгородня Тетяна Костянтинівна,
Прикарпатський університет імені Василя
Стефаника, завідувач кафедри історії
педагогіки
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор
Зайченко Іван Васильович,
Чернігівський державний педагогічний
університет імені Т. Г. Шевченка, завідувач
кафедри педагогіки, психології і методики
викладання математики
кандидат педагогічних наук, доцент
Герцюк Дмитро Дмитрович,
Львівський національний університет імені
Івана Франка, завідувач кафедри педагогіки.
Провідна установа: Вінницький державний педагогічний університет ім. М. Коцюбинського, кафедра педагогіки, Міністерство освіти і науки України.
Захист дисертації відбудеться “ 27 “ лютого 2004 р. об 11.00 год.
на засіданні спеціалізованої вченої ради К 20.051.01 в Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника (76025, м. Івано-Франківськ, вул. Т. Шев-ченка, 57).
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Прикарпатського університету імені Василя Стефаника (76025, м. Івано-Франківськ, вул. Т. Шевченка, 57).
Автореферат розісланий ”26” січня 2004 р.
Вчений секретар
спеціалізованої ради Н. Р. Кирста


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дисертації. Процес економічної та культурної інтеграції України у світову спільноту потребує прийняття правових засад, які утвердилися в країнах Європи, та адаптації до них.
Загальноєвропейська концепція етнонаціонального розвитку і міжетнічної взаємодії зорієнтована на побудову плюралістичного суспільства, толерантне регулювання відносин між автохтонним населенням і етнічними меншинами.
Реформування системи освіти в сучасній Україні, як і в інших країнах, покликане забезпечити конкурентоспроможність нації в умовах глобалізації, що передбачає створення загальноєвропейського та світового освітнього простору. Тому в цих умовах особливої актуальності набувають проблеми еволюції української культури, збереження надбань усіх етнічних меншин та сприяння порозумінню між народами, що визначає курс на полікультурну освіту. Такі пріоритети окреслені у Державній національній програмі “Освіта” (Україна ХХІ століття), законах України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту” й в Національній доктрині розвитку освіти.
Базою для вирішення означених завдань може стати, передбачаємо, ґрунтовне вивчення витоків міжнародних зв’язків України в минулому, змісту та особливостей їхнього становлення й розвитку; культури міжетнічних відносин та визначення в історичній ретроспективі форм майбутньої співпраці. В такому ракурсі важливо розглянути період кінця ХІХ – початку ХХ ст., коли відбувався процес структуризації системи освіти, посилення національної ідеї в поліетнічному суспільстві Галичини.
Її історичне минуле вивчали Л. Баїк, Ю. Кміт, Б. Мітюров та ін. Однак, з огляду на умови часу, зміст їхніх робіт позначений впливом комуністичної ідеології.
За роки незалежності України наукові надбання дослідників розвитку шкільництва в Галичині поповнилися новими працями. Професійне становлення вчителів у Східній Галичині в 1867-1939 рр. висвітлила М. Барна, розвиток ідеї національної школи в педагогічній пресі на західноукраїнських землях в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. – С. Лаба, учительський рух окресленого періоду – Д. Герцюк. Тенденціям формування змісту класичної освіти періоду панування Австро-Угорщини присвячені роботи І. Курляк.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: СИСТЕМА ШКІЛЬНИЦТВА В ГАЛИЧИНІ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ ст.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок