Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Оптимiзацiя комплексної терапiї дiтей першого року життя з перинатальнИми гiпоксичними ураженнями ЦНС шляхом iмунокорекцiї

Оптимiзацiя комплексної терапiї дiтей першого року життя з перинатальнИми гiпоксичними ураженнями ЦНС шляхом iмунокорекцiї

Назва:
Оптимiзацiя комплексної терапiї дiтей першого року життя з перинатальнИми гiпоксичними ураженнями ЦНС шляхом iмунокорекцiї
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,57 KB
Завантажень:
219
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
МIнiстерство охорони здоров’я україни
Кримський державний медичний унiверситет
iм. С.I. Георгiєвського
Гончарова Наталiя григорiвна
УДК 616-053.36-02:616.831-008.922.1]-085.37
Оптимiзацiя комплексної терапiї дiтей першого року життя з перинатальнИми гiпоксичними ураженнями ЦНС шляхом iмунокорекцiї
14.01.10 – педіатрія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Сімферополь – 2004
Дисертацiєю є рукопис
Роботу виконано в Запорiзькому державному медичному унiверситетi МОЗ України
Науковий керiвник: | доктор медичних наук, професор
Ткаченко Юлій Петрович
, Запорiзький державний медичний унiверситет МОЗ України, завiдувач кафедри госпiтальної педіатрії
Офiцiйнi опоненти: | доктор медичних наук, професор
Кобець Тетяна Володимирiвна, Кримський державний медичний університет iм.С.I.Георгiєвського МОЗ України, професор кафедри госпiтальної педіатрії
доктор медичних наук, професор
Cорокман Тамiла Василiвна, Буковинська державна медична академiя МОЗ України, завiдуюча кафедри факультетської педiатрiї та медичної генетики, декан медичного факультету
Провiдна установа: | Нацiональний медичний унiверситет iм. О.О. Богомольця МОЗ України, кафедра госпiтальної педіатрії
Захист відбудеться 13.05.2004 р. о_12_годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 52.600.01 при Кримському державному медичному унiверситетi iм. С.I.Георгiєвського МОЗ України за адресою 95006, м.Сiмферополь, вул. Ленiна 5/7.
З дисертацiєю можна ознайомитися в бiблiотецi Кримського державного медичного унiверситету iм. С.I.Георгiєвського МОЗ України (95006, м.Сiмферополь, вул. Ленiна 5/7).
Автореферат розiсланий 13.04. 2004 р.
Вчений секретар
спецiалiзованої вченої ради
д.мед.н., професор …………….................Хрєнов О.А.
Загальна характеристика роботи
Актуальнiсть теми визначається поширенням та зростанням за останнi десять рокiв частоти перинатальних гiпоксичних уражень центральної нервової системи (ПГУ ЦНС) серед дiтей країн СНД і, зокрема, України (Гойда Н.Г., Сулiма О.Г., 1999; Володiн М.М. і спiвавт., 2001).
Хвороба гальмує фізіологічний темп нервово-психічного розвитку дiтей (Поморцев А.В. і співавт., 1998). В подальшому у 40-65% випадків такі діти не справляються з вимогами програми початкової школи (Шевченко С.Г., 1999; Бочарова Е.А. і співавт., 2003). Зазначене явище пов’язане із складнiстю діагностики латентних форм ПГУ ЦНС, отож, з вiдсутнicтю своєчасного лiкування нервово-психічних розладів у дітей грудного віку (Галіна І.В., 1999; Weissenbom K., 1993). В зв'язку з цим, виникає необхiднicть розробки нових пiдходiв клiнiчної вiзуалiзацiї малосимптомних форм ПГУ ЦНС у дітей на першому роцi життя. Потребує подальшого розшифрування вплив затримки моторного вiку хворих немовлят на рiвень нервово-психічного розвитку.
Вiдомо, що у перiодi раннього дитинства хворi, якi перенесли ПГУ ЦНС, схильні до частих респіраторних захворювань (Юлiш Е.I., 2000), які у багатьох випадках носять ускладнений характер (Волчегорський І.А. і співавт., 2001; Алієва Х.М., 2003). Дослiдження останнiх рокiв вказують на тiсний взаємозв’язок у функціонуваннi нервової i iмунної систем (Сепiашвiлi Р.I. і спiвавт., 1995; Драник Г.Н. 1999; Биков Ю.Н., 2001). Викладене дає пiдставу припустити, що при ПГУ ЦНС змiнюється й iмунологiчна реактивнiсть (Бiликова М.Э.,1996). У зв’язку з цим, вивчення iмунопатофiзіологiчних механiзмiв частої респiраторної захворюваностi дiтей з ПГУ ЦНС є прiоритетним напрямком дослiдницької роботи.
За останнє десятирiччя вчення про ПГУ ЦНС поповнилося новими науковими даними про стан iмунної системи дiтей в залежностi вiд тяжкостi клінічної картини перинатального ураження мозку, але вони стосуються, переважно, гострого перiоду захворювання (Нестеров I.В. i спiвавт., 1994; Дубовська Н.Г. i спiвавт., 1995). Вiдомостi про характер імунних порушень у вiдновлювальному перiодi ПГУ ЦНС виявилися нечисленними (Голубкова А.А., 1995). Необхідність дослідження показників імунітету в залежності від рівня моторного розвитку дітей з ПГУ ЦНС (за даними моторного коефіцієнту) і ступеня тяжкості дилатації третього шлуночка мозку (за даними нейросонографії) трактується нестачею знань у цій галузі.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: Оптимiзацiя комплексної терапiї дiтей першого року життя з перинатальнИми гiпоксичними ураженнями ЦНС шляхом iмунокорекцiї

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок